MAGYAR SZÍNPAD 1905. március (8. évfolyam 60-90. sz.)

1905-03-01 / 60. szám

Nyolczadik évfolyam. Budapest, 1905. márczius 1. Szöveges és képes 60. szám. Színházi Napilap. • AM.Kir.Operaház,Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Színház, iCirályszinház, Népszínház és Várszínház hivatalos szinlapj«. Előfizetési ár: f Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF NEMZETI SZÍNHÁZ. GAL GYULA. Budapest, szerda, 1905. márczius 1 én Sértet 45. sz. Rendes helyárak. Miniszterválság. Bérezik Árpád. Személyek: CSILLAG TEREZ. Vígjáték 3 felvonásban. Irta: V Fekete Bertalan Ivándy Zsolt Pisztráng Adolár jiárdossy Dávid Jalambos Ignácz Barnabás György Veletics Gyula Hevesi Róbert ország- — gyűlési kép vi- — selők Gál Dezső Rózsahegyi Mihályfi Molnár Hetényi Horváth I. Náday B. Edit, Fekete neje — — — Malvin, Fekete testvérhúga özv. Pisztrángné — — — Bárdossy Ferike — — — Veleticsné — — — — — Galambosné— — — — Csillag T. Paulay E. Rákosi Sz. D. Ligeti J. Paulayné Munkácsi M. Csütörtök Killicrankie herczeg. Péntek: A boszorkány. Szombat: Surtum Corda! Vasárnap d. u.: Rosen- kranz és Gü'denstern. Este: A boszorkány. Hétfő : Lear király. Színház után a New-York kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyelveket a Barlltz-lskolában. Erx;óbíi-korut 15. fordítások Franki M. SCHIMIDT-féle 1 NKMZKTI SZIMIAZ műrészeinek szavalatai gramoroara t fonográfra kaphatók STKRMIKltU c. es au. a<v. hangsaer­ryárban. (Kereeai-nt 86. és Károtj-körot Kossuth L.-a. sarkán. 1 Színházi czukorkákl ^MMiktiiMMé Nemény Béla Gambrinns Éttermében (VII., Erzsébet-kőriii 27.) Minden este nagy katonazene-hangverseny. Ma a 3. bosnyák gyalogezred teljes zene­karának nagy hangversenye. Színház után friss ételek. — Kitűnő konyha. — Szt. István sör. — Minta borok. — Remek télikert. csak IV., Sütó-utcza 5. és VII., Kerepesi-ut 4. A Nemzeti Színházzal szemben. 1 == H® őszül a haja = sohase használjon mást, mint a Stella hajvizet. Ov«gje 3 kor. Zoltán Béla Igiipnl, V., S:ibiJti|-tn. 1 ALAPIT'. A­TOTT 1845. TELEFON 611. Férfi és fiuruha-telep. NEUMANN M. es. és kir. advori sxóllitó BUDAPEST, MUZEUM-KÖRUT 1. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-kőrut 38. Telefon-szám : -46-21. M. KIR. OPERAHÁZ. Inas — — — — — — .Faludi Történik Budapesten, napjainkban. Kezdete 7Va órakor, vé?e 10 kor. Az előadás megkezdésétől a felvonás végéig * nézőtérre vezető ajtók zárva maradnak. HETI MŰSOR: Budapest, szerda, 1905. márczius 1-én: Nincs előadás. "a Holnap : Bérletszünet 6. sz. Parasztbecsület. Melodráma 1 felvonásban. Zenéjét szerzette Mascagni P. Szövegét irták Targioni-Tozetti és Menasci. Fordította Radó Antal 15 perez szünet. Ál om. Fantasztiuus bállet öt képb.n, szövegét és koreográfiáját irta és betanította Guerra Miklós, zenéjét szerzette: Szikla Adolf. HETI MŰSOR: Péntek: Jancsi és Juliska. A törpe gránátos. 'Bérlet­szünet 7.) Sr.omb.it: Nincs előadás. (Alarczos operabál.) Vasárnap: Mária. (Évi bérlet 33. Havi bérlet 1.) Hétfő: Két év multán Élő sakkjáték. A szép Galathea. (A Magyar Gazdasszonyok Orsz. Egyesü­lete árvái és Veres Pálné szoboralap javára. Rend­kívüli bérletszünet 1. sz. Fölemelt helyárak.) Szinház után a New-York kávfháiba megyüik. Tanuljunk világnyelvaket a Barlltz-lskolában. Erzsébet-körut 15. Fordítások. A Di QBOT \*ftfHk- áS pno«,.am»l «rarooM»»-» .. fmorrt* » basaerqzliotök S1KBNBKB6 ca. ía kir. odrarl hanmcorKrárában.l Krrppp.-nt .10 , a hol fonurrafok és gramofonok la nturjr rálasz­ékban kaphatók Schunda V. József udvari hangszergyáros a m. kir. Opera, a m. kir. Zeneakadémia, a Nemzeti Zenede és az összes budapesti színházak szállítója. Budapest, IV., Magyar-utcza 18. sz. < ' Ajánlja saját gyárában készült rézfúvó, fafúvó-, J j vonó- és ütőhangszereit. í i = l pedálciimbabm ét rekenitniélt tárogat« egyedüli Mteliléii. = [ ' Bluzkiralj Ándrássy-ut 37. sz. Szinház és alkalmi blúzok, selyem és szövet pongyolák, felső- és alsó szok­nyák, selyem s vá­szon fehérnemüek különlegességei. Andrássy-ut 37. sz figyelmeztetés. TELEFON 14—73. Gyászruhákat 4 óra alatt készit SZŰKE és KOVÁCS ELSŐ MAGYAR NŐI GYÁSZRUHA KÉSZÍTŐ VÁLLALATA IV., Váczi-utcza 25., a régi Városház-tér sarkán. Egyes szám óra ÍO fillér. I • 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom