Tűzoltó Múzeum évkönyve 2. 1985 (Budapest, 1986)

I. RÉSZ TANULMÁNYOK - Minárovics János: Tűzmegelőzéssel és tűzoltással kapcsolatos babonák

20 Gönczi Ferencz: Göcsej s kapcsolatosan Hetes vidékének és népének ösze­vontabb ismertetése. Kaposvár 1914. 209. o. Magyar Nyelvőr 1879-182. o., Dr. Jankó János: Kalotaszeg magyar népe. Budapest 1892, 190. o. ­1 Ethnographia 1896-295, 1908-285. o. 22 Ethnographia 1899-308. o. 23 Debrecen sz. kir. város hivatásos tűzoltóságának évkönyve 1926. Debrecen, 1927-91. o. Dr. Roncsik Jenő: A tűz a babonában, néphitben és népszokásban Ma­gyarországon. Ezt az adatát Dr. Alter Béla: Népies babonás szokások a természet köréből című, a Váci kir. Kath. főgimnázium 1906-907 évi értesítőjében megjelent munkájából vette. 21 Tűzrendészeti Közlöny 1884. november 29-176. o. Recipe a tűz ellen. A varázs­szöveg e híradás szerint a következő volt: „Foothefahrun, Foothefahrun." 25 A 23 j-ben idézett mű 92. o. 26 Dr. Lehmann Alfréd: Babona és varázslat, Budapest 1900 I. kötet 98. o. 27 Dr. Lehmann Alfréd: Babona és Varázslat, Budapest 1900 I. kötet 161. o. 28 Pucz Antal: A babonának és az ő sokféle nemének előadása a tudatlanok taní­tására és a félékenyek megnyugtatására. Esztergom 1822. 101-106. o. 2U Frank S.: Das deutsche Feuer wehr buch. Dresden 1929. 3-4. o., a teljes ének megtalálható: Dr. Gustav Lindner: Das Feuer..Brünn 1881. 133. o. :iU Ernő Ágost rendeletére vonatkozó adatokat, a rendelet és a tányérok fényké­peit Kari Heinz Gutgesell úrnak - a kiéli Brandschutz museums der Landesbrankasse (Kiéi, Gartenstrasse 4) munkatársának ezúton is köszönöm. A rendelet teljes német szövegét közli: Dr. Gustav Lindner: Das Feuer. Brünn 1881. 133-134. o. 31 Ráth-Végh István: Kalandorok és titokzatos történetek. Fővárosi könyvkiadó 200-202. o. Ugyanő egy másik munkájában más magyarázatot ad, a Miatyánk két kezdő szavából (Pater noster) alakított kereszt alakból és a kereszt két szárának elején és végén az A és O betűkből vezeti le a formula eredetét. Lásd: Két évezred babonái. Második kiadás, Móra Ferenc kiadó 1957. 66-67. o. 32 Istvánffy Gyula: Liptói babonák. Ethn. 1902 évf. 33. o. 33 Bálint Sándor: Napsugárdíszes házak (Új Tükör 1977. márc. 6. XIV. évf. l0. szám 10. o. 31 Debrecen sz. kir. város hivatásos tűzoltóságának évkönyve 1926. Debrecen, 1927. 91. o. 33 Ethnographia VI. 1895. 400. o. 36 Király Pál gyűjteményéből, Ethnographia II. 1891-367. o. 37 Vasárnapi Újság 1863-311. o. Balesetek, elemi csapások. 38 Gönczi Ferencz: Göcsej s kapcsolatosan Hetes vidékének összevontabb is­mertetése. Kaposvár, 1914. 200. o. 3a Pávay V. Ferenc: Babonák és népies gyógymódok. Ethn. 1907. 40 Magyarország vármegyéi és városai, Szabolcs vm-ről szóló kötetének néprajzi részében. írta: Kálnay László. 41 Magyarország vármegyéi és városai, Bihar vm-ről szóló kötetének néprajzi részében. írta: Vendel Aladár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom