Ribi Sándorné: Somlay Artúr (Színháztörténeti füzetek 4., Budapest, 1957)

SZÍNHÁZTÖRTÉNETI i«iiiieuii*iiii*nti«iiMaiiii«iui*tiit*iiiiaim«it«aiiii*Mit*»H«HM 4. sióm Ribi Sándorné: SOMLAY ARTÚR (Adattár) FÜZETEK IHHIMtKIIIMUlIIMIIIunmiHniilWI' Budapest, 1 957. • iiii*iiiitiiii«iiii*--iii*tiii*iiii*im tu n» m -. • mi» im «un «IIII »litt »lüi »Uli •u.i>ini*im>m.*mt»im*illl»iui*imiiii*i> Színháztudományi és Filmtudományi Intézet Országos Színháztörténeti Múzeum

Next

/
Oldalképek
Tartalom