Kerényi Ferenc: Színháztudományi szemle 25. (Budapest, 1988)

hető meg a színház. A körúti villamos a színház épülete előtt áll meg, a fasori villamos Aréna úti megállójától pár perc". Az előadásokra a jegyeket Bárd Ferenc és Testvérénél, az Est fiók kiadóban, Szabados Imre jegyirodájában és Hirsch Jakab nagytőzsdéjén lehetett beszerezni. A jegyek árainál figyelem­be vették azt a célkitűzést, "hogy a közönségnek az a rétege, amely szereti az irodalmat és a haladó művészetet, és amelyet a magas helyárak kizárnak a legtöbb színház jobb helyeiről, szintén hozzájusson a maga hajlékához. A páholy ára 20 korona volt, a legdrágább jegyé öt koro­na, de a legtöbb két-három koronába került. A szervezett mun­kások számára azonban a színház lényeges kedvezményt biztosí­tott. A szakegyesületekben féláron vásárblhattak jegyet az összes helyre. A vasárnap délutáni előadásokra - amelyek sziri­tén a munkásközönség érdekeit óhajtották szolgálni - minden jegy egy koronába került. Az első estén három egyfelvonásost mutatott be a szín­ház. Az előadás előtt Simonyi Mária mondta el Bárdos Artúr prológját az Új Színpad céljairól. Simonyi magyaros szabású, kék selyem ruhában, aranyos pártában állt a függöny elé, és "sok közvetlenséggel", "hangulatosan", eredeti bizarr hangsú­lyozással, átérzett meleg művészettel kérte a közönség szere­tetét az új vállalkozáshoz. Ahogyan a Budapesti Hírlap tudó­sítója írja: "üde, szép lány - ki ne hallgatná örömmel?!" Nem valószínű, hogy ez a szöveg hangzott el a bemutatón, mégis érdemes idéznünk belőle, mert jól mutatja, hogy Bárdos mit tartott színháza legfontosabb céljának. "Az Új Színpad iro­dalmi műsora kettős célt szolgál. Egyrészt, hogy megismertes­se a világirodalom modern értékes termékeit, másrészt azt, hogy a magyar irodalomban kikeresse azokat a színpadi terméke­ket, amelyek egy színvonalon állnak a nyugat-európai kultúra eredményeivel... Az Új Színpad célul tűzte ki, hogy felfede­zi a homályban élő tehetségeket.""^ A bemutatkozó darab Krúdy Gyula Kárpáti kalan d c. egyfel­vonásosa volt. (A Színházi Hétben Tátrai kalan d címen hirdet­160

Next

/
Oldalképek
Tartalom