Márfi Attila: Pécs szabad királyi város német és magyar színjátszásának forrásai a Baranya megyei levéltárban, 1849-1886 (Színháztörténeti könyvtár - Új sorozat 29., Budapest, 1992)

LEVÉLTÁRI IRATOK (REGESZTÁK) KORSZAKOK SZERINT - V. KORSZAK 1938. IX. 5. - 1942. V. 5.

tette 50 főből álló társulata névsorát is (int: 1 l éke 1 ve) . Pr PVT ir. E. 12/1945. 816 . Tá 1940. X. 10. Hatósági ülőhely meghatározása. Ta PVT az alábbi hivatali személyek számára állapított meg állandó ülőhelyet a PNSZ-ban: polgármester, főjegyző, gaz­dasági tanácsnok, Mérnöki Hivatal képviselője, 2 tűzoltó, 2 rendőr, 1 orvos. (Mellékelve a színház nézőterének váz­rajza.) Pr PVT ir. E. 12/1945. 817 . Tá 1940. X. 14. A Szín.Biz. ülése. Ta Napirendi pontok: 1. PVT a színvonal esésétől félve meg akarta tudakolni a VKM-tól, kötelező-e fogadni a cseretársulatokat. 2. A szigeti és budai külvárosi lakosok kérése, hogy szá­mukra külön villamosjáratot indítsanak a színházi elő­adások idején . Pr PVT Szín.Biz. ir. 1893-1945. 818 . Tá 1940. X. 16. Szerződéskötés a cseretársulati igazgatókkal. Ta A PNSZ használatbavételéről a PVT megkötötte a szerződést a 3 cseretársulati színigazgatóval (Beleznai Unger István, v. Jakabbfy Dezső, Thúróczy Gyula). A használatbavétel 1940. X. 15-től» 1941. IV. 30-ig érvényes. Pr PVT ir. E. 12/15*45. 274

Next

/
Oldalképek
Tartalom