Körtvélyes Ágnes: Egressy Gábor iratai az Országos Levéltárban (Színháztörténeti füzetek 16., Budapest, 1957)

Körtvélyes Ágnes: EGRESSY GÁBOR IRATAI ÁZ ORSZÁGOS LEVÉLTÁRBAN Budapest, 1957. «ntBini«n«i>»nntn»MM«iiiMui«itii*iii>*iiii*iu(«ifi»iui*uH*un »iiii«iiii«iiii«iiiinii»iiM«»tiit»iiiMm» >ti>**ntio< Színháztudományi és Filmtudományi Intézet Országos Színháztörténeti Múzeum SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 16. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalom