Dancs Rózsa: A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium színházi iratai - 1945 (Színháztörténeti könyvtár - Új sorozat 19., Budapest)

MÁSODIK RÉSZ - VIDÉKI SZÍNHÁZAK MŰKÖDÉSE - SZÍNIGAZGATÓI ENGEDÉLYEK KIADÁSA

zel rendelkezik, huzamosabb ideig volt szinigazgató, ellene semminemű kifogás fel nem merült. Fenti színigazgatói engedélyek csak abban az esetben adha­tók ki, amennyiben az igazgató kötelezi magát arra, hogy nem konzorcionális alapon működik, és az egy havi gázsi biztosíté­kot készpénz, áru, vagy bankgarancia formájában a Szakszerve­zetben leteszik. Kiváló tisztelettel: Dr. Staud Géza s.k. főtitkár Tisztázat. UMKL XIX. I-l-i. 249o9-1945. Az iratra kézírással feljegyezve: "A Szakszervezet javaslatát elfogadjuk. Major Tamás s.k., Gobbi Hilda s.k." Pecsét. Magyar Művészeti Tanács, Színművészeti Szaktanács. 2 08. Budapest, 1945. augusztus 6. A VKM MŰVÉSZETI ÜGYOSZTÁLYA ÁLTAL KIÁLLÍTOTT VIDÉKI SZÍNIGAZ­GATÓI ENGEDÉLYEK Érvényes 1945. szeptember 1-től 1946. augusztus 31-ig. I. Beleznay István színigazgatónak megengedem, hogy Debre­cen törvényhatósági jogú és Nyíregyháza megyei városokban; II. Pöldessy Géza színigazgatónak megengedem, hogy Miskolc törvényhatósági jogú ós Eger megyei városokban, valamint Ózd nagyközségben; 644

Next

/
Oldalképek
Tartalom