Alpár Ágnes: A cabaret - A fővárosi kabarék műsora, 1901-1944 (MSZI, Budapest, 1978)

Bevezetés

INTIM KABARÉ (Tere^ - ma Lenin - krt. 46.) 1917 nyarán Sziklay Kornél eladta Érdekes Kabaréját Dobos Istvánnak, aki azt Intim Kabaré néven nyitotta meg, s a művészi vezetést Bella Andorra bízta. Egy év múlva, 1918-ban Leopold Gyula lett az Intim Kabaré igazgatója, drama­turgja pedig Erdősi Dezső. A zenei vezetést Magyar Lászlóra és Hetényi-Hei­delberg Albertra bízták. A kabaré rendezője Szőke Lajos, 1920-ban Doktor János, 1921-ben Rónay Géza, végül Ballá Kálmán volt. Irodalmi vezetőként Balassa Emil szerepelt. Titkár: Kalmár Tibor. Molnár Dezső konferansziét később Kovács Andor váltotta fel. A társulat tagjai: Abonyi Géza, Arányi József, Andai Béla, Asztalos Mária, Bibits Irén, Cseh Iván, Cseresznyés Erzsi, Dinnyéssy Rózsi, Gazda Ilona, Gáspár Iván, Haris Győző, GerőfTy Böske, Kertész Heddy, Jászay Olga, Kőhalmi Andor, Németh Nándor, Román Margit, Sándor Antal, Szeless Elza, Virágh Ferenc; állandó vendég Mészáros Alajos, Vízvári Mariska, Ihász Aladár, Kabos Gyula. Az Intim Kabaré jó kabaréműsort játszott, de játékrendjén rendszeresen egy­egy grand-guignol is szerepelt. Működésével utódja, a Terézkörúti Színpad jó hírnevének alapjait vetette meg. „Elsőrangú társulatnak, nagyszerű műsornak és ügyes, okos vezetésnek kellett jönnie, hogy a mi kényes és finnyás kabaré-közönségünk érdeme szerint méltányolja az Intim Kabarét, mely mint Ferenczy, Pesti, majd Érdekes Kabaré nem nyerte meg tetszését ... A kabaré biztos szemű vezetője Bella Andor bőkezűen gondoskodik arról, hogy tagjai a lehető leg­jobb műsorral lépjenek a közönség elé." (S%ínháy Élet, 1917. 42. s Z .) 268 1917. IX. 20. Invokáció. Elmondja: Abonyi Géza Feledi Sándor: A RÓKA. Jellemkép 1 fv. Szederkényi Anna: FELLOBBANÓ TÜZEK. Drámai j. 1 fv. Flers, Robert de és Caillavet, Georges A. : ALKALMI VÉTEL. Bo. 1 fv. Hetényi-H. A.-Somlyó Z. : A takács legendája

Next

/
Oldalképek
Tartalom