Alpár Ágnes: A kabaré - A fővárosi kabarék műsora, 1945-1980 (MSZI, Budapest, 1981)

Az 1978-ban kiadott „A fővárosi kabarék műsora 1901-1944" c. kötettel és most, annak folytatásával, az eljövendő krónikásnak kí­vánunk segítséget nyújtani. A magyar kabaré kezdettől fogva politikai és társadalmi kritikát gyakorolt, az újság­írás gyorsaságával reagált a napi események­re. Az 1901-ben született magyar kabaré egy megszakítatlan folyamatnak elindítója lett, mely végigkísérte politikai és társadalmi élé­tünket a második világháború végéig. 1945 tavaszán, a felszabadulás után új sza­kasza kezdődött a magyar kabaré történeté­nek: a műfaj kiemelkedett egy szűk polgári réteg élvezeti köréből és első ízben közve­títette a közéleti humort a legszélesebb tö­megekhez, a legkülönbözőbb társadalmi ré­tegekhez. Útja az aktívan politizáló, közéleti színházi fórum felé nem volt zavartalan. Az elmúlt harmincöt esztendő alatt volt olyan időszak is, amikor a műfaj átmenetileg meg­szűnt. Mégis visszatért a közéletbe, s mind a mai napig eleven és hatékony eleme szín­házi életünknek. A munka során ezúttal is bebizonyosodott, hogy a források továbbra is hiányosak, még a felszabadulást követő évekből is. Ezért ettől a könyvtől nem lehet számon­kérni a teljességet. Még kevésbé lehet kí­vánni, ennek a korszaknak részletes elemzé­sét, sem színháztörténeti, sem társadalmi, sem politikai tekintetben, mert ezúttal sem a kabaré történetét írtuk meg. Ebben a kö­tetben is csak feltárt műsorokról, kabaré- és varieté színházak megalapításáról és műkö­déséről próbálunk időrendi sorrendben át­tekintést nyújtani.

Next

/
Oldalképek
Tartalom