MAGYAR SZÍNPAD 1905. március (8. évfolyam 60-90. sz.)

1905-03-06 / 65. szám

A ML Kir. Operaház, Nemzeti Szinház és a Várszinház minden látogatója a „Magyar Színpad" e példányát kívánatra a jegyszedőknél díjtalanul kapja. Nyolczadik évfolyam. Budapest, 1905. márczius 6 . 65. szám. Szöveges és képes MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap. A M. Kir. Operaház, Nemzeti Szinház, Vigszinház, Magyar Színház, Királyszínház, Népszínház és Várszinház hivatalos szinlapja. Előfizetési ár: Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-kőrut 38. Telefon-szám : 46-21. Rosane Ervin AL KIR. OPERAHÁZ, Budapest, hétfő, 1905 márczius 6-án: Rendkívüli bérletszüntioen (I. szám.) A Magyar Gazdasszonyok Országos Egylete árvái és Veress Pálné szoboralap javára rendezett előadás: MŰSOR: I. Nyitány Weber K. M. ,, Oheron" czimü dalmüvéhez. Előadja a M. Kir. Operaház zene­kara. Vezényli: Múder Rezső, igazgató. II. KÉT ÉV UTÁN. Vigjáték egy felvonásban. Irta: Dr. Almási Balogh Tihamér. Személyek: - — — — P. Márkus E. — — — Náday F. Történik falun. III. H. Vieutemps: Ballada et polonaise. Hegedűn előadja: Szigethi József, zongorán kiséri: Lichtenberg Emil. 10 perez szünet. IV. ÉLŐ SAKKJÁTÉK. Tervezte Maróczy Géza sakkmester, betanította Mazzantini Lajos balletmester. A zenekiséretet előadja a M. Kir. Operaház zenekara, vezényli Szikla Adolf karmester. Személyek: Fehér tábor : Vörös tábor : Spett Ferenezné Dr. Prokopp Jenő Zipernoszky Ilona Breuer Olga Spúr Sárika Böck Irén Dr. Thold Kálmán Zerneck Ernő Byatogosok: Hellebront Gizella Simay Vigi Királynők: Vezérek Bástyák : Futárok : Huszárok : Pajzs Klárika Zábornky Jolán Telepy Kordélia Dr. Czaká Jenő Seidl József Mann Kálmán Payer Imréné Bendel Gyula Maróczy Mariska Szelke Hajnalka Tatár Gyuláné Ludány Marcsa Tatár Gyula Horvátovits Ferencz Urmay Gizike Eleöd Ilona Szluha Elvira Hanay Ilus Wallenfeld Sárika Dr. Bíró J. János Rónay Zsiga Mihályffy Pál Tündérek : Ehrenhofer Ilona, Dolesskó Marcsa. Béke angyala: Álgya Margit. Hirnököc Kellenffy Károly, Klebovits Imre. Kis apródok: Deák Ilonka, Nemes Tihamér. Kis tündérek: Hajtsy Rózsika, Payer Irén, Payer Lili, Payer Edith, Wassolievits Emiké, Dorvay Ilonka. Előforduló tánezok : a) Bolero. Előadja Hudák Juliska, b) Salon cake-walk. Előadja Várady Ilike és Mihályffy Béla. c) Magyar solo (Kállai kettős). Előadja Banovits Ervin és Banovits Médike. Tableaux a sakkjáték összes szereplőivel. 10 perez szünet. V. SZÉP GALATEA. Mithologiai víg dalmű 1 felvonásban. Zenéjét szer­zette : Suppé Ferencz. Szövegét irta: Henrion P. Személyek: Pigmalion, szobrász— — ­Ganiméd, szolgája — — Galatea, szobor — — ­Midás, mű barát — — — Ciprusi szüzek, ifjak, nők. Történik Ciprus szi­getén. Pigmalion műtermében. Vezényli: Mader Rezső, igazgató. Kezdete 7 órakor, vége 10 óra után. HETI MŰSOR: Kedd: Lohengrin. Alföldi Irén vendégfelléptével. (Évi bérlet 34. Havi bérlet 2.) Szerda: Romeo és Julia. Ifjúsági előadás. (Bérlet­szünet 8.) Csütörtök: