Haraszty Árpádné: Balog István hagyatéka a Színháztörténeti Múzeumban (Színháztörténeti füzetek 5., Budapest, 1957)

SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 5. siám Haraszty Árpádné: Balog István hagyatéka a Színháztörténeti Múzeumban Budapest, 1957. tiiiafiitatiiiat><iaiiiiaiiiiaiti<*itMaiiitatiiiaiiiiai>iiaii>iaiiiiaiiiiaiiiiaHftamiai<iiaiiii*tiKaiiiiatiiiaiiii>niiaiuiiiiiaHna Színháztudományi és Filmtudományi Intézet Országos Színháztörténeti Múzeum

Next

/
Oldalképek
Tartalom