Staud Géza: Hevesi Sándor rendezései (Színháztörténeti füzetek 3., Budapest, 1957)

SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK •iin»Nii«iiif«iiu*iiii»iiii*iiiiauiiatiii»iifi«iffi»iin«i(it*iiii»itii*iiii*ii(iStMi*«iii«iut*tiii*iiif»tui*iiii««iii*iuiiiii«nu« 3. sióm Staud Géza : Hevesi Sándor rendezései (Adattár.) Budapest, 1957. •tiii*«iiitssi(«Mis«itiiaMnsHii*iiii*iiii*iiii»iiii»i<iivii«iaitii»Miiaiiii«itti»iiiiaiiii«iiti»tiif •mteitii<*uif *«M<*I.IIIIIII«IIII9 Színháztudományi és Filmtudományi Intézet Országos Színháztörténeti Múzeum

Next

/
Oldalképek
Tartalom