MAGYAR SZÍNPAD 1907. április (10. évfolyam 89-118. sz.)

1907-04-01 / 89. szám

Bo^yGn-pcííScí^.o^ 7: Tizedik évfolyam Budapest, 1907. április 1 89 szám. Szöveges és képes MAGYAR Színházi Napilap. iM.Klr.Opaiaház, Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Színház, Klrályszlnház, lápszlnház ás Várszínház hivatalos Előfizetési ó.n Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos ós feleifis szerkesztő; MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztősét és kiadóhivatal: Budapest, VS. s Teréz-köruti Telefonszám s 4S>21. fi M. KIR. OPERAHAZ. Bodepeet, hétfő, 1907. április 1-én: •Évi bérlet 55. Havi bérlet 1. I»e Melodráma 1 felvonásban. Zenéjét szerzette Mascagni P. Szövegét irták Targioni-Tosetti és Menasci. Fordította Radó Antal. Személyek : Santuzza — — — — — Vasquezné I. Lola — — — — — Ambrusné E. Turiddu — — — — — Lunardi Alfio — — — — — Mihélyi Lucia— — — — — — N. Válent V. Pórok és pórnők. Történik egy szicíliai faluban. Vezényli Benkö Henrik karmester. 10 perez szünet. NEMZETI SZINHÄZO VASQUEZ-MOLINA ITALIA grófné. Dráma 2 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta Leoncavallo R. Fordította : Radó Antal. Személyek : Nedda (a színpadon Colombina), komédiásné „. _ Canio (a színpadon Pagliaccio) a társaság -feje Tonio, a bamba (a színpadon Taddeo), komédiás Beppe, (a színpadon Arlecchino), komédiás Silvio, pór 1-ső | . ... ... 2-ik ) P° r pórok és pórnők. M. Szojer I. Lunardi Dalnoki V. Kertész Takács Ney B. Juhász A darab Calabriában történik Montalto mellett. Nagyboldogasszony napján. Idő : 1865-70 közt. Vezényli: Benkö Henrik, karmester. 10 perez szünet. ••••••eesdiayoMcs sivház a után Ntw-Yerk kávéházba »együnk 1 őszül a haja Stella-vizet használja ára 2 kor. Tánczegyveleg. Choreografiáját sserzette es oetanitotta Guerra. Miklós. Zenéjét összeállította: Szikla Adolf. 1. Mozart : Bevonulási induló. (Köch 445. sz.) — 2. Grétry: Menuetto a »Céphale és Procris« czimü balletből. Tánczolja a balletkar. — 3 Ra­meau: Tambourin a »Castor és Pollux« czimü dalműből. Tánczolja: Kranner R., Koós M., Kranner I. és Wind M. — 4. Berlioz: Valse des Sylphes. A >Faust elkárhozása« czimü orató­riumból. Tánczolja a balletkar. — 5. Pas des deux: adagio, változato t és coda. Tánczolja : Nirschy E. és Brada E. — 6. Delibes: Galopp Finalle. Tánczolja: Nirschy E., Brada E. és a-­tánczkar. Vezényli: Szikla Adolf, karmester. Kezdete 7 órakor, vége 10 órakor. HETI MŰSOR: kisasszony. (Évi bérlet 56., havi Kedd: Pillangó bérlet 2.) Szerda: Monna Vanna. (Évi bérlet 57., havi bérlet 3.) Csütörtök: Bohémélet She IX. képe. (Évi bérlet 58., havi bérlet 4.) Péntek: Nincs előadás Szombat: Tosca. (Évi bérlet 59., havi bérlet 5.) Vasárnap: Lakmé. Tánczegyveleg (Rendes helyárak.) (Bérletszünet 9.) tejcsokoládé a világon. Képviseli Karácsonyi Fe­renc s, Budapest, Rottenbiller-u. 24. Telefon 