Kolta Magdolna: A Népszínház iratai (Színháztörténeti könyvtár - Új sorozat 16., Budapest, 1986)

I. A SZÍNHÁZ ALAPÍTÁSA, IRÁNYÍTÁSA

100 frt vagy azon felüli adakozók: S z éh er Mihály Tames vármegye Gyöngyösi, Közlekedési Minisztérium titkára Pest-külvárosi Takarékpénztár Pest-lipótvárosi Takarékpénztár Nagyváradi Takarékpénztár Kalocsai Takarékpénztár Br. Podmaniozky Frigyes Bene Károly hagyománya Magyar Országos Központi Takarékpénztár Monaszt erly és Kuzmik özv. Bernátb Györgyné Tass Gyöngyösi Takarókpénztár Szitányi Adolf Földy Géza 3. Alapítványi okirat 349/I874. Budapest fSváros közönsége ezennel adja tudtul mindenki­nek, akit illet: hogy szab. kir. Pest város törvényhatósági közgyűlése áthatva a magyar nyelv müvelésének és terjeszté­sének, valamint a nemzeti irodalom és művelődés fejlesztésé­nek, s az ezen oélok elérésére leghathatósabb eszközül szol­gáló állandó magyar Népszinház létesítésének fontosságától, 1871. évi október 18-án 36549. sz. a. és I872. január 24-én 2862. sz. a. kelt határozataival a terézvárosi Hermina tér telkét egy arra építendő magyar Népszinház céljára lelkese­déssel és egyhangúlag felajánlotta. Minthogy azonban az országnak ugyanazon hazafias célt elő­mozdítani törekvő kormánya az 1836:XLI ós 1840: XLIV. tör-

Next

/
Oldalképek
Tartalom