Márkus Aurél; Q 5840

beprezentativ vezérigazgatói iroda, modem Íz­léssel berendezve, özembe­1 hatalmas kép, olvasz­tás vagy ilyesmi. Balra tanácskozó asztal, tucat­nyi székkel. Jobbra szemben - sarkosan - hatalmas Íróasztal. Mögötte ül IIa, Márkus .airélné, а Tröszt vezérigazgatója. 4o éves. Valamikor nagyon szép volt. nergikus, de ma is nőies, vonzó. Telefonál. ILA Nagyon sajnálom, nem. - - - Értse meg: nem akarom, hogy akár az én nevem, akár a Tröszté az újságban szerepel­jen. - - - í>e még nincsenek eredraényekj mindössze há­rom hónapja, hogy bevezettük az uj intézkedéseket. - - ­Minden vonalon, érti, nem tudom felsorolni, mert az e­gész szervezet, feladatkörünk minden kis részlete vál­tozott. Lényege? )ím. Miben is foglalhatnám ösz­sze... falén ebben» komolyan vesszük, hogy támaszkod­junk a dolgozókra. - - - Igen, utolso szavam, ajd egy év múlva, jó? - - - Viszonthallásra! /Feláll, gondol­kozik. 0 önget а titkárnőnek./ TITKiitöő /jegyzetfüzettel megjelenik/' Liktál? ILA Hát kellene... Lássuk csak, hányan Iratkoztak fel? TITKÁRNŐ Móra kilencen. ILA Kérem! /Nézegeti a listát/ Heten egyszerű beosztottak... Ugye, azelőtt milyen kevesen jöttek hozzám? TITKÁRNŐ %y héten ha kettő, három. Féltek. LLA Féltek.•• Hát akkor vegyük sorra. ~>e először szokás sze­rint, valakit, aki még passzív. /Másik listát vesz fel az asztalról, forgatja/ Mondjuk, mondjuk.... TÜSKJJS /4o körüli, szokatlanul nyugodt* meditációra hajla­mos, de Igen határozott/ Lehet? ILA Jöjjön csak, Tüskés elvtárs! /Titkárnőhöz/ Köszönöm, akkor majd később. Titkárnő el. iintha csak folytatnának egy félbeszakadt beszélgetést:

Next

/
Oldalképek
Tartalom