MAGYAR SZÍNPAD 1906. szeptember (9. évfolyam 242-271. sz.)

1906-09-01 / 242. szám

ftllenczedlk évfolyam. Budapest, 1906. szeptember 7. Szöveges és képes 248. szám. MAGYAR SZINPA Színházi Napilap, ä H. Klr. Opa aház, Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Színház, Klrályszlnház, Népszínház ás Várszínház hivatalos szfatarft Előfizetési ár: • Magyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos ós felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI«, Xeréz=kör<ui(t 3)2V Telefonszám 8 46-21. NEMZETI SZÍNHÁZ. PAULAY ERZSI. MIHALYFY KAROLY. D. LIGETI JULISKA Budapest, szombat, 1906. szeptember 1-én: Bérlet 125. Rendes helyárak. Elnémult harangok. Színjáték 4 felvonásban. Irta : Rákosi Viktor és Malonyay Dezső. Személyek : Simándy Pál — — — — Mihályfi Todorescu Tódor — — Gál Zalathnay Barnabás— — — Szacsvay Papp Mózes — — — — Gabányi Benedek — — — — — Molnár A harangozó— — — — Kovács — — — — ­Gáspár — — — — — Györgye — — — — ­Petru — — — — — Horváth J. Hetényi Abonyi Gálosi a. n. Rózsahegyi Pakulár bojtár — — — — Gabányi I. Juon — — — — — Mészáros Egyik öreg presbiter — — Latabár Másik öreg presbiter — — Kőrösmezei Hárhule — — — — — Paulay Todorescu Tódor né — — Vizváriné Florica, leánya— — — — Paulay E. Sári néni — — — — S. Fáy Sz. Kisó —— — — — — D Ligeti J. Juonné — — — — — Demjén M. Egyik öregasszony — — — Boér H. Másik öregasszony — — Keczeri I. Egy mócz— — — — — Narczisz Parasztok, móczok, havasi pakulárok, asszonyok, leányok. Történik napjainkban Magyar-Garabón. Színház után a New York kávéházba megyünk. Bggg D Ilit miiyír — tUIubu erűre íiraleiett — lugiumu. « STOWASSER i. Vasárnap •ivari haagsiarayiraa a m. kii. Zeneakadémia és aonháxak uilUtója 5. az. BUDAPEST, II., Lánczhid-atcza AJáalJa saját (yirábaa készil» a lafavé, réztavé, vaaé- és itihaa|szar|yáraH g A Rákóczi-tárogató feltalálója. osubss Kezdete 7Vs órakor, vége 10 után HETI MŰSOR! Aranyember Hétfő : Bánk bán. 3 A Király kávéházban minden este 36-dik liáez Laczi hangversenye. M. RIR. OPERAHÁZ. ZÁRVA. PORCZELLAN-POUDER eredeti dobozban 3 korona. Az arczot üdévé teszi és az ifjúság hamvas zománczát visszavarázsolja. Kapható Mrne Charlotte szépségápoló kozmetikai intéze­tében Kossuth Lajos-utcza 3., III., lépcsőház. ALKALMI BUTOR­VÉTEL és ELADÁS AKÁCZFA.U. 7. X NÉPSZÍNHÁZ közelében LAUTENBURG LÁZÁR kárpitos-mester. Chocolat cacao ^nut oépos^ Felvonások között leg­jobb üditö Fiumei rí 11 a a r Chocolat r 1U M h Duchesse Hirdetések felvétetnek e lap hir­detési osztályában Gerlóczy-utcza 1. sz. Telefon 9—40. ©©©©©©© Egy fél órára nézzük meg a Projectograf elő­adást. Gambrinus mellett. Erzsébet-körut 27. Heckenast Gusztáv zongora termei BUDAPEST, Gizella-tér 2. % IBACH-zongorák egyedüli képviselője Alapíttatott 1865. év. UIINMIA fénykópé.z nunill H Károly-köput6. 6 vizit fénykép 1 frt 5Q kr. Kizárólag csak valódi keleti és n _____. ___„_.____. Agobián és Adorján PERZSA SZŐNYEGEK * v ác z i. uu z, * x. Nagy raktár ÄIÄ ******* ÄS. ~ kiváló szép antik szőnyegekben. Színházakban előadón '/ míar M Gramofonra és Phonografra "">•" sternberg h Bgyes szám óra 20 fillér. Aámíómti

Next

/
Oldalképek
Tartalom