MAGYAR SZÍNPAD 1905. november (8. évfolyam 269-332. sz.)

1905-11-06 / 308. sz.

rSyolczadik évfolyam. Budapest, 1905. november 6. 308. szám. Szöveges és képes MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap. AM.Kir.Operaház,Nemzeti Szinház, Vígszínház, Magyar Szinház, Királyszinház, Népszínház ós Várszinház hivatalos színlap^ Előfizetési ár: Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos és felelős szerkesztő : MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztősé? és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-körut 36, Telefonszám j 46-21. KIRÁLY SZÍNHÁZ. Budapest, hétfő, 1905. november 6-én A bolygó görög. Operett 3 felvonásban. Szövegét irta: Pásztor Árpád. Zenéjét szerzette: Buttykay Ákos Rendező: Bokor József. Karnagy: Kacsóh Pongrácz dr. Személyek: 1-ső felvonás: Nauzika. Ulisszesz, Itaka, királya— — Környei Alkinousz, Széria királya — Körmendi Nauzika, leánya — — — Fedák Sári Eurialosz, Nauzika vőlegénye Horváth Demodokosz, a logika tanára— Németh Paliasz Aténe — — — Kazal B. "f ot a ) Nauzika Bárdos M. barátnői J u n , EpisztemaJ — — Szegedi E. Hirnök — — — — — Csiszér Egy a népből — — — — Palotai Nép, a király kísérete, Ulisszesz kísérete. Törté­nik: Széria szigetén. 2-ik felvonás: Circe. FEDÁK SARl. Ulisszesz — — — — — Környei Circe, varázslónő— — — Fedák Séri Paliasz Aténe — — — — Kazal B. Demodokosz— — — — Németh Eiréne, Circe szolgálója — — Hudák J. Amfilo ) — — — Bárdos M. Menna j nimfák — — — Kun I. Nahum ) — — _ Szegedi É. Kanton ) — — Csiszér Kiriak ( Ulisszesz — — Torma Hierot ( kísérői — — Parányi Filimon ' — — Medgyaszay J. Ozeás — — — — — Ligeti Nimfák, Najádok, Satyrok, Történik: Circe szigetén. Bársony Z. Molnár Bárdos M. Kun L Szegedi E. 3-ik felvonás: Penelope. Ulisszesz — — — — — Környei Penelope — — — — Fedák Sári Telemakhosz, Ulisszesz fia Szentgyörgyi Gy. Paliasz Aténe — — — Kazal B. Pozeidon — — — — — Palotai Antinousz \ p . — — Horvá h Eurimakhoz , kérő^ — Ktezipposz i — — Melantho 1 — — Klerisz / hetairák— — — Klitia ) — — Kérők, hetairák, iíhikai nép. Törtéaik az 1-ső kép : Ithaka előtt, a 2-ik kép : Ithakában Ulisszesz palotájában. Kezdete 7'/í órakor. Szinház után a law-ftrk kávéházba megyünk. iMsiiiflk vllágny«iv»k«t a ••rlliz-ltkalábifc Erzsébet-karul 16. Fardltásak. HETI MOSOR I Kedd: A bolygó görög. Szombat: A bolygó görög. Szerda: A bolygó görög. Vasárnap d. u.: János Csütörtök: A bolygó vitéz görög. Este: A bolygó görög. Péntek: A bolygó görög. Pörkölt kávét, taát vagyunk Fratalil Daisingsrnél, Ferencziek-tere 1-, A'drássy-ut 9. A János vitéz és A bolygó görög legszebb zene­számai a szinház előcsarnokában kaphatók. $ Egy csésze tea # felüdít! Legjobb tea és rum kapható : Schnitzer Mórnál. Váczl-körut 9 Szerecsen-utcza sarok. ÍM F^^fiiAlC" és fogsorok, aranyban, kaucsuk- ; r WMf*l\ ban szájpadlás nélkül is a gyö- • kerek eltávolítása A D EJ E7 1 fogmütermé­nélkül készülnek Ar r Eib ben. A bécsi : szakkiállításon (1902.) arany éremmel kitüntetve. • Budapest, VI., Andrássy-ut 15 I. 2. j 2álogczédtfát, K • r t é s a, friipact, Király-stsia arnyat, szistét, ékszert ée ré|lsé|st «esz ===== •I. szála Szenes Miksánál??? Miért nem vásárol Budapest, KirAly-utcza 59 Fórfi Ing 95 krtól feljobb, alsónadrág 43 krtól feljebb, férfi, harisnya 10 15, 20 ós feljebb, tiszta selyem nyakkendő 29, 39, 60 kr. Legújabb gallér és kézolók, fehér és színes. Logolcsébb forrás I Hnora kivitelű isi ólai kötények és fehérneműokben. Nói Ing 65 krtól feljobb nedrág, hálóköntös ós alsószoknyákban óriási választék női harisnyákban 18, 18, 22, 25 krtól feljebb, koztyű és bőrövekben. Mesés olcsó diak teli alsóruhákban. ¥elencze kávéház. Estónkint : Kcreossl-ut 8R MOZGÓ SZÍNPAD Eló, beszéld és énoklö képek. cztKányzene. Szabad bemenet I Kitűnő (aldcroni ($ Társa Budapest, IV., Váczi-utcza 1. szám. irjeajrzék lnir;«n Legjobb mtnóbégü színházi látcsövsk alumíniumból. Női látcsövek loggantyuval. Zeiss, ltusch és Ooerz-féle prlsmis tév­es Ovek. Selon-lorgnittek, orrcslptetók és szemüvegek. Hcméfik ti Isisulymarők 9 Finyképéuiti ksnülekik. SEMLER POSZTÓ Cs. és kir. ptszti-ksrasksdés V., Deák utoza ét Bécsi utcza sarkán Ajánlja legújabb eredeti angol szöveteit uri öltöny, Paletó és női kosztümökre, szolid szabott gyári árakon. — Elismert a legelő­kelőbb izlés, a dus válaizték és az auyagok kiváló jó minősége. — Legnagyobb raktár uri és női plaidekban. —— Minták kívánatra küldetnek. —— OD m S r B 38 V O m N H Oj ALAPÍTTATOTT »85Q. ßgj Millennium kávéház Andrássy-ut 54. - Minden délután —— Ma a 44. gyalogezred zenekara hangversenyez Esténként SZÁLL AI LAJOS hires szólista telies zenekarával hangversenyez. Családok találkozóhelye — Klubhelyiség kiadó Katonazene. Valódi HS! 85 kr. Magyarországi főraktár és egyedüli szétküldési osztály a „HARISNYA VILÁG" LUKÁCS M. ezég IV. kar.. Kígyó-utcsa 5. asim. (K otlld-palota.) Keztyü különlegességek, harisnyák, valódi Jáger­trikók és szövöttáru specziálista. = Vidéki megrendelések bérmentve küldetnek. = Mindennemű uri-, női­és gyermek­CIPŐK a legegyszerűbbtől a iegfino­mabb kivitelig SCHÖN és LUSTIG «f i B udipest, IV., Deák Fe re wer-ufern .9. Ea f lz« sín p ukSr* Triumpű-cipőtnek, Megrendelések mérték után a legpontosabban és leggyorsabban eszközöltet ->ek Tartósságért kezeskedünk Legolcsóbb arak. .'22:: CT­SC HMIDT d tzijiyáriá, sy.r|M ál íWrtk Budapest, Kerepesi-ut 93. Kír, is uraióbórűndSk, ndikilót páni . „Ivar- atb. tárcái Dft|T Tá laMtákhui ufy.tlntán ló.Mrstán — áa ayaragitarakban. írjiiyiA bármantra. • Pü RGO­Fővárosi nyomda vonalzó- és könyvkötö részvénytársaság. Podmaniczky utcza 39.

Next

/
Oldalképek
Tartalom