MAGYAR SZÍNPAD 1907. május (10. évfolyam 119-149. sz.)

1907-05-01 / 119. szám

Icigyen-pélldáia§r. Tizedik évfolyam. Budapest, 1907. május 1. 119. szám. SzAvegea és képes SZINMi Színházi Napilap, Li [3. Klr. Operaház, Hemzetl Színház, Vígszínház, Hagyar Színház, Klrályszlnház, Népszínház is Várszínház hivatalos szlnlap|& Előflzotési ár s ÜftgyedOvre A tivrono. — Egj üófm 2 karma Laptulajdonos és felelős szerkesztő < MARKUS JÓZSEF M. KIR. OPERAHÁZ. Badaeest, 1907. szerda, május 1 én: Évi bérlet 73. Havi bérlet Dráma 2 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta : Leoncavallo R. Fordította : Radó Antal. Személyek : Nedda (a színpadon Colombina), komédiásné Canio (a színpadon Pagliaccio) a társaság feje Tonio, a bamba (a színpadon Taddeo), komédiás Beppe, (a színpadon Arlecchino), komédiás Silvio, pór & I pórok és pórnők. A darab Calabriában történik Montalto mellett. Nagyboldogasszony napján. Idő: 1865—70^közt. Vezényli: benkő Henrik, karmester. 15 perez szünet. Uj betanulással A piros czipö. Tánczlegenda 4 képben. Zenéjét szerzette Máder Raoul. Szövegét irta Regel H., choreografiáját készítette Hassreiter J. Személyek : Szilágyiné B. I. Lunardi Dalnoki V. Pichler Szemere Ney B. Juhász NIRSCHY EMÍLIA. Fedor, korcsmáros Darinka, leánya Gregor, ennek vőlegénye.. Onegin, gazdag földesúr Egy rokkant katona Egy öreg parasztasszony 2ik | szemfényvesztő Egy csodadoktor Ennek segédjei j" A büntető angyal Bucsujárók. Parasztnépség. Zolnay Nirschy E. Brada Smeraldi Pini Mazzantininé Moór Tihanyi He czeg Rónai Adler Koós M. Zenészek. Onegin barátnői és barátjai. Inasok. Cserkészek. Papok Tatárok. Kozákok. Látományok. Előforduló táaczok : Az első képben: 1. Tambourin-táncz Tánczolják Kranner I. és Csapó P. — 2. Danse characteristique. Előadják : Mazzantininé és Pini. — 3. Troika-táncz. Előadják Fuchs R., Jászay G., Nirschy 1., Ultmann K., Mészáros G., Tóth A., Klein K., Kratoehwil E., Nitsche K., és Schuster I. — 4. Orosz táncz. Előadják Nirschy E. és Brada E. — 5. Variations serieuses. Tán­czolja Nirschy E. — Mazur. Tánczolja a táncz­kar24 tagja. — 7. Csóktáncz. Tánczolja Nirschy E., Brada E. és az egész tánezszemélyzet. A második képben: 1. Gavotte. Tán­czolja Ludmányi M., Anda I. és a tánczkar. — 2. Pas de quatre. Tánczolja Kranner I., Fuchs R., Kiss I. és Jászai G. — 3. Katonatáncz. Elő­adja 24 táneznövendék. — 4. Ukrainienne és Kamélia-táncz. Tánczolja Nirschy E. és Smeraldi C. — 5. Bacchanal. Tánczolja Niischy E., Sme­raldi C. és az egész tánezszemélyzet. A harmadik képben: 1. Aranyalakok táncza. Tánczolja Nirschy E., Kranner I., Kiss J., Csapó P., Nirschy I., Fuchs R., Politzer A., Ludmányi M. és Witkovszky R. A negyedik képben: Csillag »balla­bile.« Tánczolja Nirschy E., Fuchs R., Csapó P. és az egész tánezszemélyzet. Vezényli: Szikla Adolf, karmester. Kezdete 7 órakor, vége 10-kor. HETI MŰSOR!: Csütörtök: 1-tenek alkonya. (Évi bérlet 74., havi bérlet 2.) Kezdete 6Va órakor. Péntek: Nincs előadás Szombat: Mignon. (Arnoldson Szigrid vendégfellépé­sével. Felemelt helyárak.) (Évi bérlet 74., havi bérlet 3.) Vasárnap: A walkü*. (Bérlet szünet 12.) (Rendes helyárak.) Hétfő: Faust (Arnoldson Szigrid vendégfellépésével. Felemelt helyárak.) (Évi bérlet 76., havi bérlet 4.) i@iH«mH^i mmmmommm Színház a után New-York kávéházba a együnk. | Tanuljunk világnyelveket a Berlitz-iskolábr. Erzsébet-kSrut 15. Fordítások. Ha öazül a haja Stella-vizet használja ára 2 kor. i Heckenast Gusztáv I zongora termo! BUDAPEST, Gizella-tér 2 IBACH-zongorák •gyedül képviseltje. Alapíttatott 1M>6, 1 .év.j 8*inhdu után az OTTHON-kávóházban, ° hemxeti Színház közvetlen közelében, (Kerepesi­m< 9.) minden este választékos színházi vacsora. STOWÁSSEB J. •ivar 1 Miuiinim • B.UI. Z«iukid»Hl> ta innháxak uállIWI« BUDAPEST. D„ Lísacshld-utcsa I. az. :«Jáal|a <a|át (yárikaa készllt veaét-i lata»«-, rézfivé-, éa itihaaiazaralt. A máké xi-tárogaí4 feltalálója. aviauTZva; rnavan. •ÍS?" Splendid buffet • IV., Károly-körut 24. as. alatt* Splendid kávéházban. Szerkesztősé, és kiadóhivatal: Budapest, VI.. Teréz-körut SSV Telefon-szám i 46-21. NEMZETI SZÍNHÁZ» Budapest, szerda, 1907. május 1-én BérleL90. Rendes helyárak. Mary Ann. Vígjáték 4 felvonásban. Irta: Zangwill Izráel, Fordította: Mihály József Személyek: Lanceloi, zeneszerző Péter, teaügynök Herr Brahmson, zeneműkiadó Sámuel Smedge, falusi lelkész O'Gorman, újságíró Jim Blaydes, orvostanhallgató Lord Tottenham, az » Automobil« klub tagja Howard, komornyik Mrs. Leadbetter, egy külvárosi szálló tulajdonosnője Rosie, leánya Kitty i nővérek, Polly I tánezosnők Lady Chelmer, elszegé­nyedett főrangunő Foxwell grófné, Lady Chelmer barátnője Fitzgeorge, baronetné Lady Glynn Lady Gladys, Foxwell grófnő leánya Rowena, Fitzgeorge ba­ronetné leánya ' Mary Ann, mindenes cseléd Mrs. Leadbetternél ... ... Postásfiu a v a ez Dezső Rózsahegyi Horváth J. Gabánvi Á. Szőte" Gabányi I. Náday B. Magyari Jászai M. Nagy I. T. Vízvári M. Keczeri I. m Helvey L. to i a 3 i-é * Szacsvaynó Meszlényi A. Munkácsi M. Paulay E. Kelemen M. D Ligeti J. Gálosi a. n. Történik az I. felvonás Mrs Leadbetter szálló­jának előcsarnokában Londonban, a II. és IQ. felvonás ugyanott a Lancelott szobájában, a IV. felvonás 6 évvel később egy uradalmi kastély­ban London közelében. Idő: jelenkor. Kezdete 7 órakor, vége 10 óra után. Heti műsor: Csütörtök: Nássinduló. Péntek: Füst. Szembaí: A velenczel kalmár. Vasár. d. u.: Lady Win­demere legyezője. Este: Nászinduló. Hétfő: A velenczel kalmár. Az előadás megkezdésétől a felvonás végéig a néző­térre vezető ajtón zárva maradnak. Színház után a New-York kávéházba megyünk. Ha őszül a haja Stella-vizet használja, ára 2 kor. Tanuljunk világn/ebeket a Berlitz-isk >üor :< Erisébet-köruí IS. Fordítások' ejinokoláde a világon. Képviedi Kardosom* Há­rem z, Budapest, Rottenbiűer-o. 24. Tetaéon W—04.

Next

/
Oldalképek
Tartalom