MAGYAR SZÍNPAD 1905. május (8. évfolyam 119-149. sz.)

1905-05-01 / 119. szám

Nyolczadik évfolyam. Budapest, 1905. május 2. 120. szám. Szöveges és képes MAGYAR SZÍNPAD 1\ í Színházi Napilap. Síig cajjr.Operaház, Nemzeti Szinház, Vígszínház, Magyar Színház, Királyszinház, Népszínház és Várszínház hivatalos szinlapja. -iL Előfizetési ár: Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. M. K1R. OPERAHÁZ. Budapest, hétfő, 1905. május 1 én Évi bérlet 65. Havi bérlet 1. Bohémélet. (Jelenetek Henry Murger „La Vle de Bohéme"-jéből.) Dalmű négy képben. Zenéjét szerzette : Puccini Giacomo Szövegét irták: Giacosa és Illica, fordította Radó Antal. Személyek: Rodolphe, költő Arányi "chaunard, zeneszerző Várady „_»rcel, festő Beck Colline, filozófus Erdős Musette Szoyer I. Mimi Szamosi E. Alcindor, államtanácsos Mihályi Benőit, háztulajdonos Hegedűs Parfignol Kocsis Financz-őrmester Gerendai Egy fináncz ... Venczell Diákok, varróleányok, polgárok, boltosok és boltosnők. Utczai árusok, kaionák, kávéházi pinczérek, fiuk, lányok stb. Történik 1830. körül Párisban. Vezényli: Márkus Dezső, karmester. 10 perez szünet. A törpe gránátos. 3allet-egyveleg 1 felvonásban. Szövegét irta és koreográfiáját készítette: Guerra Miklós. Zené­jét szerzette: Szikla Adolf. Személyek: Gáspár, polgármester — — Laura, leánya — — — LuizT" 6 I P órIeá ny° k> Amália ( Laura barátnő i ­Lőrincz, gazdag pórlegény, Laura vőlegénye — — József 1 pórlegények, Lénárd ' Laura barátnőinek — vőlegényei Pini Schmidek G. Kranner R. Kranner I. Friedbaue. G. Brada Smeraldi Zolnay Faludi Kodolányi Fodor Péter J Walter írnok — ­Előforduló tánezok: 1. Scherzo: Schmidek G., Kranner R., Kran­ner I., Friedbauer G., Brada, Smeraldi, Zolnay, Faludi. — II. Cséplő- ballabile : a tánczkar 32 tagja. — III. Négyes-táncz: Kranner R., Kran­ner I., Friedbauer G., Kasztner L. — IV. Válto­zatok: Schmidek G. — V. Négyes: Schmidek, Kranner R., Kranner I., Friedbauer G., Brada, Smeraldi, Zolnay, Faludi. — VI. Galopp: az egész tánezszemélyzet. Kezdete 7Va órakor, vége 10Vs után. HETI MOSOR: Kedd: A nünrbergi baba. Álom. (Évi bérlet 66. sz. Havi bérlet 2.) Szerda: Nincs előadás. Csütörtök: A walkür. (Évi bérlet 67. Havi bérlet 3.) Péntek: Niincs előadás. Szombat: Lakmé. lvonne de Treville vendégfelléptével. (Évi bérlet 68. Havi bérlet 4.) Vasárnap: Bohémélet Szerelmi kaland. IV. kép. (Bérletszünet 13.) Rendes helyárak. Színház után a NéW-York kávéházba megyünk Tanuljunk világnyelvekét a Berlltz-lskelábnn. Erzeéhet-kSrut IS. Fardltásnk. i alur éiek- é* icaMxáaal maofoara M foiofrifra Muw«iheMk 8TKHNBKB6 cs. él Ur. adr. kaaraargririkaa. (lan­• kai fOaognfak éa gramofonok la un 'Uuitékbu Laptulajdonos és felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztősét és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-körut 38. Telefon-szám : 48*21. NEMZETI SZÍNHÁZ. HEGYESI MARI. Budapest, 1905. hétfő, május 1-én: Bérletszünet 35. Rendes helyárak. Az ember tragédiája. Drámai költemény. Irta: Madách Imre. Színre alkalmast* Paulay E. Zenéjét szerzette Erkel Gyula. L kép : Színhely : a menny, a paradicsom és a paradicsom mellett. Személyek: Az Ur Rafael Gábor ... . Mihály Luczifer ... . Ádám Éva A föld szelleme Váradi A. T. Vízvári M. Paulay E. Ivánfi Beregi K. Hegyesi ,M. Mihályfi II. kép : Színhely : Egyptom. Ádám, mint Pharao Beregi Éva, mint