Székely György: Mozaikok (Színháztudományi szemle 39. OSZM, Budapest, 2009)

A NEMZETI SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL - Paulay Ede életműve

A NEMZETI SZÍNHÁZ TÖRTÉNETÉBŐL 215 drámai forma; ő sürgette Jókainál arany ember dramatizálását, majd segítette színre Herczeg Ferenc első darabjait. Dramaturgiai munkájának nyomán vált színpadszerűbbé, lendületesebbé CsikynekA jó Fülöp című műve, és kapott korszerűbb szerkezetet 1891-ben Dobsa Lajos Vígjáték-tárgy című, már 1861­ben is játszott darabja. Határozott dramaturgiai-rendezői szempontok szerint szerkesztette át, néha nagyon határozott húzásokat is alkalmazva az újra mű­sorra tűzött régebbi magyar műveket, az újabb kor ízléséhez igazodva. Az így szerzett gyakorlatot tudta azután hasznosítani a Csongor és Tünde, illetve Az ember tragédiája színpadi megvalósításának dramaturgiai előkészítése során. Az opera kiválásával a színpadi munka gyarapodott. A jóval több előadás azonban lehetetlenné tette a további megterhelést. Ekkor az üstökösszerű si­kerrel berobbant Csiky Gergelyt 1888-ban a színház dramaturgjává nevezték ki, 1891-ben bekövetkezett, váratlanul korai halála után pedig Paulay háromta­gú drámabíráló bizottságot hozott létre Bartók Lajos drámaíró, Ambrus Zoltán kritikus és Váradi Antal, színiakadémiai tanár, drámaíró bevonásával. A végső döntést azonban Paulay mindvégig megtartotta magának. Talán ezért mondták azután azt, hogy halálakor sok olvasatlan művet találtak, illetve nem született időben döntés a darabok elfogadásáról, illetve elutasításáról. Paulay műsorpolitikáját rendkívül alaposan elemezte Pukánszkyné Kádár Jolán a Nemzeti Színházról szóló nagy monográfiájában. Emellett Németh Antal a színház százéves évfordulójára készített díszes albumban külön is fog­lalkozott Paulay klasszikus bemutatóival, amelyek valóban rendkívül széles skálán jelenítették meg a század utolsó harmadában a Nemzeti törzsközönsé­gének az addig szinte ismeretlen remekműveket. Az antik görögöktől Goe­théig, sőt egy mű erejéig Grillparzer Medeájáig terjedt ez az ív. Ezen belül Shakespeare hét művével szerepelt (a repertoár ennél természetesen sokkal gazdagabb volt). A külföldi kortárs drámát szinte teljes kizárólagossággal a francia társalgási-társadalmi színmű jelentette számára, mint láttuk, ezek kö­zül sokat ő maga fordított. Bizonyos kivételt csak Ibsennel tett, akinek három, a korabeli hazai ízléssel összeférő művét is bemutatta. De szinte egyáltalán nem volt hajlandó tudomást venni az új osztrák drámáról: Anzengruber társa­dalomkritikus drámáit még véletlenül sem tűzte műsorára. Az köztudomású, hogy Paulaynak nem volt sikere a magyar irodalommal. Csiky Gergelyt - aki­nek viszont majdnem minden, még kevésbé sikeresnek ígérkező darabjait is eljátszotta - és a fiatal Herczeg Ferencet kivéve egyetlen olyan drámaírót sem tudott megszólaltatni a Nemzeti színpadán, akinek a művei az utókor számára is jelenthettek volna bármi értéket. Hiába játszatta el Almási Tihamér hat víg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom