MAGYAR SZÍNPAD 1906. május (9. évfolyam 119-149. sz.)

1906-05-13 / 131. szám

Kllenczedik évfolyam. Budapest, 1906. május 13. Szöveges és képes 131. szám. MAGYAR SZIN PA Színházi Napilap. iá H.Klr. Operaház, Nemzeti Szinház, Vigszinház, Magyar Szinház, Klrályszinház, Népszínház és Várszínház hivatalos sztsMpOQ» Előfizetési ár: Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos és felelős szerkesztő; MÁRKUS JÓZSEF VÍGSZÍNHÁZ. Budapest, vasárnap, 1906. május 13-án: Az aranygyapjú. Bohózat 3 felvonásban. írták : Kéroul és Barré. Forditotta : Góth Sándor. Rendező: Péchy Kálmán. Személyek: Chabal, törvényszéki elnök ... Hegedűs Chabalné, neje Kiss I. Susanne, leányuk F. Pécsi P. Sigismond, bádogos legény... Góth Dumoulin Balassa Ledamier Vendrei Roger du Fréville, ügyvéd Tanay Des L'Angoustes báró Fenyvesi Du Brisay Sarkadi Clerambois Bárdi De Grimard Salgó Plumasson, rendőr Tapolczay Bricard, törvényszéki szolga Győző Musard Clotilde ) ~ Varsánvil De Mirosmenil Eva ( b z' arsanyi L Lolotte, Clotilde szobaleánya Hegedüsné I. Manette, Éva szobaleánya... Murányi J. Julie, Chabalék szobaleánya V. Kész R. Stella Varga A. Lydie Csáhi I. Verdier Lola.. Kerékffy G. Verdier Bob Pataky V. Mimi Gergely Zs. Zozo Székely I. Musette.. Füredi I. Történik napjainkban. Kesdete Va8 órakor, filnhái után a RowYork kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet-körnt 15. Fordítások. HETI MŰSOR i Hétfő: Az aranygyapjú. Péntek: Muzma.j Kedd: A szentbernáti Szombat: Muzma. barátok. Vasárnap o. u.: Az arany­Szerda : Az aranygyapjú. gyapja. Csütörtök: Muzma. Este: Muzma. (Elóször .) Mégis csak legjobb a Fratelli Deisinger pörkölt kávéja. PÉCSI PAULA LiUÁjm jozs** I I M I LIFOT-KOltUT IT. I — I Nap nU friss tengeri balak, tiszta frznazia ás -agyar konyha, bel- ét külföldi bank, - Esténkint Teli Jemtti es fim — teljes zenei arával hangversenyei Színház ntán u iirl közönség találkozó feíljí, Figyelmes kiszelgá- LADÁNYI JÚZSEF, lásról gondoskodik —inuidono«.— Délután 3 órakor, mérsékelt helyárakkal: Diákélet. (Alt-Heidelberg.) Szinmü 5 felvonásban. Irta: Meyer-Förster Vilmoa. Forditotta: Márton Miksa. A dalszö­vegeket irta: Heltai Jenő. A diákdalokat átírta : Kun László. Rendező: Szilágyi Vilmos. Károly Henrik herczeg Tanay Haugh, kormányelnök Balassa Báró Passarge, főudvarmester Kazaliczky Báró Metzing ... Bárdi Báró Breitenberg Gyarmati Dr. Jüttner, tanár ... Góth Lutz, komornyik Hegedűs Gróf Asterberg Detlev Tapolczai Bilz Károly Fenyvesi Engelbrecht Kurt ... Győző Kellermann Szerémi Wedeil Szilágyi Reinhold Pogány M. Rüder , Vendrev Rüderné Hunyady M. Dörferné ... R. Rostagni I. Katicza... Komlóssi I. Schöllermann Sarkadi Glancz ._ Kassay Reuter Molnár Udvari vadász Csülag Ranke Vámos Lützow Erdélyi Kamarások, katonatisztek, zenészek, szolgák. ü m Menyasszonyi kelengyék. Grünvald és Vájil saját kétzitmínyü fehjrnemOek ás vászon-áruk raktára. Különlegességek: blousok és pongyolákban. Budapest, IT., Yáczi-ntcza 26. szám. TelefOB «8. Dr. Kovács késpasxtája által min­déa kés bársonysimává és hófe­hérré less 3 nap alatt, ára 1 kor. ao fillér. Mindenütt kapható, v. gyógytár VI., Gyár-u. iy. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest» VI., Teréz-körut 3>©o Telefonszám s 48-21. MAGYAR SZÍNHÁZ Budapest, vasárnap, 1906. május 13-án: Mimi herczegnő. Nagy tánezos operett 3 felvonásban. írták: Flers, Lindau és Krenn. Forditotta: Faragó Jenő. Zenéjét szerzette: Rodolphe Berger. Szereplők: Samamunta, japán herczeg — Ferendy Báró Polikratesz — — — B. Szabó A »Csalj meg édes «-klub tagja Giréth Dembinszki — — — Boross Albert — — — Marosi Rikárd — — — Sólyom Oszkár -M o — — — Dóri Szaniszló M « — — Csige Mimi Kornai B. Lujza J JB Tóth St. Jolán Bé es M. Bibi Nemes E. Tini Fátyol KI. Doktor Fl'rt Kővári Róza, Mimi szobalánya — Tallián A. Egy betörő . Sághi Lili, a klub gazdája — — Szentgyörgyi M. A klubőrség parancsnoka — Sólyomné Egy japán szolga — — Takács Klubtagok Vendégek. Artisták. Tánczosnők. Idő: ma. Kezdete 7 1/« órakor. Délután 3 órakor, mérsékelt hely&rakkal: A koldusgróf. Operett 3 felvonásban. Irta: L.on Viktor. Zenéjét szerzette: Aach.r Leó. Fordította Már.i Adolf. Szereplők: Stephenson Tóbiás, rendőrtaná­csos - — Kitty, felesége ­Malona, leányuk — ._ Karinsky Bogumil gróf Blackwell Jimmy, a »New-Yorki Óráslap« szerkesztője Dick, rendőrbiztos Slippel Jessie, leánya Trunky > koldusok Pennyman Crab Iványi örley Tóth SL Ferenczy ur hölgy — " inas rendőr B. Szabó Sághy Borosz Kállay J. Erdei Giréth Tallián A. Sólyom Cslge Béres M. Sólyomul Sághy Takáca Szabó Fekete Marosi Színház után a Ism-Yari kávéházba moiyűtó fannljnnk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet-körnt 15. Fordítások. HETI MŰSOR I Hétfő: Mimi herczegnő. Kedd: M mt herczegnő. Szerda: Mimi herczegnő. Csüt.: Mimi herczegnő. Péntek: Mimi herczegnő. Szomb.: Mimi herczegnő. V. d. u. Mimi herczegnő. Este: Mimi herczegnő. Mégis Lcsak legjobb a Fratelli Deisinger pörkölt kávéja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom