MAGYAR SZÍNPAD 1905. február (8. évfolyam 32-59. sz.)

1905-02-01 / 32. szám

Nyolczadik évfolyam. 32. szám. Szöveges és képes MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap. A H. Kir. Operaház, Nemzeti Színház, Vigszínház, Magyar Szinház, Királyszinház, Népszínház és Várszínház hivatalos szinlapja. Előfizetési ár: Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. NEMZETI SZÍNHÁZ. CSILLAG TEREZ. Budapest, szerda, 1905. február 1-én: Bérlet 24. sz. Rendes helyárak. Másodszor: Killicrankie berezeg. Bohózatos szerelmi történet három felvonásban. Irta: Róbert Marschall. Fordította: Mihály József. Személyek: Jan Dougals Macbayne, Killi­crankie herczeg Henry Pitt-Wellby, képviselő Ambrose H cks, újságíró Alexander Macbayne, »Észak­Szirkje« várnagya Inas __ Pangburné grófné Lady Henriette Addison, leánya D Ligeti J. Mulholiandné, gazdag özvegy Csillag T. Macbaynené, gazdasszony Észak­Szirtjén Komornyik Cselédek. Történik: az I. felvonás Londonban, a II. és ül. felvonás »Észak Szirtjén« egy skócziai fellegvárban Az I-ső és II ik felvonás közt három, a Il-ik és III ik felv. között egy heti időköz. Idő: jelenkor. Kezdete 7 órakor, vége 10 órakor. Az előadás megkezdésétől a felvonás végéig t nézőtérre vezető ajtók zárva maradnak. HETI MŰSOR: Csütörtök: Dolovai nábob Szombat: Miniszter­Császár Dezső Rózsahegyi Hetényi Narczisz Szacsvayné Demjén M. Deák leánya. Este: Killicrankie her­czeg. Pént.:Elnémult harangok. válság. Vasárnap d. u.: Napkeleti kirá ykisasszony. Este: Killicrankie her­czeg. Szinház után a New York kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyelveket a Berlitz Iskolában. Erzsébet-körűt 15. Fordítások. A mÜBOr ének- «> lenesiámkl gr.mofODr. ei fosogr. > kaphatók STEBNUKKG et. és klx. udTtrl hnugsrergririibsn.) ( . ... gesl-u :». i. km),­körnt 4. Ko.aulb l.aju.-uicza ..ik*.. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-kőrut 38. Telefon-szóm : 40-31. M. KIR- OPERAHÁZ. Budapest, szerda, 1905 február 1-én: Nincs előadás. Holnap: Évi bérlet 17. sz. Havi bérlet 1. sz. Tannhäuser, és a wartburgi dalnok-verseny. Regényes dalmű 3 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta: Wagner Richard. Fordította : id. Ábrányi Kornél. VÁRSZÍNHÁZ. P. MARKUS EMÍLIA. HETI MŰSOR: Péntek: Nincs előadás. Szombat: Romeo és Julia. (Uj betanulással.) Arányi Dezső vendégfelléptével. (Évi bérlet 18. sz. Havi bérlet 2. szám.) Vasárnap: Gemma. (P. Márkus E. közreműködésével.) (Évi bérlet 19. Havi bérlet 3.) Szinház után a Now-York kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyeivokot a Borlltz Iskolában. Erzsábot-körut 15. Fordítások. A NEMZETI SZÍNHÁZ műrészeinek szavalatai gramnfo.r» és fonográfra kaphatók STEBNBKRG c. és kir. aóv. ha igsier gyárban. (Eereesl-nt 36. és Károly-körnt 4. Kossuth L.-u. sarkán. Schunda V. József udvari hangszergyáros a m. kir. One -a, a m. kir. Zeneakadémia, a Nemzeti Zenede és az összes budapesti színházak szállítója. Budapest, IV., Magyar-utcza 18. sz. Ajánlja saját gyárában készült rézfúvó, fafúvó-, vonó- és ütőhangszereik = A pedálczimbalam ét nkniítruált tár«c*tá Hltdili MtiUiit. ­Budapest, szerda, 1905. február 1-én: Idény bérlet 41. sz. Havi bérlet 1. sz. A bölcső. Szinmü 3 felvonásban. Irta: Brieux E. Fordí­totta: Gábor Ignácz. Személyek: Marsanne Marsanne-né Girieu Georges.. Laurence, neje, leánya Chantrel Raymond Dr. Mossiac Apácza Louise,, szobaleány Marsanne-ék Vizvári Rákosi Sz. Ivánfi P. Márkus E Mihályfi Mészáros Meszlényi A. Munkácsi M. | „MANUMOLLIN.' f 3 Kézfinomító folyadék, a Kezet pár nap alatt hó- § a ehérré és bárssonysimává varázsolja. 1 üveg ára g f 80 fillér. Naponta szétküldi: 1 CZETTLFLR GYULA gyógyszerész s BUDAPEST—BUDAFOK I Kapható: Török Józeef gyógyszertárában, * § Király-utcza 12. és az 'Operai gyógyszertárban £ Andrássy-ut 26. g Történik Párisbaq, Marsanne-nál. " Kezdeté 7 órakor, vége 9 után. mm • # Szinház után a New-York kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyeivokot a Berlllz-ltkolában. Erzsébet körút 15. Fordítok. = H® őszül a haja = •ohase használjon mist, mint a Stella hajvizet. Üvegje 2 kor. Zoltán Béla fl5ETíSiS FHMJÁNOS a Nemzeti Szinház bérházában ma és HAMZI MISKA és F ál ha nS' ' minden este Nagyváradról versenyez., HIlHPIT'. H~ TOTT 1845. THUBFOfl^SU. Férfi és fiuruha-telep. NEUMANN M. es. és kir. udvari szállító BUDAPEST, JWUZEUjW-KÖRÜT 1. er AT AP ÍTTO Á T V Wrmeanyilott-®a "báli ojdonsägaiWÄa « \/ \ jUjCLir-­l \ I r f> / \ 1 J X = Budapest, ÍV.. Eskfi-ut 6. Klotild-palota. Egyes szám óra 10 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom