Alpár Ágnes: A kabaré - A fővárosi kabarék műsora, 1945-1980 (MSZI, Budapest, 1981)

BEVEZETŐ

BUDAPEST VARIETÉ (Kálvária — ma Kulich Gyula — tér 6.) 1953 októberében egy új társulat kezdte meg előadásait a fővárosban és vi­déken kultúrotthonokban. Amikor 1954. január 1-én megalakult az Országos Cirkusz Vállalat (OCI), a FÖNI utóda, átalakították a régi Józsefvárosi Szín­ház Kálvária téri helyiségét, s itt nyitották meg a főváros új szórakoztató in­tézményét, a Budapest Varietét. Az OCI keretébe tartozott a Fővárosi Nagy­cirkusz, a Kamara Varieté és a Budapest Varieté. Az új kulturális szerv egyik fontos célja az volt, hogy korszerűbbé és nívósabbá tegye a cirkuszok és varie­ték műsorát. A Budapest Varieté műsorában nagyobb teret kapott a látvá­nyosság, erősödött a karikatúra, a humor. Nagy része volt ebben Szenes Iván író, költő, zeneszerzőnek, aki 1956—1960-ig az OCI varieté-osztályának vezetője volt. ö is újságíróként kezdte pályáját, 1948-1949-ben a Kamara Varieté, 1951—56-ig a Vidám Színpad dramaturgja volt. Számos kabarédal, sanzon, tréfa szerzője, zenés színjáték, színmű társszerzője, ill. átdolgozója. A Budapest Varieté szereplőinek sorában ott találjuk Salamon Bélát, Kabos Lászlót, Fejes Terit, Horváth Pált, Feleki Kamillt, Kazal Lászlót, Mariettát, Herendi Mancit, Kardos Magdát, Csonka Endrét, Keleti Lászlót, Latabár Kálmánt, a kabaré legjobb képviselőit. Váltakozó sikerrel játszott a színház különböző szerkesztésű kabaré-varieté mű­sorokat, helyt adott egy sor színvonalas artistaszámnak is. Volt olyan műsora, melyet egy egész évadon át végigjátszott. A varieté előadásait nem csak a Józsefváros közönsége, hanem a főváros távolabbi kerületeiből is látogatták. A Budapest Varieté fennállása alatt - 1954-60. - összesen 14 műsort mutatott be. A műsorok között akad keretes játék, revüműsor, a kabaréhoz közelítő összeállítás, divatfelvonulást alkalmazó látványosság. A tartalmi színvonal sokféle: néha öncélúan humorizáltak, más alkalommal klasszikus jeleneteket, tréfákat, verseket mutattak be. Mindig nagy teret kapott a zene, a tánc és az artistaszám. A Budapest Varieté 1960. okt. 18-án a Kamara Varieté vendég­játékában a Szervusz, Józsefváros című gálaműsorral búcsúzott a közönségé­től. Ebben századeleji táncok, dalok, jelenetek idézték fel a városrész múlt­ját, hangulatát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom