MAGYAR SZÍNPAD 1906. május (9. évfolyam 119-149. sz.)

1906-05-20 / 138. szám

ftilenczedik évfolyam. Budapest, 1906. május 20. 138. szám. Szöveges és képes MAGYAR SZINPA Színházi Napilap. AH.Kir.Operaház,Nemzeti Szinház, Vígszínház, Magyar Szinház, Királyszinház, Népszinház és Várszínház hivatalos «ztalapíjo, Blőflzetési ár: Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos ős felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF VIGSZBNHAZc Budapest, vasárnap, 1906. május 20 án : A muzma. Szinmtl 3 felvonásban. Irta: Peter René és Danceny Róbert. Forditotta: Hevesi József. Rendező: Szilágyi Vilmos. Személyek: A fejedelem D'Estérel marquis Rosette, a felesége De Cogé Dániel ... Suzy, a felesége Vercasson Vercassonné Yolande, a leányuk Dupont du Mail Jacques René Miss Hogston Szárnysegéd St.-Aigle ... ... Mondrigonné Jouncieuresné Rabadangesné Chasteleurné A rendőrfőnök Pierre, kapus Szolga Anna Lamochené Kezdete Szerémy Góth G.- Kertész E. Hegedűs P.-Gazsi M. Vendrei V.HaraszthyH Komlóssy I. Tapolczay Tanay Fenyvesi Hegedüsné I. Sarkadi Bárdi Rónaszékiné Fábián K. Huzella I. Varga A. Győző Rónaszéki Kassay V Kész R. Jancsó J. v«8 órakor. G.-KERTESZ ELLA liiiihfii után a lew-Yerk kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet-körut 15. Fordítások. HETI MŰSOR I Hétfő: Muzma. Péntek: Muzma. Kedd: Kis pajtás. Szombat: Feaák-cabaret. Szerda: Muzma. Vasárnap d. n.: Az arany­Csütörtök: Az arany- gyapjú, gyapjú Este: Muzma. Mégis csak legjobb a Fratelli Deisinger h pörkölt kávéja. Zálogczédulát, Kertész, Budapest, Klrály-utoza 85. szán. L iDÁH Y1 JÓZSEF i^pbzii lipot-kOrut 17. i wm i Naponta friss tengeri balak, tiszta franczia í. -agyar konyha, bel- és külföldi berek. - Esténkint Tett Jen*ti es fim — teljes zenekarával hangversenyez. Színház után u art közönség találkozó hdye. Figyela.e8.kis»Igá- LADÁNYI JÚZSEF, lásról gondoskadik --tulajdon«.— Délután 3 órakor, mérsékelt helyárakkal: Az aranygyapjú. Bohózat 3 felvonásban. írták : Kéroul és narré Forditotta : Góth Sándor. Rendező: Péchy Kálmán. Személyek: Chabal, törvényszéki elnök ... Hegedűs Chabalné, neje Kiss I. Susanne, leányuk F. Pécsi P. Sigismond, bádogos legény... Góth Dumoulin Balassa Ledamier Vendrei Roger du Fréville, ügyvéd ... Tanay Des L'Angoustes báró ... Fenyvesi Du Brisay Sarkadi Clerambois Bárdi De Grimard ... Salgó Plumasson, rendőr Tapolczay Bricard, törvényszéki szolga Győző Musard Clotilde _ ) g z Varsénvil De Mirosmenil Éva j y Lolotte, Clotilde szobaleánya Hegedüsné I. Manette, Éva szobaleánya... Murányi J. Julie, Chabalék szobaleánya ... V. Kész R. Stella Varga A. Lydie Csáki I. Verdier Lola. Kerékffy G. Verdier Bob Pataky V. Mimi Gergely Zs. Zozo Székely I. Musette Füredi I. Történik napjainkban. a ltgtOkélettscbb jytrmik-ápoló Mtrtk a Vöröa ktrcast BABY Szappan 1 doboz 70 fii. Crérneí 1 1^ 14 0­uem e I 1 tubus 70 , Hintőpor 1 doboz 70 „ Főraktár: „Vörös kereszt" gyógytár »iWMt, »I., Auőráscy-at 84 . aóietsk Dr. Kovács késpasstája által min­den kén bársonysimává és hófe­hérré less 3 nap alatt, ára 1 kor. ao fillér. Mindenütt kapható, v. gyógytár VI., Gyár-n. zy. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz=körut 3ffio Telefonszám 8 21. MAGYAR SZÍNHÁZ Budapest, vasárnap, 1906. május 20 án: Délután 3 órakor, mérsékelt helyárakkal: Este 8 órakor, rendes helyárakkal: Mimi herczegnő. Nagy tánczos operett 3 felvonásban. írták Flers, Lindau és Krenn. Forditotta: Faragó Jenő. Zenéjét szerzette: Rodolphe Berger. Szereplők: jó o " cd -*-» 3 Samamunta, japán herczeg — Báró Polikratesz — — — A »Csalj meg édes«-klub tagja Dembinszki Albert Rikárd Oszkár Szaniszló Mimi Lujza Jolán Bibi Tini Doktor Fürt — — — Róza, Mimi szobalánya Egy betörő — — — Lili, a klub gazdája — — Szentgyörgyi M. A klubőrség parancsnoka — Sólyomné Egy japán szolga — — Takács Klubtagok. Vendégek. Artisták. Tánczosnők. Idő: ma. Színház után a IBW-Ytrk kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet-körut 15. Fordítások. HETI MŰSOR i Hétfő: Mimi herczegnő. Péntek: Uj Messiás. Kedd: M'mi herczegnő. Szerda: Mimi herczegnő Csüt: Mimi herczegnő. Ferenczy B. Szabó Giréth Iványi Marosi Sólyom Dóri Csige Kornai B. Tóth St. Bét es M. Nemes E. Fátyol KI. Kővári Tallián A. Sághi Szombat: Üj Messiás. V. d. u.: A Koldusgróf Este: Uj Messiás. Mégis csak legjobb a FrateUi Deisinger pörkölt kávéja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom