MAGYAR SZÍNPAD 1907. június (10. évfolyam 150-164. sz.)

1907-06-01 / 150. szám

logyera-péidáiayr, Tizedik évfolyam. Sndapast, 1907. junius 1. Szöveges és Képes 150. szám. MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap: •.Kflr. Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Színház, Király színház, Népszínház és Várszínház hivatalos szlnlapfc Előfizetési ér g Asgysdévrs S korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztősé, és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-körut SS Telefon-szám : 46-21. M. RIR. OPERAHÁZ. Budapest szombat, 1907. junius 1-én Bérletszünet 15. Rendes helyárak. M. Szoyer I Lunardi Dalnoki V Pichler Sze nere Ney B. Juhász Dráma 2 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta Leoncavallo R. Fordította : Radó Antal. Személyek : Nedda (a színpadon Colombina), komédiásné Canio (a színpadon Pagliaccio) a társaság feje Tonio, a bamba (a színpadon Taddeo), komédiás Beppe, (a színpadon Arlecchino), komédiás Silvio, pór 1-ső I 2-ik I p° r pórok és pórnők. A darab Calabriában történik Montalto mellett. Nagyboldogasszony napján. Idő : 1865 70 közt. Vezényli: ttenkő Henrik, karmester. 15 perez szünet. A piros czipö. Tánczlegenda 4 képben. Zenéjét szerzette Máder Raoul. Szövegét irta Regel H., choreografiáját készítette Hassreiter J. Személyek Fedor, korcsmáros ... Darinka, leánya Gregor, ennek vőlegénye... Onegin, gazdag földesúr Egy rokkant katona Egy öreg parasztasszony | szemfényvesztő Egy csodadoktor Ennek segédjei A büntető angyal Bucsujárók. Parasztnépség. Zenészek. Onegin barátnői és barátjai. Inasok. Cserkészek. Papok Tatárok. Kozákok Látományok. Az uj tánezokat szerezte Guerra M. balletmester. SZOYER ILONKA Zolnay Balogh Sz. Brada Smeraldi Pini Mazzantininé Moó Tihanyi He czeg Rónai Adler Kols M. Előforduló tánezok : Az első képben: 1. Tambourin-táncz Tánczolják Kranner I. és Csapó P. —2. Danse characteristique. Előadják : Mazzantininé és Pini. — 3. Troika-táncz. Előadják Fuchs R.. Jásza* G., S ézinger J., Ultmann K., Mészáros G., Tóth A., Klein K., Kratochwil E, Nitsche K., és Schuster I. — 4. Orosz táncz. Előadják Balogh Sz. és Brada E. — 5. Variations serieuses. Tán­czolja Balogh Sz. — 6 Mazu\ T nczolja a táncz­kar 24 tagja. — 7. Csóktáncz. Tánczolja Balogh Sz., Brada E. és az egész tánezszemélyzet. A második képben: 1. Gavotte. Tán­czolja Ludmányi M., Anda I. és a tánczkar. 2. Pa de quatre (uj). Tánczolja Kranner I., Fuchs R., Csapó P. és Jászai G. 3. Katonatáncz (uj). Elő­adja 24 láncznövendék. — 4. Ukrainienne és Kamélia-táncz. Tánczolja Balogh Sz. és Smeraldi C. — 5. Bacchanal (uj). Tánczolja Nirschy E., Smeraldi C. és az egész tánczszem;lyzet. A harmadik képben: 1. Aranyalakok táncza. Tánczolja Balogh Sz.,Kranner I, ászai G., Csapó P. Kiatochv 11 E., Fuchs R., Politzer A., Ludmányi M. és Witkovszky R. — > Rózsa ballabile. Tárczolja Balogh Sz fs az egész' tánezszemélyzet. A negyedik képben: Csillag »baila- bile« (uj) JTánczolja Balogh Sz., Fuchs R., Csapó P. és az egész tán szszemélyzet. Vezényli. Szikla Adolf, karmester. Kezdete 7Va órákor, vég' VHl-tor. HETI MŰSOR : Vasárnap : Bohémélet. Tánczegyveleg (Bérletszünet 16.) Szamosy Elza fellépésével. Felemelt helyárak. Színház után a Naw-Ysrk kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyelveket a 3erlits-isk jUd­SJcaebtít-körut 15. Fordítások Ha őszül a haja Stella-vizet használja, ára 2 kor Az iparcsarnoki sütő- és czukrászkiállitásban látható. •dókái •tán Splendid buffet a IV., Károly-kOrut 34. ez. alatti Splendid kávéházban. ejcKokolád* a világon. Képviseli Karácsonyi Fo- rmet, Budapest, RottenbiHer-u 24. Talefon ÄI—84. il uhu - TUiiau trlri limltsen — luinirirtt. STO WASSER J. •4var kaagtzarfyára« a m. Ml. Zantakmdtatia 4a irinháiek iUll!K|a BUDAPEST, n., Láacxhld-ntcia S, ss. ;Aiánlja saját gyárákai készilt jMii-, lafavé-, réxfavé-, és itébaagsisrslt. jTMákócsi-távgaiá feltalál« ja. iíliaiiH 'innvan. ~ NEMZETI SZINHÁZc Budapest, 1907. szombat, junius 1-én Bérlet 114. Rendes helyárak. Zrínyi György házassága. A M. T. Akadémia gróf Teleki pályázatán 100 aranynyal jutalnazott történelmi vígjáték 3 fel­vonásban. Irta: Sajó Sándor. Széchy Tamás — — — — Szacsvay Miklós 1 - — Náday B. Magdolna» gyermekei — — Török I. Fruvsina ) — — Várady A. Zrínyi György — — — — Beregi Szarvaskendi Zsibrik István Kürthy Batthyány Ferencz — — — Bakó özvegy tíánffy Gáspárné — Vízvár iné Mária, leánya — — — — Paulay E. Posaházy Gergely, prédikátor Gabányi Á. Tardy György — - — — Rózsahegyi Haszán, török hadnagy — M hályfi Eg resi Mátyás— — — — Horváth J. Gombai Bencze — — — Hajdú póka András — — — — Abonyi Benyei, Zrínyi szolgája — Szőke Udvarló leány — — — — Munkácsy M. Szolga - — — — Narczisz Szolgák, katonák, vadászok. Történik Alsó­Lendván Széchy Tamásnál, 1616-ban. Kezdete 772 órakor, vége 10 előtt. Heti műsor: Vasár. Fátum. Hétfő: Boszo.kány. Sziuház után a Ntw-York kávéházba megyünk, tanuljunk világnyelveket a Berlitx-lsaolaba. tiresébet-körut 15. Fordítások. fl őszül a haja Stslla-vizet használja ára 2 kor. Az Iparcsamoki sütő- és czukrászkiállitásban látható. Szinház után a* OTTHON-Kóvéházban. a » entteH Szinház közvetlen közelében, (Kerepesi' ui 9.) minden este választékos színházi vacsora. ' öeckenast Gusztáv I songova termel BUDAPEST, Gizella-tér 2. IBACH-zongorák sgysdlil képviseli)«! Alapíttatott iae&

Next

/
Oldalképek
Tartalom