rabszolga neje K. Hegyesi M. Luczifer, mint Pharao minisztere Ivánfi Rabszolga Odry Egyptomi rabszolgák, rabnők, felügyelők, ID. kép. Színhely: Athén. Ádám, mint Miltiades Beregi Eva, mint Luczia, Miltiades neje K. Hegyesi M. Luczifer, mint katona Ivánfi Kimon, Miltiades és Luczia fia Váradi I. 1-ső I , ... Pethes 2-ik I demag0 g Hetényi 1-só í .... Paulay 2-ik I a nepbo 1 Faludi Görög nép. Harczosok. Szolgák. IV. kép. Színhely : Róma. Ádám, mint Sergiolus Beregi Éva, mint Julia K. Hegyesi M. Luczifer, mint Milo Ivánfi Catulus Horváth Hippia B. Lenkei H. Cluvia V. Molnár R. Péter apostol Gál Gladiatorok. Gyászkiséret. Apródok. Rabszolgák. tanuljunk világnyelveket a Berlltz-lskolábnn, Erzsébat-körul 15. Fardltások. a NEMZETI SZÍNHÁZ művészeinek szavalatai gimmoronra la fonográfra kaphatók STKEXBKB« es. ne ur. adv. haanxor f7árban. (Kereesl-nt 36. ós Károlj-kömt í. Kossuth L.-S. sarkán. Az előkelő hölgyközönség szives tudomására hozom, hogy külföldi uta­zásaimról visszatérve, a legújabb és legizlé­sesebb kalapkülönlegességeimet állandóan raktáramon vásárlási kötelezettség nélkül mindenkor megtekinthetők. KARSAY FERY női kalapkülönl«ge. caég«k divattorm« Pérlsi-utcza 3. szám. V. kép : Színhely : Bizancz Ádám, mint Tankred Beregi Éva, mint Izaora K. Hegyesi M. Lucifer, mint Tankred fegyvernöke Ivánfi Helene, Izaura kísérője K. Gerő L. Patriarch* Gabányi A. Keresztes vitézek. Barátok. Eretnekek. VI. kép. Színhely : Prága és Paris. A császár Ádám, mint Keppler Éva, mint Borbála, Keppler neje Luczifer, mint Keppler famulusa Tanítvány .. Ádám, mint Danton I mint marquisnő I mint rongyos pórnő Luczifer, mint bakó Robespierre Saint-Juste _ Molnár Beregi K. Hegyesi M. Ivánfi Odry Beregi K. Hegyesi M. Ivánfi Szőke Pethes Ujnnczok. Nemzetőrök. Néptömeg. VII. kép : Színhely: London és a temető. Ádám, mint élemedett férfiú Luczifer, komornoka ., Arthur Elitélt Vénasszony Nyegle Éva, mint polgárleány Anyja Lovel Virágárus leány Egy asszony Beregi Ivánfi Gabányi I. Abonyi Vizváriné Náday B. K. Hegyesi M. Demjén M. Molnár Váradi I. F. Dömjén R. Járókelők. Munkások. Zenészek. Katonák. VUL kép. Színhely : Egy phalansterben. Ádám, mint tudós Beregi Éva, mint munkásnő K. Hegyesi Luczifer, mint tudós Ivánfi Tudós Gál Aggastyán Gabányi Mindkétnembeli munkások. Gyermekek. M. IX. kép. Színhely : az ür. Ádám Luczifer ... .. Föld szelleme Beregi Ivánfi Mihályfi X. kép: egy jeges vidék és a paradicsom mellett. Ádám, mint aggastyán Beregi Éva, mint eszkimó, neje K. Hegyesi M. Luczifer,' mfcrt- az- aggastyán kísérője — Ivánflj Eszkimó ... ._, ... .„ Gabányi Kezdete V,7 órakor, vége 11 előtt. HETI MŰSOR: Kedd : A szökött katona. Szerda: Egv srál mirtus (1-ször.) Enyészet. Csütörtök: Boszorkány. Péntek: Erősek és gyengék. Szombat: Egy szál mir­tus. Utána Killlcrancie herczeg Vasáraap d. u.: Folt, a mely tisztit. Este : Az ember tragédiája. Szinház után a New-York kávéházba megyünk. r Schunda V. József udvart han gazergyároa a m. kk. Opera, a m. kir. Zeneakadémia, a Nemzeti ZeaeAe ésvtimaes bmdapesti arimháotk szállítója. Budapest, flU Bagyar-ottza 18. sz. Ajámtya aap gyárába. készflk fézttrt, bM»6-, ml II III • lilia a •MM :EHM JÁNOSuadéglójébra | a N&mmcti AwMkám bérháaában \ •» ék IIIU atSKá és RAI Ei­nfinden este NafyviradrM verseayez. Egyes szóm óra ÍO fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom