MAGYAR SZÍNPAD 1905. december (8. évfolyam 333-363. sz.)

1905-12-01 / 333. szám

Nyolczadik évfolyam. Budapest, 1905. deczember 4. Szöveges és képes 336. szárr. MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap. A H. Kir. Operaház, Nemzeti Színház, Vigszinház, Magyar Színház, Királyszinház, Népszínház és Várszínház hivatalos szinlapfc* Előfizetési ár: Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos és felelős szerkesztő MÁRKUS JÓZSEF Szarkcszlós*, kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-körut 3®. Telefon-szám t 46-21. M. KIR. OPERAHÁZ. Budapest, péntek, 1905. deczember 1 én: Bérletszünet 27. Rendes helyárak. Istenek alkonya, »A Niebelung gyűrűje« czimü zenedráma-trilo­giának harmadik része, egy előjátékban és 3 felvonásban. Zenéjét és szövegét irta Wagner Richard. Fordította Radó Antal Személyek: Bochnicsek Beck Kornai Dalnoki V. ... Diósyné B. Kaczér M. Szamosi E. Payer M. rajnai sellők Berts M. N. Vélent V. Kárpát Kertész Ney B. Szemere Szántó L. Flattné G. Ambrusné E. Történik : az előjáték éjjel, a vvalkür-bérczen ; az első felvonás a Gibichungok csarnokában a Rajna mellett és a vvalkür bérczen ; a második felvonás a Gibichungok csarnoka előtti part­vidéken ; a 111 felv. vad, erdős, sziklás vidéken a Rajna mellett és a Gibichungok csarnokában. Vezényli: Kerner István, karmester. Kezdete O'/s órakor, vége 11 órakor. Az I. és all. felvonás után 15—15 perez szünet. Az elOjáték alatt a nézőtérre vezető ajtók zárva maradnak. HETI MŰSOR. Szombat Parasztbecsület. Bohémélet. (Evi bérlet 134.) Vasárnap: A varázsfuvola. (Évi bérlet 135., havi bérlet 1.) Siegfried ... Gunther... Hagen Alberich Brünnhilde... Gutrune... Waltraute ... Woglinde Wellgunde Flosshilde 1-ső 2-ik t-ik 4-ik 1-ső 2-ik 3 ik I vitéz norna Szinhás után a lew-Verk Taialjunk vllámyal»«iaat Erzsébet körút 16. Kávéházba magya.k. • Barllti-Iskol*" . Fardltésok. Pörkölt kávét teát vegyünk Fratelli Heising ér­nél Ferenesiek-tere, 1., Andrássy-xU .9. Splendid-buffet téli kuglizó • IT., Károly-kárat 14. u. ala,U Splendid k&v&h&zbsin Tulajdonos fyro'er Józsefné szül. Seemann Karolina. NEMZETI SZÍNHÁZ. katonák IVANFI JENŐ. Budapest, péatek, 19<">5. deczember 1 én : Julius Caesar. Bérletszünet 61. Mérsékelt helyárak. Szomorújáték 6 felvonásban. Irta : Shakespere­Fordította : Vörösmarty Mihály. Julius Caesar ... Octavius Caesar Marcus Antonius Popilius Lena, Publius Marcus Brutus Cajus Cassius Tasca Trebonius Tecsius Brutus Metellus Cimber Cinna Személyek: triumvirek Ceasar halála után senatorok 0) C3 — tn T3 o a « c •3i uJ S S" 3 •e — r n 3 Ivánfy Horváth Z. Beregi Magyari Latabár Szacsvay Gyenes Hetényi Mihályfi Pálffy Odry Molnár L. neje Arrtemidorus. Cinna, költő jl Lucillius, Cassius) . ... Titinius Brutus | bara ,J a ... Pindarus. Cassius szolgája . Clodius, Julius Caesar szolgaja Lucius, Brutus szolgája Octavius szolgája Strato, római katona Clitus Dardanus 1-ső i 2-ik ( 3 jjj í római polgár 4-ik ' Calpurnia, Julius Cesar Portia, Brutus neje ... Senatorok. Lictorok. Polgárok. Harczosok. Színhely : az 1-ső felv. Róma-tér, Caesar palo­tája előtt; a 2 ik felv. Brutus kertje és Caesar palotája? a 3 ik felv. a capitolium, Pompejus terme; a 4 ik felv. a forum; az 5 ik felv. Sardisban, Brutus sátora; a 6 ik felv. Philippi környékén, a csatatér különböző pontjain. Kezdete 7 órakor, vége 10 után. A III. és IV. felvonás között 10 perez szünet. Az előadás megkezdésétől a felvonás végéig a nézőtérre vezető ajtók zárva maradnak. HETI MŰSOR: Szombat: A nagy érzés. Vasárnap d. u.: Csongor (Elöször.) és Tünde. Este: A nagy érzés Hétfő: A nagy érzés. Abonyi Dezső Faludi Mészáros Szőke Kőrösmezei Véradi A. Néday B. Narczisz Paulay Magyari Horváth J. Gabányi Pethes Rózsahegyi S. Fái Sz. Hegyesi M. jamijeik nUfayeiveket e Sirlltz-itkelában. kwáircf.fcértit I». Ferdí tések. Föi költ Kávét, teái vegyünk Fratelli Deisinger­nél, Fereneziek-tere f., Andránsy-ut 9. 8EMLER POSZTÓ -o h N <B O fc % w J % w e Alapittatott 1860-ben. Cs. és kir. udvari szállító. SEMLER 4. goszté-ksreskséés V., Deák utoza és Bécsi utoza sarkán. L.frrzélat«rnbb kaziricnit (• u je I ajándékok Maradékokban n élj.n leazáli I t arban. Ajánlja legnjabb eredeti asfel szöveteit uri öltöny, Paletót|é, női kosztümökre, szolid szabott gyári árakon.— Elismert a legelő­kelőbb izíés, a dus választék és az anyagok kiváló jó minősége. — Legnagyobb raktár orí és női piaidekben. Minták kívánatra küldetnek. —— ALAPÍTTATOTT 18SO. Sjnház után • law-York kávéházba megyüak. I 1 Elli magyar — niiames trin miatt — íugiumlr. BTOWA8SER J. udvari hangszergyáros a m. klr. Z.nenkadémtn 4a izlj házak aaillllója BUDAPEST, EL, Lánczhid-utcza 5. sz. Ajánlja saját gyárában készült fafúvó, rézfúvó, vonó- és ütőhangszereit. • A Rákóczi tárogató feltalálója. ^ • IS SS SSS B SSS SSSS S IS SISS SSS SS S SSS Si »MMMeMmmmwMiMMHMaMg KARSAI FERY - NŐIKALAP ­OIYAT-TERME BUDAPEST, IY., PÁRISI-ÜTCZA 3. Ajánlja dúsan felszerelt raktárát az előkelő hölgy­világnak. alkalmi •• gyáss­kalapok állandóan raktáron. harisnya, kötött', szövött- és téli« árukban. ­— Mindennemű kötények. — Férfi­és női divat raktára. IRÖSLER JÓZSEF $ Budapest, V. kerület, Harminczad-utcza, József-tér sarkán. Figyelmeztetés. TELEFON 14—73. Gyászruhákat 4 óra alatt készit SZÓKÉ és KOVÁCS ELSŐ MAGYAR NŐI GYÁSZRUHA KÉSZÍTŐ VÁLLALATA IV., Yáczi-ntcza 25., a régi városház-tér sarkán. Egyes szám ára lO fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom