Az oroszlán jegyében; Q 5861

/ Színtér' eu id о : Európa képzelt államának fővárosában, a század harmincas éveiben. tóikor a színpad 1: 1,ha tóvá válik, egy külvárosi koceiuában v-.... , un . Ajtaja az utcára nyilik, amely e; у >nlőre mér sötét. A helység ezegényee^ munkásemberek tanyája, Ы&ЦЪЯ keit züllött benyomást. A koeriaajtó a ; ... nre mer-' le.; ©б. л i lépve rajta е.. ... ki;- tér aar­BBSb'Í-- . kát látjuk. A'téren, magas talapzaton, r zint.e a fej Ink fölé e.rielk: (ive, fekvő oroszlán hatalmas szobra, A jelenet első részé­be» csak a vrnöőglő belcő része van megvilágítva, a szinpad-mó­, • f. - •. ' - ** í x < ^ . j у \ , „ г v у ч ? • > '> *Д> \ 4 íJfrw & • ' « 4 Г" A • sik I'-, le csa ctereng, és akkor világosodik ki valamennyire, ni' or a játék ott fol tatódik. Este van. A kocsmában a rzokott élet zajlik. A kocsmáros nyugodt, • Majdnem méltóságteljes örege aber. Időnként.megjelenik egy ki­csiny ajtóban, amely a söntésbe vezet, hogy italt hozzon vencíé. s­inek. Az előtérben középkorú.férfi újságot olvas. Távolabb, egy asztalnál kártyáznak. K, yikiik. mtfgött Dániel áll, а többieknél " ' ' ' i , Ш ' ' fiatalabb, lagas, sovány f *rfi, aki élénk ar. játék: al kiséri a j.átékot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom