MAGYAR SZÍNPAD 1907. január (10. évfolyam 1-31. sz.)

1907-01-01 / 1. szám

nagyem-példám^e Tizedik évfolyam Budapest, 1907. január 1. 1. szám. Szöveges és képes SZÍNPAD Színházi Napilap. 0 Klr. Opsrsház, Nemzeti Színház Vígszínház, Magyar Színház, Királysztnház, Népszínház és Várszínház hivatalos színlap)» Előfizetési Ars Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. M. K1R. OPERAHÁZ. Budapest, kedd, 1907. január 1-én: ßvi bérlet 1. Havi bérlet 1. Hunyadi László. Nagy opera négy szakaszban. Zenéjét szerzette Erkel Ferencz. Szövegét irta: Egressy B. Személyek: V. László, magyar király Gábor Czillei Ulrik Erdős Hunyadi László .Arányi Hunyadi Mátyás Payer M. Gara, nádor Beck Mária, leánya Sándor E. Erzsébet, Hunyadi János özvegye Krammer T. Rozgonyi Mihályi Egy hölgy Ney E. Egy nemes Kárpát Főurak, királyi kiséret, apródok, nemesek, höl­gyek, zenészek, zsoldosok, nép, barátok. Történik az I. szakasz Nándorfehérváron, a II. szakasz Temesvárott, a III. és IV. szakasz Budán. Idő: 1456. A harmadik felvonásban előforduló »Magyar táncz«-ot előadja a tánczkar. Vezényli: Márkus Dezső, karmester. Kezdete 7 órakor, vége 10 óra előtt. Az I. és a II. szakasz után 10—10 perez szünet. A nyitány alatt a nézőtérre vezető ajtók zárva maradnak. HETI MŰSOR I Szerda: Nincs előadás. Csütörtök: Teli Vilmos. (Évi bérlet 2., hav bérlet 2.) Péntek: Nincs előadás. «wmhat: í aktnő (Évi bérlet 3., havi bérlet 3.) Vasárnap: Manón. (Évi bérlet 4., havi bérlet 4.) Színház után a Now-York kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet-körűt 15. Fordítások. Ha őszül a haja Stolla-vizet használja ára 2 kor. A Király kávéházban minden este 36-dik Ráoz Laczi hangversenye. F KATÓN A GÉZA ÉTTERMEI*! IV., VáCZJ-UICZA 38. I Müncheni Hofbräu-sör Részvény udvari sör { t a bajor. klr. udr. serfőzdéből a kőbányai reszv. serfő zdébő l r | Külön termek és páholyok családok és nagyobb társaságok I részére. — Tiszta fajborok és Ízletes ételek. DIGESTOL GLÜCK az emésztést elősegíti. — Ára 2 korona. Kapható minden gyógyszertárban éa drogériában. ~ Laptulajdonos és felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztőség és kledóhlvetal: Budapest, VI., Teréz-körut SOt Telefon-szám t 40-21. NEMZETI SZÍNHÁZ. Este Vs8 órakor: Bérlet 1. Rendes helyárak. Himfi dalai. Vígjáték 3 felvonásban, egy előjátékkal. Bérezik Árpád. Irta: Az előjáték személyei: K. HEGYESY MARI. Mihályfi Jászai M. B^eiifi. Budapest, kedd, 1907. január l én: Délután 2Vs órakor: Bánk bán. Eredeti szomorújáték 5 felvonásban. Irta Katona József. Személyek: II. Endre, magyarok királya Gertrud, a királyné — ... Ottó, Berthold merániai herczeg fia Gertrud testvéröccse... . tse^egi^ Bánk bán, Magyarorszfe Aagyura^ PálfT Melinda, felesége... tVnr A M. Mikhálbáni ,, .. , .'«.« »Gál«* / Simon bán J Mehnda n agy b a^ a i Hetényi Zászlós ur Faludi Petur bán, bihari főispán Szacsvay Miksa bán, a királyfiak nevelője Abonyi Sólyom mester, fia ... Bendeleiben Izidora, thüringiai leány Egy udvaroncz Biberach, kalandor lovag Tiporcz, paraszt Egy békétlen Kisfaludy Sándor Szegedy Róza Rosty Antal ... .. Jolán, leánya Bezerédy Kálmán Takács József Skublics Imre ... Fejér György, pap Horváth János Gaál József . Ágh Ferencz, gazdatiszt.. Gábor ) . , ... András J° bb agy° k .. Mihályfi Cs. AlszeghyL Vízvári F. Dömjén R. Pálfy Náday B. Szőke Mészáros Hetényi Faludi Gabányi Abonyi Iványi Mészáros Paulay E. Latabár Gyenes Újházi Narczisz Udvariak, békétlenek, katonák. Történik 1231-ben. Heti műsor Szerda : Mir ette. Szombat: Bálványok. Csüt : Lord Quex Vas. d. u.: Agglegények Péntek: Bálványok Este: Bálványok. (először.) Hétfő: Delila. Várszínházban : Szerda: P'Uangó kisasz- Péntek este. Karácso­szony. vers. Csüt.: Siralomházban. Szombat: Willemere ma' quls. A darab személyei: Kisfaludy Sándor Mihályfi Kisfaludy Károly Dezső Özvegy Biró Józsefné született Szegedy Mari Rákosi Sz. Szegedy Róza Cs. Alszeghy Bay Annuska D. Ligeti J. Rosty Antal Vizvári Bezerédy Kálmán Pálfy Jolán, neje F. Dömjén R. Takács József Náday B. Skublics Imre Szőke Fejér György, pap Mészáros Szalóky Péter ... Rózsahegyi Horváth János ... Hetényi Gaál József ... Faludi Nagy Pál Latabár Nagy Pálné Vizváriné Janka, leányuk ... Munkácsi M. Bogyai Lászlóné Demjén M. Stanczi, leánya Kelemen M. Ágh Ferencz, gazdatiszt Gabányi Vendegek. Jobbágyok. Történik: az előjáték Rosty Antal szőllejében Badacsonyban, az első felvonás Szegedyéknél Kámban, a 2-ik felv. Bezerédy Kálmán nemes házában, a 3. felv. a badacsonyi hegyen. Az előjáték ideje 1795 A darab többi része öt évvel később játszik. Színház után a liR-f«rk kávéházba megytu Ha őszül a hája Stella-vizet használja, ára 2 k • Tanuljunk világnyelveket a Berlitz-iskolába». gs-sftébet-körut 15. SVdStáank. szinház után az OTTHON-kávéházban, a Aemzeti Színház közvetlen közelében, (Kerepesi­ut 9.) minden este választékos színházi vacsora. 8 zS á I Splendid buffet a IV., Károly-körut 24. az. alatti Splendid kávéházban. Uli MTV — rilluati irtn larulsiBtt — lugiunrif. STOWASSEK J. aüvarl haigazarniras a Ut. Zeneakadémia éa ailnbéiak axéUHója BUDAPEST, n„ Láncchid-atcsa 5. m. Ajánlja saját gyárábaa készül« vaaés-, lafavé-, rézfavé-, é* itifcaagazerett. A Rákóczi-tárogató feltalálója. ARIBOYZBK INGYEN. Heckenast Gusztáv zongora termei BUDAPEST, Gizella-tér 2. IBACH-zongorik egyedüli képviseli]« Alapíttatott 1866. év. Színházakban előadot t d a'° k \^ dmrmbo k Gramofonra és Phonogralra w* sternberg i^ftT

Next

/
Oldalképek
Tartalom