Staud Géza: A magyar színháztörténet forrásai. 3. (Színháztörténeti könyvtár 9., Budapest, 1963)

XI. Szakirodalom

ták Iskoláiban /Kalocsa 1927./, Jancsó Elemér Iskolai színielőadás Marosvásárhelyt 1792-ben /Pásztortűz 1943./, Juharos Ferenc A magyarországi jezsuita isko­ ladrámák története /Szeged 1933./, Juhász Géza Bornemisza Péter drámái /Prot. Szemle 1939./, Kárpáti Aurél Az első magyar politikai ezlnmü.Comoedla Balassi Menyhárt árultatáaáról /Szinh. és Filmmtiv. 1955. 7-Ö. sz./,Kárpáti Sándor Két jezsuita vlgjáték /írod.1944./. Karsai Géza A jezsuita iskoladráma /Pannonhalmi Szemle 1937./, Keller Imre Faludl Ferenc w Caesar"-ja /BphK 1914./.Kemény Lajos Slmai Kristóf életéhez /ItK 1895./, P. Kiss Arisztid Szemelvények a XVII. század Iskola- drámáiból /Nagyatád 1908./, Kolozsvári János Magyar piarista iskoladrámák /Pécs 1939./, Komor Ilona Isko­ lád ráma és utópia /Fii. Közi. 1958. 3-4. sz./, Kovács Bernardin Kézirat! Iskolai drámák a XVIII. századból /Kézdivásárhelyi kath. főgimnázium értesítője az I905-I906. évre. Kózivósórhely 1906./, Kovács Dezső Pállya István "Pazarlay éa Szükmarkosy" c.iskolai drá­ mája /ItK 1907./, Lázár Béla Tanulmányok a jezsuita drámák köréből /EPhK 1891-1892./, Lázár Béla Slmai Kristóf és a Házi Orvosság /EPhK 1888./, Lugosi Döme A piaristák szegedi színjátékai /Szeged 1930./, Lukinich Imre Adalék lakoladrámálnk történetéhez /EPhK 1907./, Lukinich Imre Adalék szlnmülrodalmunk történe­ téhez /EPhK 1906./, Alszeghy Zsolt Magyar drámai emlé­kek a középkortól Bessenyeiig /Bp. 1914./, A magyar drámalráa története /Iskolai drómák. Debreceni Szemle I913./, Magyary-Szulpitz Iskolai színjátékok Komárom­ ban /Komáromi Lapok 1904./, Málly Ferenc Benyák éa Meteataaio /ItK 1932./, Miklóa Ödön Sztárai drámáinak egyháztörténelmi héttere /Prot. Szemle 1942./, Miakolczi István A kegyestanitórendiek privlgyel kol­légiumának története /Vác 1907./, Mócs Szaniszló Kóz-

Next

/
Oldalképek
Tartalom