Hamlet és Julia; Q 5854

Maralet és Julia I/ Szereplők: Attila Julia Anya Tanár Szin: Tornaterem melletti szertár, A tornateremben iskolai táncmulatság. Az ünnepség miatt a szertár rendetlen, padokkal, tansze­rekkel zsúfolt. A szemközti kétszárnyú üvegezett ajtó a tornaterembe vezet. Hosszú sürünszövött függönnyel teljesen izolálható. Jobb olda­lon a fal burkolatában e^y beépitett mellékajtó. A baloldali fal mentén kisérleti tanszerekkel, kitömött madarakkal zsúfolt vitrin. Ilikor a függöny felmegy a szin üres, a tornateremből rövid ideig tánczene hallat­szik. Hirtelen elhallgat, nemsokára dobpergéssel kisért éljenzés hall­ható. í emsokára a mellékajtón 18-19 év körüli fiatalember lép be, ham­leti jelmezben. Ideges, felgyújtja a csillárt, majd a szemközti ajtón hoz lép és összehúzza a függönyt. Kifújja magát, megtörli a homlokát. Cigarettát vesz elő, rágyújt. AZ első szippantást nagy élvezettel a magasba fújja. Leül egy padra, mereven maga elé tekint, egyszerre csak hirtelen körülnéz, majd ismét elmereng. Attila: Ki hordaná e terheket, izzadva, nyögve élte fáradalmán, ha rettegésünk egy halál utáni valamitől a nem ismert tarto­mány, melyből nem tér vissza utazó-le nem lohasztja kedvünk, inkább törni a jelen gonoszt, mint ismereti шпек felé si­etni?....ezt ne jól mondtam, valahogy igy kellett volna.... Inkább tűrni a jelen gonoszt, mint ismeretlennek felé si­etni?..,így sokkal jobb..Aissé gépiesen/..Ekép az öntudat belőlünk mind gyávát csinál, s az elszántság természetes szinét a gondolat halványra betegiti: Ily kétkedés által sok nagyszerű, fontos merény kifordul medriből s elveszti "tett" nevét. -De a szép Ophélia jő. /а mellékajtónál halk neszezés, mosolyogva ott all Julie .keze még а kilincsen./

Next

/
Oldalképek
Tartalom