MAGYAR SZÍNPAD 1906. május (9. évfolyam 119-149. sz.)

1906-05-11 / 129. szám

ftllenczedik évfolyam. Budapest, 1906. május 11 Szöveges és képes 129 szám MAGYAR SZIN PA Színházi Napilap. •k H. Kir. Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Színház, Királyszinház, Népszínház és Várszínház hivatalos szlmlapio, Előfizetési ár: Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF vmmmMÁEc CSÁKI ÍREN. Budapest, péniek, 1906. május 11-én: Az aranygyapjú. Bohózat 3 felvonásban. írták : Kéroul és Barré. Fordította : Góth Sándor. Rendező: Péchy Kálmán. Személyek: Chabal, törvényszéki elnök Chabalné, neje Susanne, leányuk Sigismond, bádogos legény... Dumoulin Ledamier Roger du Fréville, ügyvéd ... Des L'Angoustes báró Du Brisay Clerambois De Grimard Plumasson, rendőr Bricard, törvényszéki szolga Musard Clotilde _ De Mirosmenil Éva Lolotte, Clotilde szobaleánya Manette, Éva szobaleánya... Julie, Chabalék szobaleánya ... Stella jüHDAm JOZSIS* I m m I LIPOT-XORDT IT. IZZM^II N?*! nta friss tengeri halak, tiszt* fiactxia .. «agyar konyha, bel- éa külföldi terek. — Esténkin» 7*11 j»»*n m/u­teljes zenekarival hangversenyez. Szlnhái után U KII ktitaaég találkozó kslft Figyelmes kiszelgá- LADÁNYI JÚ2SF lisról gendeskedlk - - tulajdonos p ^Örszágos Magyar Képzőművészet i Táraulau^ * Tavaszi leállítás * • városligeti miicsarnokbar. Lydie. Verdier Lola.. Verdier Bob Mimi Zozo Musette .. Hegedűs Kiss I. F. Pécsi P. Góth Balassa Vendrei Tanay Fenyvesi Sarkadi Bárdi Salgó Tapolczay Győző Sz. Varsányi I. Hegedüsné I. Murányi J. V. Kész R. Varga A. Csáki I. Kerékffy G. Pataky V. Gergely Zs. Székely I. Füredi I. Történik napjainkban. Kezdete Vs8 őrekor. Színház után e hwYtrk kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet-körut 15. Fordítások. HETI MŰSOR I Szombat: Donit kisasz- Vasárnap d. a.: Diákélet, szony. Este: Az aranygyapjú. Mégis csak legjobb a Fratelli Deisinger pörkölt kávéja. b, 1906. április 1-től — 1906. május 15-ig. — Nyitva délelőtt 9-től délután 6-ig. — Csütörtökön este 11-ig zeneestély. Buffet. Belépődíj 1 korona. Vasár- és ünnepnapo- , kon d. u. 1 órától 40 fillér. J Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teré*=lcörtui<t 3©o Telefonszám s 46-21. MAGYAR SZINHÁEo KORNAI BERTA. o — M ed i» P Budapest, péntek, 1906. május 11-én: először: Mimi herczegnő. Nagy tánczos operett 3 felvonásban. írták: Flers, Lindau és Krenn. Fordította: Faragó Jenő. Zenéjét szerzette: Rodolphe Berger. Szereplók : Samamunta, japán herczeg — Báró Polikratesz — — — A.»Csalj meg édes«-klub tagja Dembinszki Albert Rikárd Oszkár Szaniszló Mimi Lujza Jolán Bibi Tini Doktor Flirt — — — — Róza, Mimi szobalánya — Egy betörő Lili, a klub gazdája — A klubőrség parancsnoka Egy japán szolga — — Klubtagok. Vendégek. Artisták. Idő: ma. Kezdete 7Vi órakor, Színház után a Itw-Ycrk kávéházba rnagyUM. anuljunk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet-körnt 15. Fordítások. HETI MUSOKl Szombat:Mimi herczegnő Vasárnap d. u.» Koldna­gróf. Este: Mimi herczegnő. Mégis csak legjobb a Fratelli Deisinger pörkölt kávéja. Ferenczy B. Szabó Giréth Boross Marosi Sólyom Dóri Csige Kornai B. Tóth St. Bé es M. Nemes E. Fátyol KI. Kővári Tallián A. — Sághi Szentgyörgyi M. — Sólyomné Takács Tánczosnők. Dr. Kovács kézpasztája által min­dem kéz bársonysimává és hófe­hérré lesz 3 uap alatt, ára 1 kor. jo fillér. Mindenüti kapható, v. gyógytár VI., Gyár-n. 17. & legjobb védöszer «zájaak, fegakaak. Oean-axajviz 1 kor 7« f. Oeen-ttfor »» füle r TANN1N6EHE HEff* 1 bm, k.l.t. DmCÜTO 0 féle Napralorgóvirág-Olaj Szap­nUéuQlOju p n 7 0 filier es 1 korona. Czerny U. Antal Becsben, XVtn., Carl Ludwig-St esse 6 Rakla minden nagyobb gyógyszertárban, drogertaban, illatszertárban, stb. Árjegyzék ingyen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom