MAGYAR SZÍNPAD 1906. november (9. évfolyam 303-332. sz.)

1906-11-01 / 303. szám

Iiagyeci-példám^ fitlenczedlk évfolyam. Budapest, 1906. november 1. 303 szám. Szöveges és képes MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap. 4 HL Klr. Operaház, Hunzstf Szflnház 9 Vígszínház, Magyar Színház, Klrályszlnház Népszínház is Várszínház hivatalos szlnlapla. Előfizetési ár 8 oagyedévre 3 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-körut 3C ( Telefon-szám « 46-21. M. KIR. OPERAHÁZ. Budapest, csütörtök, 1906. november 1-én: Évi bérlet 115. Havi bérlet 1. FIDELIO. Dalmű 2 felvonásban. Zenéjét szerzette : Beethoven. Szövegét irta : Treischke. Fordította: Lengei. Személyek: Fernando, miniszter.. Pizarro, az államfogház parancs­noka FloreStan, fogoly Leonora, neje Fidelio név alatt Rocco, tömlöcztartó Marcellina, leánya _„ Jaquino, kapus 2-fk ! fogol y - • «!• _•-_­Foglyok. Őrök. Nép. Fogházőrök. I. Kornai Beck Anthes Vasquezné Szendrői Paysr M. Gábor Kertész Ney B. Zolnay Fodor A miniszter kísérete. Történik egy spanyol államfogházban. Sevilla közelében. Az első és második felvonás közt: Beethoven III-ife Leonora nyitánya. Vezényli: Kerner látván, karmester. Kezdete 7 órakor, vége 10 óra előtt. A himnus alatt a nézőtérre vezető ajtók zárva maradnak. Az I. felvonás után 10 perez szünet. Heti mflsor Péntek: Nincs előadás. Szombat - Pillangó kisasszony. (Evi bérlet 116., havi bérlet 2. sz.) Vasárnap ; A troubadoti'. Pödörné Aranka asszony vendégfelléptével. Tánczegyveieg. (Évi b. 117, havi b. 3.) Színház után a Ntw-York kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyelveket a Berlitz-iskolábu. Erzsébet-körnt 15. Fordítások. Ha őszül a haja Stolla-vizet használja, ára 2 kor. Egy 't órára nézzük meg a Projectograf elő­adást. Gambrinus mellett. Erzsébet-körut 27. A Király kávéházban minden este 86-dik Bács Laczi hangversenye. Seckenast Gusztáv zongora termei BUDAPEST, Gizella-tér 2. IBACH-zonqorák •gyedüli kapvlialöle Alapíttatott 1863. év. A nagyérdemű vendégeimet tisztelettel értesítem, hogy „Klotild" kávéházamban Váczi-ntcza 38. sz. (lrányi-uteza sarok.) épp ugy, mint a mult évban, ez idén is, október hó 1-től április hó 15, minden vasárnap és ünnepnapokon a M. kir. I. honvédzenekar hangversenyezni fog. Tisztelettel KATONA GÉZA, kávés. NEMZETI SZÍNHÁZ. BEREGI OSZKÁR. Budapest, csütörtök, 1906. november 1-én: Délután 2V« órakor: A vasgyáros. György. Színmű 4 felvonásban. Irta: Ohnet Fordította: Fáy J. Béla. Személyek: Beaulieau marquisné 1 Vizváriné Claire, leánya Török I. Octave, fia Dezső Bligny herczeg, unokaöcscse Császár Préfont báró Hetényi Sophie, neje a marquisné unokahuga T. Vizvári Derblay Philippe Mihályfi j Susanne, huga D. Ligeti J, Moulinet, gazdag gyáros ... Vizvári Athenais, leánya T. Delli E. Bachelin, jegyző Mátrai Tábornok — Magyari Megyefőnök Mészáros Pontac Gabányi I. Servan, orvos Szőke Gobert, gyármunkás Abonyi Inas Beaulieu marquisnénál Narczisz Inas Derblaynál Deák Brigitte, öreg cseléd Demjén M. M. Ha őszül & haja Stolla-vizet használja, ára 2 kor. Tannljnnk világnyelveket a Berlitz-iskolábas. Frzsébet-körnt 15. Fordítások. Színház után a New-York kávéházba megyünk DIGESTOL GLÜCK az emésztést elősegíti. — Ára 2 korona. Kapható minden gyógyszertárban zr^z^z és drogériában. HUNNEA fényképé» Károly-körut 6. 6 vlait fénykép 1 f*t BO kr. Este >/s8 órakor: Bérletszünet 50. sz. Rendes helyárakkal. HAMLET, dán királyfi. Tragédia 5 felvonásban. Irta: Shakspare. Fordí­totta : Arany János. Személyek : Claudius, Dánia királya Hamlet, az előbbi király fia, a mostaninak unokaöcscse... Horatio, Hamlet barátja Polonius, főkamarás Laertes, fia Fortimbras, norvég királyfi ... Voltimand \ Cornélius r , . , Rozenkranz udvanak ___ Guildenstern > Osrik, apród Pap Marcellus \ Bernardo ! tisztek Francisco ) Hamlet atyjának szelleme Százados — Követ 1-sől 2-ik j Gertrud királyné, Hamlet anyja Ophélia, Polonius leánya 1-sől 2-ik > színész 3-ik) Urak, úrnők, katonák, színészek, apródok. Színhely: Helsingör. HETI MIISOR t Péntek: Assíosv. : Vasárnapd. u - Rosen­Szombat: Thököly. kränz éi Güldenstem. Este A boszorkány. Hétfő: Bánk-bán Várszínházban: Péntek: Az aranyember. Egy fél órára nézzük meg a Projectograf elő­adást. G&mbrinus mellett. Erzsébet-körut 27. A Király kávéházban minden este 36-dik Bácz Laczi hangversenye. siraso Szacsvay Beregi Pálffy Gál Odry Mészáros Magyari Deák Náday B. Horváth Z. Iványi I. a. n. Mátrai Hetényi Abonyi Szőke Molnár Zátony a. n. Garamszegi Gabányi Á. Horváth J. Jászay M. Török 1. lvánfi Paulay E. Hajdú Szlnháil echárpok és fékötök, legajabb inodeLlok legnagyobb ralssztékban. — 8el;mck, rnha bársonyok, luha díszek, csip­kék, szsiagok 01 c8ó szabott árak. és függönyök. ~ Telefon 15-80.; Bernauer Arnold, I». Iiwó-utcu 2. Színház után Splendid buffet a IV., Károly-körut 24. az. alatti Splendid kávéházban. Dil unu — ilUuu inn nmiiiilt — luW- í STOWASSER i. a n. kii. ZorwIjuuicnX'i'iiKliáiak naáUltóJa BUDAPEST, H., Lánczhld-otcza 5. •*. ájáslja saját «yirábu ké«ziH vesés-, lAtsfé-, -ézfavé-, és it»haa|sz«rtlt. A Sátcóczt-iírogató feltalálója. ARJBGYZtsK 1MGYEN. Színházakban előadott Gramofonra és Phonografra *** STERNBERG hang»z rgy f»rtp*«i-u •

Next

/
Oldalképek
Tartalom