„Tanácsos uram, kérlekalássan...”; Q 2656

um • " TanácoOB uram kérlekaláosan. •. Éle tkép n Mtaálmwlt". dl, 1 felvond ban. Irtat * Inkognito" j Ii . oaezaélyek: * dr.Y onyököa Tihamér tanácsos , László Kálmán Bp.72. dr. létíkiluasy Cuaba titkár Dózsa ándor " dr.Yargo léter : :o, lazó Zaifíó ' » Hetykeffy Egon gyakornok } ia Mihály » őre», altiszt Berta an István. p.741. Saint Ele áns irodahelyiség, a néz 'térrel aze®b n Íróasztal, mö -ötte ül Könyökön tanácsos ur, lőtte i z asztalon telefonkén. ;ül'ék. Jobbra párnázott fo ő-g ralturi , jobb és balold? It ajtó. Az iróaszal előtt áll Öreg altiszt ás cigare tát, pénzt, újsá­got ad át Könyökű nek. Örs alÜBztt ;ünyÖköe : r-:g altisztt KönyökŐs ; reg altit- zt: lönyökös : 'Öreg olt'iözt: FÖnyökíte : letykeffy Tea0ék- a .húsz darab öziraíónia, meg.az újság... víasza­j ár 1 pengő 30. / csupa felsőbbség rinden mozdulata, de azért a pénzt és a cigarettát is kicsinyesen megszámolja /...tizenhat, tizennyolc...husz... ez rendben v«n. Hanem az újság,., hiszen ez "Nyolcórai" mikor ón ma..ának értelmesen aeg­ui.gyar z a , .ugy ti uja ot hoz nf ftea volt céremsoépen, talán el ögyott itt a sarki árus­nál és azt hi ttom, ez is megfelel. ]?ocor i azgató ur raindi , ezt s okot ... /'. -i:- -V ./ odor i úrral e 'itt a ,--o\ i a; n­tén nyugdíjba ment k, megértette? Merem pedig olyan új­ság kell/ amelyet rendelek; tehát fo ja, vigye vissza és hozzon máshonnan! .Megértette? /megalázva/ I nis, megérte tea. /fogja az uja ,ot és bicegve indul az ajtó elé/ /kíméletlenül/ Maga aántlt? Csak ne; ár ott meg ze © «ásfól e&elet a lábának? /az ajtóból, elkeseredetten/' az a sokszáz, meg ezer emelet tanácsos ur, amit 37 évi kéz ©eitő-szol "la a­la t iiegte' tara! lég féléve eines, o , y 'odor igazgató ur idehoz > t. /kimegy/ Aggok menhelye az ügyosztály! /t reaáz telefonon/ Halló, halld... szervusz öre em... itt Künyökös... kérlek édes öregem, volt ott tegnapelőtt egy jóképű, rau a tós fiu az altisztek körött... ugy pattant, mint a guramilapda.., i, i, igen, aki tüzet adott... ja öregem, én a nuanszok embere vagyok... egy kis emberismeretért sem megyek a .szomszédba.., szóval, ezt a gyér ket gon- oltaa ide az ilőszobá <;ba... égy zives minél előbb... kös önön, jól. sőt -kitűnően é •reri rati • rat... lint a éle \>. se/rti. Kezdem kipucolni a régi szemetet, de gvök er« sen, azt garantálom.. • 't akkor szervusz d-re •••e - , a vi;: ontlő­tásra... öa önön öreg/ ... /a telefonbeszéd vége felé ova to am benéz, majd kis kö-

Next

/
Oldalképek
Tartalom