MAGYAR SZÍNPAD 1907. február (10. évfolyam 32-59. sz.)

1907-02-01 / 32. szám

Tizedik évfolyam. Budapest, 1907. február 1. Szöveges és képes 32. szám. AGYAR SZÍNPAD Színházt Napilap. II Q. Klr. Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Színház, Klrályszinház, Népszínház és Várszínház hivatalos szlnlapfek Előfizetési ér: Pltgytdévre 3 korona. — Egy hóra 2 korona. NEMZETI SZÍNHÁZ. CSILLAG TEREZ. Budapest, péntek, 1907. február 1 én : Bérlet 25. Premiere helyárak. Először: A MULT. Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Sardou Viktorien. Fordította: Martos Ferencz. Személyek: Rebillon Casimir _ Florence, neje ... Loysel Olivier ... ... _ Gilberte, neje ... ... Mirival Oscar ... Hortense, neje ... ... Jobelin Philipe. Potard Stanislas ... • Bourgainné Egy ur ... ... ... ... Fablon, inas Rebillonál.. ÄT I Egy kerékpáros Egy kerékpárosnő ... .. Egy reggeliző Egy asszony Bicziklista ... 2-ik ) P arasz t Pinczér ... ... ._ Julien, inas Jobelinnél Nők, férfiak. Történik: . ... Gál Csillag T. _ ... Horváth J. Lánczy I. . ... Rózsahegyi Gerő L. . ... Náday F. Pethes . Demjén M. Mészáros . ... Szőke Keczeri Abonyi Gabányi I. . ... Kelemen M. Thuránszky . ... Munkácsi M. Hajdú . — Iványi Magyari . ... Faludi Narczisz Párisban. Idő: ma. Kezdete 7 1/» órabor, vége 10 előtt. Az előadás megkezdésétől, a felvonás végéig, a néző­térre vezető ajtók zárva maradnak. Heti afisor Szombat d. u.: A hol Vasárnap d. u. Vénusz. nnatkoznak. Este: A múlt. Este: A mult. Színház után a Iiw-York kávéházba megytic Tanuljunk világnyelveket a Berlitz-iskolábaz. Erisébet-körut 15. Fordítások. Ha őszül a haja Stella-vizet használja, ára 2 k* . stínház után az OTTHON-kávéházban, ° Aemzeti Színház közvetlen közelében, (KerepeH­ut 9.) minden este választékos színházi vacsora. A Király kávéházban minden este 36-dik Báez Laezi hangversenye. •tán Splendid buffet a IV., Károly-kOrut 24. •«. alatti Splendid kávéházban. laplulajdonos ós felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF Színház ntán a New-York kávéházba megyünk. Tanaljunk világnyelveket a Berlitz-iskolábar. iirzsébet-kőrut 15. Fordítások. Ha őszül a haja Stella-vizet használja ára 2 kor. A Király kávéházban minden este 36-dik Bácz Laezi hangversenye. Természetes homlokhaj, transformatiók, haj­fonatok, fürtöcskék stb.. Heckenast Gusztáv zongora termei BUDAPEST, Gizella-tér 2. IBACH-zongorák egyedüli képvtealilt Alapíttatott 1866. év. 7 ongyolák flanelból 5 kor. feljebb. felj'bb: Magyar Bluzipar-vállalat UHől-ut2l. DIGESTOL GLÜCK az emésztést elősegíti. — Ára 2 korona. Kapható minden gyógyszertárban ós drogériában. ~ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-körut 3a, Telefon-szám j 48-21. M. K1R. OPERAHÁZ. Budapest, péntek, 1907. február 1-én: Álarczos operabál. HETI MUSiR i Szembat: Pillangókisasszony Évi bérlet 19., havi bérlet 1.) Vasárnap: A troubadour. Törpe gránátos. (Évi bérlet 20., havi bérlet 2.) VÁRSZÍNHÁZ. CSÁSZÁR IMRE. február 1-én : Havi bérlet 1. Budapest, péntek, 1937 Idény bérlet 41. A dolovai nábob lánya. Szinmü 5 felvonásban, irta: Herczeg Ferencz. Személyek: Jób Sándor — Molnár Vilma, leánya Török I. Özv. Domaházyné, Jób huga Szacsvayné Szentirmay, huszárszázados Gyenes Janka, neje Cs. Alszegi I. Tarján, főhadnagy ... Császár Lóránt, hadnagy Dezső Bilitzky Maroth here., hadapród Náday B. Merlin, báró . Hetényi Szklabonyai Gabányi I. Merlin ügyvédje ... . Faludi Jób ügyvédje .. Mészáros Jób hj§zi<jyöSa Latabár Jób'YnaSu Iványi ^íteka''fikzífsáolga ... ... ... Kőrösmezei Napos káplár Paulay Kesdete 7 értkor, vege 9V2 órakor. FKATONA GÉZA ÉTTERMEI IV., V1CZ1-UTCZ1 38. Münthtnl Hofbräu-sör Részvény udvari sír a bajor. Ur. udy. sértőidéből a kőbánjai részv. sértőidéből Külön termek 6a páholyok családok is nagyobb társaságok részére. — Tiszta fajborok és Ízletes ételek. iíiil MITU — vili unit iriri iiruinitt — lugiurgyir. STOWASSER i. •ivari bangmrnám a m. Ur. Zeneakadámla és színházak számlája BUDAPEST, n., Láncchld-otcsa S. Ajánlja, saját gyárában kiszfll« «••és-, laf««é-. rézftvé-, és itibaRgsztrsil. A Rákóczi-tárogató felialálóla. ARIBOTZBIt INOYEH. U. OSAN a legj.Ui .«Oezer néjaak, f* " " I keiHÍ. TARHIKÍEIIE ÍS* Cnm taW « l««UprőbálUbb szépitőezor Sk. n < , • Balsamfn-szappan 60 I. Filteea­RftfWP P fé)« Napraforgó vi rag-Olaj Szep­IIULOUIBJO pap 70 fillér aa 1 korona. Czerny J. Antal Aécabeo, XVTB., Carl Ladwig-Sfaaaae 8. KaÉt% Anladen angyebk gyógyszertárban, drogarlákaa, illatszartárban, stb. Árjegyzék Ingyen. Színházakban e/őadot i^ Gramofonra ós Phonograf r a *** STERNBER G ÍZUZ^T szóm éra ÍO fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom