Ősz Illés megboldogulása; Q 5877

-1­А aOot & hAtoó körfügg&sy függÄloßoo tonfclye cmeuán егу aboatrakt «Ш* vary tejesobor uzuijat с у bálvány* г a esobor» mint a (ilfcißlet tartoaéka» е«;уев ké; okbon köevet lenül j&tssik» de Eiiol .ekép, küKtabÖsó crejü me. viiáfíltácban vé ig Je. en van* 1* /Vil lac Gskocbl belli© о• me* Két a ae ül a kocáiban» e yaéetél távolt iïndor ce as /шс&ацу* to va fi elik о yaáct* A» uoaany с. ак © у» naci^-ey.S'r ill cuit énduxra ny w; t . dánul » as tón sietve kincs as ablakon* vándor sár пев v o»t le a a егаб t róla* a aiausnô hátrébb ül êa a jery uiseeltóet Írja* Kúeöbb feláll» mofl­lé&t^t a cu*i#t» aatôn ©löre^cn ás Aassony* boa» бе ас- aav r,ia önfeledt» riadt» Idegen játékukat/ Kaiaus&d loi té tel ce no( álló követkeaik» van leaaâllô? /к! о coend/ liy kérdem» lalntlia паи tudnám» hoçy kl bol osé 11 le* l.iicm ón as állandó utasaimat» « sain e jobban» mint otthon а aaoaesédökat* -\ш elvtcucnö például két <6 vir; го/ nol-eete a férjé«» vei ,ârt» astán с y IdÖ óta colja ne® jár a fér*» • «к t „ével* va yok én к vánunl iemáesot» do I игу le kitalálom ae okát* lialálcoot nem történt» mort ak or feke © rubât volt volna* Vidékre helyest'k? bobot* n eérlo ásandó lonnôk» ho/y а váláe о rárl сoökevény agyon» de aa élet mery

Next

/
Oldalképek
Tartalom