Koch Lajos: A budapesti Magyar Színház műsora (Színháztörténeti füzetek 24., Budapest, 1960)

235. A SORS EMBERE. V j , 1 fr. Irtás Shaw 1912. IV. 2o. Bornard. Pord.: Hevesi Sándor /Bem./ 236. A KOLOZSVÁRI NEMZETI SZÍNHÁZ vendég- V.2-8. játéka. /Az igaz papság tüköré, melyet a Sztárai Mihály mester szerzett. Omnia vincit amor. Fo­lidorus éa Cassandra. Bessenyei: A Philosophus. Csokonai: Gereon du Malheureux vagy Az Ördögi mes­terségekkel találtatott flu. Rotschild I A rivalda. Katona: Bánk bán. ^utti: Mindent semmi­ért. Heyermans: A szabadulás./ 237. A MAGYAR SZÍNHÁZ TÁRSULATÁNAK Ven- VI.4-15. dégjátéka a bécsi Theater in der Josef8tadtban. /Földes: Kuruzsló. Sem Benelli: Gunyvacsora. Röss­ler: Frankfurtiak. Bródy: A feje­delem. Szemere: Siralomházban. Veró: Leénynéző. Burnett: A kis lord. Hevesi: Az apja fia. Shaw: Orvosok, Rákosi: Szerelem iskolá­ja. Csiky - Pásztor: A nagymama. Dumas: Kaméliás hölgy./ 238. A KIRÁLY SZÍNHÁZ TÁRSULATÁNAK ven- VI.3-15. dégjátéka a Magyar Szinház bécsi vendégszereplése folyamán a Gésák c. operettel. 239. BREZBDA UR. Boh. 3 fv. Irta: Fried- VIII.31. mann Ármin. Ford.: Heltai Jenő. /Bem./ 240. AZ APOSTOL. /Le Tribun/ Szmü 3 fv. IX.21. Irta: Paul Bourget. Ford.: Salgó Ernő. /Bem./ 241. A NAPRAFORGÓS HÖLGY. Velencei álom 3 X. 8. képben. Irta: Voinovioh Ivo. Ford.: Márkus László, /Bem./ 242. A MINISZTERELNÖK Komédia 3 fv. Ir- 1.19. ta: Nagy Endre /ősbem./ 243. A FARKAS. Vj. 3 fv. Irta: Molnár Fe- XI, 9. renc. /ősbem./ 244. A NAGYÚR. Dr. 5 képben. Irta: Bánffy Hl.28. MiklÓB. /°sbem./

Next

/
Oldalképek
Tartalom