Földényi F. László szerk.: Színháztudományi Szemle 19. (Budapest, 1986)

Nánay István: Amatőr színházak tündöklése és bukása

érdekében* z Az előnyök irigylésre méltóak. Nem egy közülük hasznosít­ható a hagyományos színház számára* Próbáljuk rendszerezni, milyen tenulsággal jár az amatőr színházaknak ez a legújabb előretörése* a*/ Laboratóriumi egyelvüséget képviselnek a színházi üzem tarka széthúzása helyett* b*/ Piatalok, akik minden kötelezettség nélkül, szabadon felcserélhetik önmagukat. Gátlásaik fölszabadítása, kisportolt testük reflektorfénybe állítása és kellékként kezelése barbár és hatásos eredményt válthat ki* c*/ Nem korlátozza őket e hivatásos színházak gazdasági és politikai struktúrája* Nem kell tekintettel lenniük bevé­telre, sikerre* Egy veskos botrány talán még ösztönözné az e­gyÜttest. d*/ A reguláris színházakkal szembeni irregular!tásuk mozgékonnyá teszi őket. Bárhol játszanak, bármikor, bárhová könnyedén elvihetik díszlet rélküli produkciólkat; jelmeztá­ruk egy-egy sportszatyorban Is elszállítható* e*/ A hagyományos színházművészet konvenciórendszerével szemben új konvenciókat csinálnak. Elsősorban az ázsiai szín­játszások tapasztalataira épülő kegyetlenség színházát vagy a Grotowski teremtette wrocjLawl laboratórium színház kísérleti eredményeit hasznosítják. Az új konvenciórendszer alkalmazása kamaszos frissességgel tör be a hagyományokhoz szokott nézők képzeletvilágába• z Más kérdés, hogy az ilyen jellegű szinházak nem államosít­hat óak, nem lehet gépiesen átplántálni a rendszeres működés feltételei közé* Sohasem fog kinőni belőlük hivatásos társulat, nem tehetségűk, nem Is ideológiájuk állja ennek útját, hanem éppen az, ami legfőbb értékük: szervezettségük rugalmassága,

Next

/
Oldalképek
Tartalom