A nagy regény; Q 5957

A S Z I H mindvégig egy budai villa nagyméretű, fórfis zobunak bo­rende ао tt halija, Jobban és nagyvonalúbban be renne ive, mint ami­lyen a valóságban ma egy ilyen szoba, a berendezés aj, Petőfi aán­dor utcai kolonial—stílusban, ós ев egy kis újgazdag levegőt áraszt. A háttérben Jókora könyvespdc, a szoba egyik sarkában ülőgarnitúra, a másikban asztal azékekkèl, étkezésre, шокшяц kártyázásra egy­aránt alkalmas. Szemközt középen, a burazekrény fölött egy monok­lis férfi képmása félprofiiból, élénk ezinekben, nyugtalan, izgal­mas kép, Kókai-Kreimer artur fe tőmuvész egyik legismertebb és gsy gyakran reprodukált képe, Radnay Gáspárt, a század első harmadának neves íróját ós költőjét ábrázolja» Á huszonötévé elhunyt ^kuinay J cigányosan barna, sovány, nagyorrú, szellemes arcú férfi, a kup ilyennek ábrázolja. A lakás Radnay iiboré, az író fiáé. Nem huso n­lit apjára, szökés, kopaszodó, puha, hízásnak indult negyven év ko­rul fórfi. Felesége néhány évvel fiatalabb, csinos, ápolt, öntu­datos viselkedésű asszony, fáival а három felvonás alatt majdnem ál— landóan tartó Bkodnak olyan szereplők a színpadon, akikre pillanat­nyilag nincs szükség, de bármikor beleszólhatnak a beszélgetésbe, beavatkozhatnak a történésbe, az ilyen szereplők, ikor tényleges funkciójuk nin^cs, a kártyázókat nézik, a bárszekrény körül sündö­rögnek, a háziasszony kínaija, itatja őket, egy-egy könyvbe mélyed­nek, de mindig készen arca, hogy statisztából szereplővé váljanak. I» ielvonás. Radnay Aibor az apja kép© elő t áll, felesége fokot ót főz. À karos­székekben ülnekt Virág Boldizsár irodalomtörténész, negyven év kö~ Л/й 1 К4Й)Г rüi, Villan Béldlzsóap iró, ötven körül, <k>mr "ai mond ujsúgiró, Rednay egykold barátja, nyolcvanon felül. Tibor; bem értem. Szegény apa arcéle uombormïibe kívánkozik és mégse и tudták rendesen megoldani. Virág!/., kezében tartott plakettet óvatosaa az asztalra teszi/ Csat-

Next

/
Oldalképek
Tartalom