Kovács Tivadar szerk.: Theatrum — Színháztudományi értesítő 1962

III. Az intézet tevékenységéből - Az 1961-ben megjelent színészeti szakcikkek repertóriuma /Összeállította: Szakáts Károly/

ÖNTEVÉKENY SZÍNJÁTSZÁS Az öntevéken y művészeti csoportok belső nevelőmunkájának ki­alakítása. Művelődési Tájékoztató I960. XII. 59-67. p. SZABADTÉRI JÁTÉKOK Bános Tibor : Könnyű műfaj a csillagos ég alatt. Élet és Iro­dalom 1961. 5. évf. 33. sz. 10-11. p. Kovács Sándor Iván: Gondolatok a szegedi kritikáról. Tiszatáj 1961. 15. évf. 11. sz. 8. p. Számveté s a Szegedi Szabadtéri Játékok műsorpolitikájáról. Ti­szatáj 1961. 15. évf. 10. sz. 8. p. ÉLETRAJZOK Abody Béla és Feuer Mária : Giuseppe di Stefano. Muzsika 1961. évf. 2. sz. 10-12. p. Albert István : Székely Mihály. Muzsika 1961. 4. évf. 6. sz. 11. p. Britten. Benjamin : Pályámról. Ford.: Fábián Imre.Muzsika 1961. 4. évf. 1. sz. 25-26. p. Cenner Mihály : Márkus Emilia. /Emlékezés születésének 100 éves évfordulóján./ Vasi Szemle 1961. 1. köt. 65-77. p. Farkas Ferenc : Ottorino Respighi. Muzsika 1961. évf. 5. sz. 15-16. p. Flórián László : A zenés szinház nagy ujitója. /Walter Felsen­stein./ Muzsika 1961. 4. évf. 8. sz. 13-14. p. Frldeczky Frigyes : Manuel de Fallá. Muzsika 1961. 4. évf. 12. sz. 38-39. p. Gera György : Tennessee Williams. Jelenkor 1961. 4. évf. 5. sz. 54-8-555. p. Hajdú Ferenc : "Vig Fehér?" /Fehér Kláráról./ Élet és Irodalom 1961. 5. évf. 33. sz. 7. p. Kárpáti János : Muszorgszkij. Muzsika 1961. 4. évf. 4. sz. 10­12. p. Keszi Imre : Révay József nyolcvan éves. Élet és Irodalom 1961. 5. évf. 46. sz. 11. p. Kunszery Gyula : Galamb Sándor hetvenöt éves. Vigilia 1961. 26. évf. 11. sz. 681-682. p. 387

Next

/
Oldalképek
Tartalom