A sampion; Q 2659

A G A A -• I w 1. . ' ~ Szereplők« Apa,Pista* a fia, énektanár, boxmester. Apai /ünnepélyes«!!/ fiát édes fiacskám, most amikor 17»-ik életévedet betöltődted '» ' Pista: Hagyjuk & frázisok* apuskám éö gyerünk az obligát aranyórával* Apa: Csak egy-pár szóval akarlak figyelmeztetni, hogy mi sajnos, anya­gilag jól vagyunk sztu Iva, nem engedhetem hát meg, hogy elzüll­jél. A kortásaid spaartadtöca: sportolnak és üzleteket kötnek , te pe­dig csak tespedsz« Azt akarom, hogy örökös kenyér legyen a szád­• ban« S célból jét tanárt fog dtem melléd a mai napon, Posta: Miféle tanárokat? Apa: Rajongsz a sportért, ka sz tehát egy boxmestert, Pista: Igazán? Ez vo.t egyetlen vágyam, drága apuskám Apa» De miután Isten különös kegyéből a rokonJc állítása szerint csinos énekhangsénak is örvendsz, fogadtam hát melléd egy énektanárt is« Ki tudja melyik mesterségnek veszed majd hassnt. Pista: Micsoda kérdés? A boxmk« Az ma a legdivatosabb pa szid, Még baj­nok is lehet belőlem. Egy világhírű Denpaoy, Tuney, vagy Max Baer, Apa: Én megelégszem, ha egy Kiepura vagy egy egy Saljapin válik belő­led, Az s© kutya. Mindenesetre lesz a kezedben két diploma és meg­erősödsz testbe, és lélekben, mint a hires görög bölcsész mondta,, Hata: Jaj Apuka vigyázz az idézetekkel. Apa: Csak te ne félts engem. Én is tanultam valamikor. Azt mondta: Mens sana, in korao dl BaccoI Pista: Puf neki!Tudtam, hogy lelövöd /csengetés/ Apa: Csöngettek. Azt nevezem pontosságnak. It vannak a a esterek.... Énektgsiárí/kopogtat aztán belép, dallamos ar&s hangon beszél/ Jónapot kívá­nok, Galagonya ur. Eme ifjú lesz bizonyára a tanítványom, Pista: /félre Ah ezt ugy latom, a boxmester, Milyen vállas erős férfi. Apa: Igenis tanár ur. ö az én Pista fiam, valóságos kincs van a..... Tanár: /szigorúan/ Szíveskedjék egyedül haggmi növendékemsíel. Ne lox>­juk az időt, máris megkezdem az oktatást. Apa: Ez egy olv. Eb se szeretem, ha nekem gibiceinek. Már itt se va­gyok. Szervusz fiam! /el/ Pista: /magiban/ Ho ha ettől kapok egy lengő üté3t, örök életerőre kész vagyok, Tanár: Álljon elém, fiatalember, Pista: Igenis, /védekezve/ Ka,...na.•••.! Tanár: Kezeket fia le. Mi az fél? Pista: Hanal Hát egy kicisit. Tanár: "Lámpalázat le kell küzdeni. M. Salai» és 1'ilmtifiT Szövetség Tmd Oszt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom