MAGYAR SZÍNPAD 1906. május (9. évfolyam 119-149. sz.)

1906-05-16 / 134. szám

ftylenczedik évfolyam. Budapest, 1906. május 131. 136. szám. Szöveges és képes MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap. QH.KIr. Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház^ Magyar Színház, Királyszinház Népszínház és Várszínház hivatalos színlap]* Előfizetési ár? negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos ós felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF viQmmnm, CSÁKI IREN. Budapest, szerda, 1906. május 16-án: Az aranygyapjú. Bohózat 3gfelvonásban. írták : Kéroul és Barré. Fordította : Góth Sándor. Rendező: Péchy Kálmán. Személyek: Chabal, törvényszéki elnök Hegedűs Chabalné, neje Kiss I. Susanne, leányuk F. Pécsi P. Sigismond, bádogos legény Góth Dumoulin Balassa Ledamier Vendrei Roger du Fréville, ügyvéd Tanay Des L'Angoustes báró Fenyvesi Du Brisay Sarkac-'i Clerambois Bárdi De Grimard Salgó Plumasson, rendőr Tapolczay Bricard, törvényszéki szolga Győző Musard Clotilde ) „ ,, , ., Dé Mirosmenil Éva } Sz > Varsányi! Lolotte, Clotilde szobaleánya Hegedüsné I. Manette, Éva szobaleánya... Murányi J. Julie, Chabalék szobaleánya V. Kész R. Stella Varga A. Lydie Csáki I. Verdier Lola.. Kerékffy G. Verdier Bob Pataky V. Mimi Gergely Zs. Zozo Székely I. Musette.. Füredi I. Történik napjainkban. Kezdete va8 órakor. Xiinhás után e Bsw-Yark kávéházba megyünk, rannljnnk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet-körut 15. Fordítások. HETI MŰSOR I Csütörtök: Muzma. Vasárnap d. a: Az arany­(Először.) gyapja. Péntek: Muzma. Este: Muzma. Szombat: Muzma. Mégis csak legjobb a Fratelli Deisingsr pörkölt kávéja. L1DÁNYI JÓZ8FF i—m m —i lipot-kOkut i7. IZZMEHI Napt nu friss tengeri halak, tinta fracisia is —agyar konyha, bel- é> külföldi betek. - Esténkint Tsll Jvnssissge ­teljes zenekarával hangverseny«. Színház utón az irt kftztniég találkozó k.lye Figyelmes kiszelgá- LADÁNYI JÓZSEF, lásról gendeskedik —muidono.. ­Menyasszonyi kelengyék. GrUnvald és Váhl saját káozitmínyü fshérnemDek ás vászon-áruk raktára. KOIbnlsgssségek: blousok és pongyolákban. Budapest, IV., Váczi-ntcza 26. szám. Telefo. 98. BElÉIEUnEI cjo | o| o| o EV3I3QQ9 SCHMIDT M. «Ijíjirló, «y«rg«i él bérliéii Budapest, Kerepesi-ut Bt éa nyong (Mnkboii.­Arjegyxék bérmentve. hehehhhnnbuöejaeinn Szerkesztőség es kledóhlvstal: Budapest, VI-, Teréz-körut 31 Telefon-szám s 46-21. MAGYAR SZINHÄZo FERENCZY KÁROLY. jn o — — — öo 08 " •§ •—4 _ J6 Budapest, szerda, 19®6. május 16 án: Mimi herczegnő. Nagy tánczos operett 3 felvonásban. írták: Flers, Lindau és Krenn. Fordította: Faragó Jenő. Zenéjét szerzette: Rodolphe Berger. Szereplők: Samamunta, japán herczeg — Báró Polikratesz — — — A »Csalj meg édes«-klub tagja Dembinszki Albert Rikárd Oszkár Szaniszló Mimi Lujza Jolán Bibi Tini Doktor Flirt — — — — Róza, Mimi szobalánya — Egy betörő — — — — Lili, a klub gazdája — — Szentgyörgyi M. A klubőrség parancsnoka — Sólyomné Egy japán szolga — — Takács Klubtagok. Vendégek. Artisták. Tánczosnők. Idő: ma. Kezdete 8 órakor. Színház után a low-Ysrk kávéházba magyart. Tanuljunk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet-körnt 15. Fordítások. HETI MUSOt I Csüt.: Mimi herczegnő. Szomb.: Mimi herczegnő. Péntek: Mimi herczegnő. V. d. u.: Mimi herczegnő. Este: Mimi herczegnő. Ferenczy B. Szabó Giréth Boross Marosi Sólyom Dóri Csige Kornai B. Tóth St. Béi es M. Nemes E. Fátyol KI. Kővári Tallián A. Sághi Dr. Kovács kézpasztája által min­dem kéz bársonysimává és hófe­hérré lesz $ nap alatt, ára 1 kor. ao fillér. Mindenütt kapható, v. gyógytár VI., Gyár-u. iy. Mégis csak legjobb a Fratelli Deisinger pörkölt kávéja. Zálogczédulát, Kertész, lidipiti, Klrály-utoza 88. ázás > NASCHITZ-féle nyilvános felsőbb leányiskola és Internátus­Budapest, VI., Andrássy-nt 33. és villa 127/c., hazánk legelső intézete, a melyben előkelő családok leánygyermekei a leggondosabb oktatásban, figyelmes, szeretettel­jes és odaadó ápolásban részesfllnek. Az internátus a nevelés czéljaira minden tekin­tetben megfelelően van berendezve, tágas és vi­lágos tantermekből, elegáns és kényelmes tár­salgój és ebédlőből, szellős hálószobákból és szép kerthelyiségből áll, ugy, hogy a legkénye­sebb Ízlést is kielégi ti. • Érdeklődők az internátust bármikor megtekint­hetik, a hol szívesen szolgálnak felvilágosítással. wmfeasart iiüi^mi

Next

/
Oldalképek
Tartalom