81—84. Heckenast Gusztáv zongora termel BUDAPEST, Gizella-tér 2. IBACH-züngerák •gyedUI képvlstlijr; Alapíttatott '885, Mnház után a» OTTHON-Kúvéházban, ° Hemzeti Színház közvetlen közelében, (Kerepest­mt 9.) minden este választékos színházi vacsora. | KATONA GÉZA ÉTTERME 1 • IV.. VÍCZI-UTCZA 38' MUnehenl Nofbrau-sör a bajor kit. udv. serfőzdebői Részvény unvari sSr t kőbányai riuv. serfőzdéből m termek <• páholyok családok és nagyobb társaságok részérc. — Tíszis fajborok és Ízletes ételek. »ELITE CL NAGY KÁVÉHÁZI ff Mm bt 1 • Ks RÁKOCZY-UT 20. SZ. Naponta d. u. katonazene. — Esténkint ifj. Horoáth Ernő hires szólista czigányprimás elsőrendű zene­karával hangversenyez. — Válogatott hideg buffet, családok találkozó helye. — Egész éjjel nyitva. — Tisztelettel Grossmann A. kávés. IV KLOTILD" KÁVÉHÁZ IV., Váczi-utcza 38. (Irányi-utcza sarkán). Vill-nyos megállóhely! Villanyos megállóhely ! IMa és minden vasár' és ünnepnapon este^ m. kir. I. HONVED zene nagy hangvers enye. Kezdete 8»/i"orÍKor. "KÁTQHA'GÍZA tulajdonol Budapest, hétfő. 1907. április 1-én. Délután 2Va órakor: Asszony. Színmű 4 felvonásban. Irta: Porzsolt Kálmán. Személyek: Petheő Lóránd, orsz. képviselő Gál Jolán, neje P. Márkus E Etel, Lóránd huga D. Ligeti J. Gyöngyösi Béla, kapitány ... Gyenes Tabajdy Andor, ügyvéd, orsz. képviselő ... Császár Bakó Béni, orsz. képviselő... Rózsahegyi Fifi, színésznő Meszlényi A. Mari, szobalány Keczeri I Szakácsnő Demjén M. Inas Narczisz Történik napjainkban, Budapesten; az I., III. IV. felvonás Petheönél, a II. Tabajdynál. Este 7«/• órakor: Bérletszünet 19. Rendes helyárak. Elnémult harangok. Színjáték 4 felvonásban. Irta: Rákosi Viktor és Malonyay Dezső. Személyek: Simándy Pál — — — — Mihályfi Todorescu Tódor — — Gál Zalathnay Barnabás— — — Szacsvay Papp Mózes — — — — Gabányi Benedek — — — — — Molnár A harangozó— — — — Horváth J. Kovács — — — — — Hetényi Gáspár — — — — — Abonyi Györgye — — — — — . Gálosi a. n. Petru — — — — — Rózsahegyi Pakulár bojtár — — — — Gabányi I. Juon — — — — — Mészáros Egyik öreg presbiter — — Latabár Másik öreg presbiter — — Kőrösmezei Hárhule — — — — — Paulay Todorescu Tódorné — — Vizváriné Florica, leánya— — — — Paulay E. Sári néni — — — — Rákosi Sz. Kisó ——— — — — D. Ügeti J. Juonné — — — — — Demjén M. Egyik öregasszony — — — Boér H. Másik öregasszony — — Keczeri I. Egy mócz— — — — — Narczisz Heti műsor: Kedd : A bor Szombat: Nászinduló. Szerda: A boszorkány. (Először.) Csütörtök: Wesselényi. Vasár. d. u.: Konstantin Péntek: Egy eszményi abbé. férj. Este: Nászinduló. Hétfő: Lear király. Színház után a New-York kávéházba megyünk! fannljnnk világnyelfeaet á Bartltz-tokaláb­Urzáéhet-kflrnt 15. Fordítások­Ha őszül a haja Sttlla-vizet használja, ára 2 kor. tejcsokoládé a világon. Képviseli Karácsonyi Fe­rencz, Budapest, Rottenbiller-u. 24. Telefon 81-84.

Next

/
Oldalképek
Tartalom