MAGYAR SZÍNPAD 1906. április (9. évfolyam 91-118. sz.)

1906-04-01 / 91. szám

Kllenczedik évfolyam. Budapest 1906. április 1. 91. szám. Szöveges és képes MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap. 1áL €9r. Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház» Magyar Színház, Királyszinház, Népszínház ás Várszínház hivatalos szinlapja. Előfizetési ér: •flsjjysdévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos ós felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF VIGSZSNfiMZ. Badepest, vasárnap, 1908 április 1-én Az ördög czímborája. Melodráma 3 felvonásban, 4 képben. Irta: Shaw Bernard. Fordította: Mikes Lajos. Rendező: Góth Sándor Személyek : Dudgeon-né — Richard) a. Kristóf fia i ­Kiss I. Góth Tapolczay Csáki I. Fenyvesi G.-Kertész E. Hegedűs Tanay Balassa Szerémy Makróczyné I. Ven drei Jancsó J. Kazaliczky Bárdi Eszter — — — — Anderson Antal, lelkész — Judit, a felesége — — Burgoyne, tábornok — — Swindon, őrnagy — — Hawkins, ügyvéd— — — Dudgeon Titus— — — Titus felesége — — — Dudgeon Viimos — — Vilmos felesége — — — őrmester — — — — Brudenell, anglikán pap— Angol tisztek és katonák. Polgárok. Történik az észak-amerikai szabadságharcz ide­jén, 1777. év őszén, Websterbridge ben, Észak­Amerikában. Az első felvonás színhelye Dud­geonné lakása, a másod ké Anderson lelkész háza; a harmadik felvonás első képe a város­házán, második képe pedig Websterbridge vásárterén játszik. Kezdete Va8 órakor. Szinház után a Ecw-Y»!* kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet-kőrnt 15. Fordítások. HETI MŰSOR i CSÁKI IREN. Hétfő: Az ördög czím­borája. Kedd: Sherlock Holmes kalandjai. Szerda: Az őrdőg czím­borája. Csütörtök: Baccarat. Péntek: Az ördög czím­borája. Szombat: Baccarat. Vasárnap d. a.: A ve éb Este: Az ördög czím­borája. Mégis csak legjobb a Fratelli Deisinger pörkölt kávé-fa. • • • • Egyedüli magyap pensio AßßAZIA~ban Pensio Victoria •««Kivónattra árajánlatot küld.­• • • • Délután 3 órakor, mérsékelt helyárakkal: A Nap hőse. Bohózat 3 felvonásban. Irta: Kadelburg Gusz­táv. Fordította: Timár Szaniszló. Rendező: Péchy Kálmán. Személyek: Dornwald Emil Vendrei Agata, a feleége _ Kiss I. Bendler Tilly, leányuk ... ... Hegedüsné I. Bendler Hugó, Tilly férje Tanay Barakoff gróf Szerémy Gernau Artúr ... Papp Cornero Lóla Sz. Varsányi I. Duriano, imprezárió Tapolczai Frameiii, tánezos ... Sarkadi Marten rsszony R. Rostagni I. Bayer.. Balassa József, inas ... ... Győző Msri, szobalány ... Fábián K. Ulrik ... Bárdi Mártha, szobalány ... P. Tárncky G. Történik Berlinben, napjainkban. LADÁNYI JÖZSEF i i i LXPOT-KORUT IT. i wm i Naponta friss tengeri balak, tiszta Iranern és magyar konyha, bel- és küllöldi berak. - Esténkint 7.11 Jm»ct* .«fia — teljes zenekarával hangversenyez. Szinház után az un közönség találkozó hsíp Figyelmes tósralgá- LADÁNYI JÓZSEF lásról gondoskedik — muijdono*. — Dr. Kovács kézpasztáfa által mindent kéz bársony simává és bot eb érté lesz £ nap alatt, ára 1 kor. zo fillér. Mindenüti kapható, v. gyógytár VI., Gyár-v. 17. Ki itnrnrlva r S*j a tkesiilmenyü ebédlocivan, gamiturak IUI UU Va I . es m at racZ 0| l tiszta és jó kivitelen kezes­Ä arbarfbeszerezhefúk. SchwafCZ Lipót ÓS testvére kárpitosmesternel, Budapest, Hársfa-u. 37. (Árjegyzek 60 611.) Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-körut 3h, Telefon-szám : 46-21. MAGYAR SZINHÄZo Budapest, vasárnap, 1906. április 1-én: Délután 3 órakor, mérsékelt helyárakkal: Este 7Va órakor, rendes helyárakkal: A koldusgróf. Operett 3 felvonásban. Irta: Leon Viktor Zenéjét szerzette: Aacber Leó. Foitiitottt Mérci Adolf. Szereplők: Stephenson Tóbiás, rendőrtaná­csos _ Kitty, felesége Malona, leányuk Karinsky Bogumil gróf Blackwell Jimmy, a »New-Yorki óráslap« szerkesztője Dick, rendőrbiztos ... Slippel Jessie, leánya Trunky ) koldusok Pennyman Crab 1-ső) 2-ik j hölgy I' inas 2­1-ső 2-ik 1-80 2-ik 1-ső ) 2-ik j rendőr 3-ik J 4-ik 1-ső 2-ik 3 ik \ járókelő 4-ik 5 ik A kis Karinsky gróf Iványi örley Tóth St. Ferenczy B. Szabó Sajó Borosa Kállay J. Erdet Giréth Tallián A Sólyom Csige Béres M. Sólyomné Sághy Takács Szabó Fekete Marosi Dóri Szabó Stoll Kaposi Makai Sajó Lakos V. Vendégek, rendőrök, közönség, koldusok. Tör­ténik napjainkban, New-Yorkban. Az l-«ö fel­vonás a „Metrópolitain Palace" előtt az utczAn, a 2-ik felvonás másfél évvel később, a gróf lakásán, a 3-ik felvonás hat évvel késóbb, New-York mellett, Stephenson nyaralójában. Színház után a lew-Yerk kávéházba mtgyüsk. Tanuljonk világnyelveket a Berlitz-iskolában Erzsébet-körut 15. Foráitások. HETI MŰSOR i Hétfő: A Voldusgróf. Szombat: A peresz­Kedd: A koldmgróf. léryl juss. (Először.) Szerda: A kulJut-gróf. Vasamé,, a.b.. Koldus­Csüt.: A koldusgróf. gróf. Péntek: * kolousgrOf. Este A percsrién; 1 j '88. Mégis ctak Ugjobb a Fratelli DeUinger pöikölt kávéja. kávéház V., Szabadság-tér. A főváros látványossága CITY Sminkdt után hidegvacsora. Halkülönlegessdgeh. Tisztelettel KAISER MIKSA, kávés. Badapestenjtines fióküzlet. /eleooae távébái. itr«»Ml-ll «* - MOZGÓ SZÍNPAD. Saténkint: ál«. beenéló éi éneklő képek. Bókai Baíí xitQnó eeneknfánnk hengTereeoye. — Tátogató laólá. Venbnó bemenet. -Megjelent a klnemstogrnf legnagyobb «Ikere, TSnáérek bt reá alma. Sag, optikai 'ler.lt «zlnj 3 fal». 35 kí>bea."

Next

/
Oldalképek
Tartalom