Ember, megmérettél…; Q 5893

# Un с/ :.CVi:,,fclŐ gondol Luk egy merész olh tározét has H: már vettem merészséget ahhoz, hogy minden előzetes pr b lg tos és gy к ;г! t né ! L ebbe • fái-.» t.-'jeu. -ele fej s; met, tà or u...... ér­em eat már ш teU/em jj окп к ül - < в bben a zz 1, г. gy > ое; t t azer­aft&ek kijárd elői 4 yu n clnorJom néhány gondol t -mat, r xid, ,i t- né­csokat, irányelveket ; dck, és mindozzel i cnybcveszen ..a oîv só türelmét» lè. жЬй«. egy uz mol-gatt m: ha bár il jen о' nál fo.gv* thuülik t N gy v.ü a rostám, me £, su méretik в k.nr ének t Iáit. Лк, kkor п.. У it -.ir.degy fi» hátha véletlenül... Il , at« igen! Bármilyen eoéijtelcr/Jl is indul egy .versen..ad « r jinél, vl hol a szive reálián, az izmaiban ott bajtfl ez .a "óe", a roi :.„ tel cri r .у b>í,ct3»ég: de hátha! •••Ősév;ü akkor még Hfflnég lehat ezekre a gondolt tokra, megjegyzésekre, érJemas p pirra vetni őket. ,'n ie vol ; na azt - mit v llmi ue -ч i; ol . n neh z, cint щ^/г lósi­tani - hogy Ov szet, г y z irod 2 m elsőran u fel a tu: z ;;ner helyét sx atut ml а Yilé <»&y tempón és .• többi cuber között, ez isb r а rcát ábrázolni я niróer.n i kenderünkért éa iz с .bérei. dnkért, -c ­mut: tni bnkáoát « vak vdlctl* r.ek küz tt ás saját eszt el ansogt h t »cá­ré, de - szh.te már fr», ti' s n - bizni z а, rr-ke 4 s It I с tőt ' b n, példát mutatni z ujr-' ' eudésh :Z, » kút' rc inkon veid t. vábV gicsnez, а régi, bukott érünk Hsértet inek félre álllitácához. Hn elvetjük Jobb lehetőségét, t g. djuk s munkánk, küazk.décünk, életünk ártó- át. Mint a kisiskoláén.-V., of i ne. c- .'. ..n ol,, n biz «п., itván„t vitt hass, » mint í zt jó о. 1. оi elvártok tolt , la и • bed ne' о xa i у гш­ni e bizony i t vén,,Ciii-..t«-lőuzor is ojt, mint a "btd.UiJ; ósz­séget". Meggy ozúuúetnt, hogy s SM i tára.u lomra nem jellemzőek a gor g sor&tr g« iák. -rmek kát okát látom« as eg vén sokkol inkább tár© dkiliöi lény lett, e к 1 $,îv est-' ; v e, kalló ' liv I lel on ,v 11<Л x 1.Л с sol ta a rt.:L ki rx ói t rál , . ii.t ti us. e^yazo él ,'i előidézd^'­/

Next

/
Oldalképek
Tartalom