Márkus Aurél; Q 5840

- 3 ­TÜ8KKS az express vonatnak la megvan a maga tempója. Szt az ütemet fel lehet venni, nem? Kufcin persze Ide la kell, caak másféle. ILA yisezadobték a hiteligényünket» nincs devizafedezet nyu­gati gépre, üsak ha növeljük az exportunkat és igy ma­gunk szerezzük meg a szükséges kiílföldl pénzt ... tüaróü Növelni fogjuk az exportunkat. ILA Tudjuk? TíioK, > Ilyen gardával? AZ embereknek csillog a szemük. Jenő bácsi, а veterán,összehozott egy hulladékfeihásználá­sl javaslatot, három nap és három éjszaka dolgozott rajta, egyszerűen nem lehetett megfékezni. A műszaki­ak járják az üzemeket, halomra tárják fel az eddig nem le sejtett kapacitástartalékokat, A négyes üzem­egységben átrendezték a gépcsarnokot, gépesítették az anyagszállítást* egyharmaddal növekedett a termelésük. 'Tavaly egész évben 4o ujitási javaslatunk volt, most csupán két hónap alatt 7o futott be. i:s milyenekI Az egyik uj terméket javasol* mondhatom, hét nyelven be­széli ha elkerül nyélbeütni, betörünk vele a világpi­acra. ILA A személyzetis elmegy. 0 a harmadik vezetökáder, aki le­kerül a helyéről a reform óta. A szakszervettői átirat érkezett* Trösztünkben elharapózott a fekete túlóra, fel­szólítanak* azonnal állítsam le. TüüKKii Boldizsár azt mondja nem hitte, hogy tartogat még szá­mára ajándékot az élet. oe most... lost érzi igazán ér­telmiséginek magát. Második honapja mint egy megszállott keresi a termékösszetétel q.timumét. ILA lem tárgyal velünk - szó szerint ezt mondta J énzes, a ter­vező főmérnök. Meg akarjuk fojtani őket. Mert ha javasla­tunkat elfogadnák, kenyér nélkül maradna lé tervező-ember, akik ebben a témában már hetedik éve szívósan haladnak előre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom