Katona Ferenc (szerk.): Miskolci Nemzeti Színház 1823 - 1973 - (Budapest, 1973)

A Miskolci Nemzeti Színház műsora 1949 - 1972

156 A MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ MŰSORA 1949-1972 244. Bem. 1966. II. 25. Gyárfás M.: EGÉRÚT Vj. 2 r. - Z: Kincses J. D: Wegenast Róbert - J: Mészáros Margit - R: Jurka László 245. Bem. 1966. IV. 9. Loewe, F. és Lerner, A. J.: MY FAIR LADY Zj. 3 fv. — (Shaw, G. B. Pygmalion c. vj. és Pascal, G. azonos c. filmje nyomán) — F: Ungvári T. és G. Dénes Gy. V: Herédy Éva - K: Somoss Zsuzsa - D: Wegenast Róbert - J: Kalmár Katalin - R: Orosz György 246. Bem. 1966. IV. 23. Seribe, E.: EGY POHÁR VÍZ Vj. 3 fv., 5 k. — F: Harsányi Zs. D: ütő Endre — J: Németh Ilona — Jm: Jurka László - R: Lendvay Ferenc 1966-1967 247. Er. bem. 1966. X. 7. Németh L.: A CSAPDA Dr. 2 r„ 15 k. D és J: Kalmár Katalin — R: Lendvay Ferenc 248. Bem. 1966. X. 14. Kálmán I.: ÖRDÖGLOVAS Op. 3 fv. - L: Schanzer és Wellisch -F és Dsz: Szenes A. - A: Szenes I. V: Herédy Éva — Karig.: Kalmár Péter — K: Somoss Zsuzsa — D: ütő Endre — J: Gergely István — R: Sallós Gábor 249. Er. bem. 1966. XI. 11. Gyárfás M.: JOHANNA ÉJSZAKÁJA Vj. és dr. 2 r. D: ütő Endre - J: Jurka László - R: Lendvay Ferenc és Jurka László 250. Bem. 1966. XII. 16. Benatzky, R.: AZ ESERNYÖS KIRÁLY Op. 3 fv. — A és Dsz: Mátrai Betegh B. V: Kalmár Péter — K: Somoss Zsuzsa — D: Kocsis Árpád - J: Kalmár Katalin - R: Hegedűs László 251. Mo. bem. 1967. I. 13. Kohout, P.: HARC A SZALAMANDRÁKKAL Helyszíni közvetítés a világ pusztulásáról 2 r.— (Caрек, К. regénye nyomán) — Z: Fischer — F : Zádor A. V: Herédy Éva — K: Somoss Zsuzsa — Szc: Kovács Lajos és Nagy Imre - D és J: Wegenast Róbert — R: Orosz György 252. Er. bem. 1967. II. 3. Hubay M.: RÓMAI KARNEVÁL Ko. 2 r. D: Wegenast Róbert — J: Kalmár Katalin — R: Nyilassy Judit 253. Bem. 1967. II. 17. Lajtai L. és Kellér A.: HÁROM TAVASZ Revüop. 3 fv. V: Somoss István - Karig.: Kalmár Péter - K: Somoss Zsuzsa - D és J: Kalmár Katalin - R: Orosz György és Hegedűs László 254. Er. bem. 1967. III. 10. Sándor I.: TISZAESZLÁR Dr. 3 fv. D: Bartha László m. v. - J: Gergely István - R: Lendvay Ferenc 255. Bem. 1967. IV. 1. May, F. és Schindler, H.: SZERELMES ROBINZONOK Zbo. 3 fv. — F: Hunyady J. - Dsz: Mátrai Betegh B. D: Kocsis Árpád — J: Hájer Marika — R: Orosz György 256. Mo. bem. 1967. IV. 21. O'Hara, S.: CAMPBELL FELÜGYELŐ UTOLSÓ ESETE Ko. 3 fv., előj. — F: Sz. Szántó J. D: ütő Endre — J: Kalmár Katalin — R : Nyilassy Judit 257. Bem. 1967. V. 5. Huszka J.: GÜL BABA Op. 3 fv. - L: Martos F. - A: Orosz Gy. V: Kalmár Péter - Karig.: Herédy Éva - K: Somoss Zsuzsa — D: Wegenast Róbert — J: Kalmár Katalin — R: Orosz György 1967-1968 258. Bem. 1967. IX. 22. Móricz Zs.: NEM ÉLHETEK MUZSIKASZÓ NÉLKÜL Vj. 3 fv. D és J : Gergely István — R: Nyilassy Judit 259. Bem. 1967. X. 6. Kálmán I.: MONTMARTREI IBOLYA Op. 3 fv. - L: Brammer és Grünwald - F: Szenes A. és I. - A: Innocent Vincze E. és Orosz Gy, V: Kalmár Péter - Karig.: Herédy Éva - K: Somoss Zsuzsa — D és J: Kalmár Katalin — R: Orosz György és Hegedűs László 260. Mo. bem. 1967. X. 17. Fayad, S.: BANKRABLÁS OLASZ MÓDRA F: Nagy M. D és J: Gergely István - R: Orosz György 261. Bem. 1967. XI. 7. Trenyov, K.: LJUBOV JAROVAJA Romantikus forradalmi dr. 2 r. — Z: Behár Gy. Jm: Jurka László — D és J: Wegenast Róbert — R: Lendvay Ferenc 262. Bem. 1967. XII. 22. André, M.: LULU Zvj. 3 fv. - Z: Fényes Sz. - A és Dsz: Szenes I. V : Behár György és Herédy Éva — K: Somoss Zsuzsa — D: ütő Endre — J: Kalmár Katalin — R: Nyilassy Judit 263. Bem. 1968. I. 12. Schiller, F.: STUART MÁRIA Romantikus dr. 2 r. - F: Pákolitz I. — Z: Herédy É. D és J: Kalmár Katalin - R: Orosz György 264. Bem. 1968. I. 23. Dürrenmatt, F.: A NAGY ROMULUS Történelmietlen tört. ko. — F: Fáy A. D és J: Gergely István — R: Nyiíassy Judit 265. Bem. 1968. II. 9. Strauss, J: MESÉL A BÉCSI ERDŐ Op. 3 fv. - L: Kardos Gy. - Dsz: Zoltán P. Z: Betlen Bi. L. V: Behár György és Kalmár Péter — K: Somoss Zsuzsa — D: ütő Endre — J: Kalmár Katalin — R: Jurka László 266. Mo. bem. 1968. III. 5. a) Williams, T.: MÚLT NYÁRON HIRTELEN Dr. 1 f v. —* F : Nagy P. b) Karinthy F.: DUNAKANYAR (Bem.) J. 1 fv. D és J: Gergely István - R: Lendvay Ferenc és Jurka László 267. Bem. 1968. III. 29. Shakespeare, W.: AHOGY TETSZIK Vj. 2 r. — F: Szabó L. — Z: Farkas F. D és J: Kalmár Katalin - R: Lengyel György m. v. 268. Bem. 1968. IV. 12. Herman, J.: HELLO, DOLLY! Musical 2 r. — L: Stewart — (Wilder, Th. A házasságszerző c. darabja nyomán) — Dsz: Herman, J. — F: Karinthy F. és G. Dénes Gy. V: Behár György és Herédy Éva - K: Eck Imre - D és J: Wegenast Róbert - Jm: Koós Olga - R: Lendvay Ferenc 1968-1969 269. Bem. 1968. IX. 15. Illyés Gy.: FÁKLYALÁNG Dr. 2 fv., utój. D és J: Gergely István - R: Jurka László 270. Bem. 1968. IX. 19. Dobos A.: ISTEN VÉLED, ÉDES PIROSKÁM! Op. 3 fv. — L: Kövesdi Nagy L. — Dsz: Szenes I. V: Herédy Éva — D: Kalmár Katalin — J: Hájer Marika és Guzi Szaniszló — K: Somoss Zsuzsa — R: Hegedűs László

Next

/
Oldalképek
Tartalom