A walkür. Alföldi Irén vendégfelléptével. (Évi bérlet 35. Havi bérlet 3. szám.) Péntek: Nincs előadás. Szombat: Mária. (Évi bérlet 36. Havi bérlet 4. szám.) Gábor Szamosi E. Náday Ilonka Jeszenszkyné Kornai NEMZETI SZÍNHÁZ. SZACSVAY IMRE. Budapest, hétfő, 1905. márczius 6 án : Bérletszünet 18. Mérsékelt helyárak. Lear király. Szomorújáték 5 felvonásban. Irta : Schakespeare. Fordította : Vörösmarty Mihály. Személyek : Lear, Britannia királya ... Szacsvay A franczia király... ... Horváth A burgundi fejedelem ... ... Pálffy Cornwal, fejedelem Bakó Alban, fejedelem Hetényi Kent, gróf Gál Gloster, gróf ... ... Mátrai Edgard fia Edmund, Gloster törvénytelen fia Aggastyán, Gloster haszon­bérlője Orvos ... Bolond Curan Oswald, Goneril udvarnoka ... Hírnök Lovag ... 2-ik | SZ0 l8 a Kapitány ... ... Tiszt Goneril \ Regan Lear leányai Cordélia ) Lovagok. Tisztek. Követek Mihályfi Gyenes .. Iványi Abonyi .. Dezső Faludi .. Latabár Mészáros .. Kőrösmezei Pethes .. Paulay Szőke .. Narczisz Jászai M. .. Szacsvayné Török I. Katonák. — Tör­ténik : Britániában. Kezdete 7 órakor, vége 10 után. Az előadás megkezdésétől a felvonás végéig a nézőtérre vezető ajtók zárva maradnak. HETI MŰSOR: Kedd: Elnémult haran­gok. Szerda: Fürt. Csütörtök: A boszorkány. Péntek: A doloval nábob leánya. Szombat: Killicrankie herczeg. Vasárnap d. u.: Egy sze­gény ifjú története. Este: A boszorkány. Hétfő : Utazás az özvegy­ség felé. A NEMZETI SZÍNHÁZ művészeinek szavalatai gramofonra éa fonográfra kaphatók STEBNBKRG ea. os air. »ív. hangszer gyárban. (Kereesl-nt :>A. óh Károly-körnt 2. Kossuth L.-u. sarkán. Franki M. SCHMIDT-féle Színházi ezukorkák b 1 Szinház után a NtW-York kávéházba megyünk. Tanuljunk vllágnytivtkui a Berlltz-lskolában. Erzsébst-körút 15. Furdltások. csak IV., Sütó-utcza S. és VII., Kerepesl-ut 4. A Nemzeti Színházzal szemben. 1 Nemény Béla Gambrinos Éttermében (VII., Erzsébet-körni 27.) Minden este nagy katonazene-hangverseny. Ma a budapesti 1. honvédzenekar nagy hang­versenye. Szinház után friss ételek. — Kitünö konyha. Szt. István sör. — Minta borok. — Remek télikert. Sekunda V. József udvari hangszergyáros a m. kir. Opera, a m. kir. Zeneakadémia, a Nemzeti Zenede és az összes budapesti színházak szállítója. Budapest, IV., Magyar-utcza 18. sz. Ajánlja saját gyárában készült rézfúvó, fafúvó-, vonó- és ütőhangszereit. — I pedálenmhalem ét rekonstruált táragitá Hjedúli feltalálója. = I fesgeáééeiéltlll leeniflSoéS&éáe ag EiítíÜA^ a Nemzeti Szinház bérházában ma és HAMZ* MISKA ét FIAI ha nß" ; minden este Nagyvaradról versenyez.; „KEttYULKT" Entreprise des Pompes Funébres t.matkazd-intázat <• hullaazállJtd-Tállalat Baéapest, IX., Feraacz-klrut 24. Dianaa ós agymiarfi tamatóaakat óa hullaazAUitAsokat randa« a WgJntAny.nafck Arakon. TELEFON M-30. HhHFITVH­TOTT 1645. TELEFON 611. Férfi és fiuraha-telep. NEUMANN M. es. és klr. advari szállító BUDAPEST, MUZEUM-KÖRUT 1. gyen-példány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom