MAGYAR SZÍNPAD 1905. június (8. évfolyam 150-166. sz.)

1905-06-01 / 150. szám

Nyolczadik évfolyam. Budapest, 1905. junius 1. 150. szám. Szöveges és képes MA6YAR SZÍNPAD Színházi Napilap. 4 ¥. Kir. Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Színház, Kiráiyszinház, Népszínház és Várszínház hivatalos színlapja. Előfizetési ár: Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-körut 38. Telefon-szám : 40-21. M. KIR. OPERAHÁZ. NEMZETI SZÍNHÁZ. Budapest, csütörtök, 1905. junius 1-én: Évi bérlet 81. Carmen. Dalmű 4 felvonásban. Zenéjét szerzette: Bizet. Szövegét Merimée Prosper beszélve után írták : Meilhac és Halévy L. Fordította: Ábrányi Emil. Személyek: Don Jósé, tizedes ... ... Bochnicsek Escamillo, bikaviador Beck Dancaire \ . Várady Remendado ) «empes 2ek___ Ris s Zuniga, hadnagy ... ... ... Kornai Morales, szakaszvezető ... Mihályi Lilas Pastia, korcsmáros Kósa Carmen ... Szamosi E. Kiicaela Kann M. Frasquita Berts M. Mercédés Payer M. Nép. Katonák. Alguazilok, chulok, banderille­rok, picadorok, suhanczok. Csempészek, czi­j^yuk. Történik Spanyolországban. Előforduló tánczok^ TT. felvonás uaifT Seguidilla. TanczöIjalTT FriecK bauer G., Kranner I., Kasztner L., Langer K. t— A IV. felvonásban: a) Spanyol tánczok. r Előadják: Kranner I., Friedbauer G. és az összes tánczszemélyzet. b) Manola. Tánczolja: Kranner R. Vezényli: Kerner István, karmester. Kezdete 7V2 órakor, vége IOV2 óra után. Az L felvonás után 15 perez szünet HETI MŰSOR: Péntek: Nincs előadás. Szombat: A czigánybáró. (Rendkívüli bérletszünet IX.) Rendes helyárak. Vasárnap Lohengrin. (Mátrai Dezső vendégfelléptével.) (Évi bérlet 82.) Hétfő: Az Orsz. Magy Kir. Zeneakadémia Operai növendékeinek évzáró vi sgája. (Rendkivülü bérlet­szünet X.) Leszállított helyárak. & SL 4t. 5x aház után a lUff-York kávéházba megyünk Yaauljunk vllágnyalvtkat a Berlltz-likolában, Erzsébet-körut 15. Fordítások. A mü.oz ének- es seneszamal gramofonra él lOBOgvé i »e./.eieshetöt 8TEBNBBB6 el. éa kir. udr. hant»;r,rgyáríh»> , Esrepesi-ut SiS., a hol fonográfot éa gramofoaok I» nag, lili.y. ékban taphafók Schunda V. József udvari hangszergyáros a m. kir. Opera, a m. kir. Zeneakadémia, a Nemzeti Zenede és az összes budapesti színházak szállítója. Budapest, VI., Magyar-utcza 18. sz. Ajánlja sajat gyárában készült rézfúvó, fafúvó-, vonó- és ütőhangszerereit. = A pedálczimbalom és rekonstruált tárogató ogyedúli feltalálója. = Vese-, hólyagbajoknál és köszvénynél a Balti lithiumos savanyúvíz = páratlan gyógyhatásúi. == Megrendelhető: Balf (Sopronm.) gyógy­fürdő Igazgatóságánál és Édeskuty L. udv. szállítónál, Budapesten, V., Erzsóbettór 8. T. VÍZVÁRI MARISKA Budapest, csütörtök, 1905. junius 1-én Bérlet 112. Rendes helyárak. Utazás az özvegység felé. Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Szécsi Ferencz. Személyek: Ellen Moore, később Tasnádyné P. Márkus E. Bogdán Ágota "... Alszeghy I. Denk lovag, ny. tábornok Náday F. Tasnády ... ... . ... Császár Lueosi dr^_££V retetnt tanár. Gál Evike, az unokahuga Váradi A. Seres Kajelán ... Mihályfi Sarlós doktor, tanársegéd Rózsahegyi Sziklai Manó, kereskedelmi ta­nácsos Horváth J. Elza, a felesége ... Helvey L. Schrafl, báró Pethes Binder k. a. nevelőnő Dem j én M. Weiss, könyvelő Gabányi Hattyasy Lenke, tánezosnő Nagy I. Arbescu Flóra T. Vízvári M. D'Ervillené Meszlényi A. Ternikoft Dezső Kröller ... Mészáros Lord Deresford ... Hetényi Lady Deresford Boér H. Véntiglioni Szőke Sanchez Latabár Kövér ur Abonyi Kis fiu ... Koré 1-ső | Pór L. 2-ik / hölgy Keczeri I. 3-ik ) Munkácsi M. Márton, inas ... Faludi Főpinczér ... Narczisz Szállóbeli vendégek Szolgák. Történik az 1. és 3. felvonás Budapesten, Lugosi dr. Szanatóriumában; a 2. felvonás Nizzában, egy előkelő szállóban. Idő: ma. Kezdete 7 órakor, vége 10-kor. HETI MŰSOR: Péntek: Az ember tragédiája. Szombat: Erősek és gyöngék Vasárnap: Rómeó és Julia. Hétfő: Rómeó és Julia. Síinház után a New-Y"rk kávéházba megyünk. Tanuljunk Wlógnyniyáktt a Berlltz-lskoliban. Erzsébat-köru! 15. Fordítósok. a NEMZETI SZÍNHÁZ művészeinek szavalatai gramofonra is fonográfra kaphatót STEBNBEBU cs. ea air. ndv. hangszer­,vvárban. (Kereesl-ut a«, és Károlj-kömt 2. Kossuth L.-u. sarkán. 1 ünztdktritksdai, 1«. ai ur. «». átállító, Sudapost, Boos!- és Deák Feranez-u. sarkig Ajánlja a nyári idény kiváló angol újdonságát, a törvényileg védett »Ostende" szöve tet Ü^llL:* Fért öltönyénél costfimökre RlufSraiiatu gyértmAnyok Valódi angol uri és női plaidek. • Minták kívánatra bérmentve. Az arcz és' kezek ápolá'-ára az orvosok mint kitűnő és teljesen ártalmatlan szert, a Carnilla-eréme-t ajánlják, mely száraz és zsírmentes. A manicürok legkedveltebb kéz és arczápoló szere a Carnlla-créme, amely a leg­kitűnőbb eredménynyel használtatik pör­senések, májfoltok, bőratkák, stb. ellen. Pár napi használat után a legkicserepedettebb, hámló , vörös bőr is üde, rózsaszinüve válik. A Carnilla-cröme kiválóságát legjobban bizonyltja, hogy ma már a hői- 'i gyek milliói használják. Egy tégely Carnilla-créme ára I kor. Egyedüli készítője: Petrovics Miklós, droguista Budapest, IV., Bécsi-utcza 2. szám, Nernény Béla Gambrinus Éttermében (VII., Brzsébet-körni 37.) Minden este nagy. katonazene-hangverseny. Ma a c». és kir. ,69. gyalog-ezred teljes zene­' karának nagy hangversenye. Színház után friss ételek. — Kitűnő konyha. — Szt. István sör. — Minta borok. — Remek télikert. SCHMIDT M. szíjgyártó, nyerges is bóröndós Budapest, Kerepesi-ut 26. Kézi- éa utazóbőröndök, ridikülök, pénz-, szivar- stb. tárczák nagy vá­lasztékban, úgyszintén lószerszám és nyeregszerekben. Árjegyzék bérmentve. fliai • tiu 'tíaDzaáü&rvi-i-i JLJLtt -H--I­• • • l'T'r fotyadíkot A kezef3napalatfbársonysimává és hófehérré teszi. 1ÖVE6 90 FIUÉR.AÖVE6 BENDELÉ5WÉE FRANKO. HERPELGYÓGYTA R3UDAPESU1 tóTKQ M72& || Egyes szám ára ÍO fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom