Kerényi Ferenc: Szeged színháztörténetének forrásai a Csongrád Megyei Levéltárban 1719-1886 (Színháztörténeti könyvtár - Új sorozat 18., Budapest)

108 220 . Tá 1851. március 15. Latabár Endre színigazgató levele a makói járás főszolgabírójához Pr A Makói Járás Szolgabírójának iratai 450/1851. sz . Ta Latabár Endre társulatával az egész télen a szegedi kö­zönség előtt sikerrel működött, most azt kéri, hogy Makón néhány előadást tartsanak. A levélpapír 3. oldalán a makói tanács hatósági engedélye olvasható, amelyben megengedik, hogy Makón a fennálló szín­házi rendelkezések szerint Latabár Endre társulatával 12 alkalommal előadást tartson. 245 . Tá 1851. március 18. Tóth Dániel kolozsvári vendéglős 1851. március 12-én kelt levelének a tárgyalása Pr SzVT ír. tanácsülési jkv. 1504/1851. sz. Ta Latabár Endre a szinésztársaság igazgatója 1842 év óta élelmezés fejében 75 váltói forinttal tartozik Tóth Dániel­nek, aki az összeg behajtását és megküldését kéri. H A kérése nem tartozik a tanács hatáskörébe. Tárgyalás végett átteszik a járásbírósághoz. 246 . Tá Pr 1851. július 11. Bonyhády István megyefőnök levele a ta­nácshoz SzVT ir. 3487/1851. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom