Staud Géza: A magyar színháztörténet forrásai. 3. (Színháztörténeti könyvtár 9., Budapest, 1963)

XI. Szakirodalom

ERDÉLY . Angyal Endre Csiksomlyó, Erdély ée a középkor /Vigília 1941./, Bory István Az erdélyi magyar színé­szet és a kolozsvári Nemzeti Szinház /M. Nemzet 1941. 253. sz./, Ditrói Mór Százötven éves az erdélyi színé­szet /Uj Idők 1942. II./, Egressy Ákos Az erdélyi szí­ nészet története /Egyetértés 1908. 292., 298. sz./, Ferenczi Zoltán Az erdélyi magyar játékszín kezdete /Kolozsvár 1892./, Hegyesi Vilmos Emlékkönyv az erdé­lyi magyar színészet százéves jubileuma alkalmából /Kolozsvár 1892./, Horváth Janka A magyar színészet Erdélyben 100 óv előtt /Vas. Ujs. 1908./, Ignácz Róssa Erdélyi vándorszínészek nyoméban /Uj Magyarország 1937. 236. sz./, Jancsó Elemér Az erdélyi magyar szí­ nészet joblleuma /Ország Utja 1942./, Káli Nagy Lázár Az erdélyi magyar színészet hőskora 1792-1821. /Koloze­vár 1943./, Kővári László Kísérletek az erdélyi színé­szet történetéhez /Hetilap 1853. 12-13., 17-18. sz./, Nagy Elek Erdélyi színjátszás 1792-1942 /Keleti Újság 1942. XI. 14. sz./, Olay Ferenc A magyar színjátszás története az utódállamok területén 1918-1928. /Bp. 1929./, Pataki József Másfél évszázados az erdélyi színészet /Uj Magyarság 1942. 253. sz./, Surbán Zoltán Az erdélyi magyar színjátszás /M. Nemzet 1939. 164. sz./, Szentimrei Jenő Erdélyi Magyar Játékszín /UJ Ma­gyarság 1935. 91. sz./. ESZTERGOM. Körösi László Blaha Lujza Esztergomban /Eszter­gom és vidéke 1914. 59-bO. sz./. ESZTERHÁZA . Bartha Dénes - Somfai László Haydn als Opern- kapellmelster . Die Haydn-Dokumente der Esterhásy-Opern­sammlung /Bp. 1960./, Bessenyei György Az eszterházi vigasságok /Bécs 1772./, Hórich, Johann Esterházy Musikgeschichte im Spiegel der zeitgenössischen Text­ bücher /Eisenstadt 1959./, Hárich, János Das Reper-

Next

/
Oldalképek
Tartalom