MAGYAR SZÍNPAD 1904. november (7. évfolyam 303-332. sz.)

1904-11-01 / 303. szám

A M, Kir. Operaház, Nemzeti Színház és a Várszínház minden látogatója a „Magyar Színpad 4 4 e példányát ikivánatra a jegyszedőknél díjtalanul kapja. Hetedik évfolyam. Budapest, 1904. november 1. l> 303. szám. Szöveges és képes MAGYAR SZÍNPAD Színházi ISaj»il ap. ASl Kir. Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Szinház, Királyszinház, Népszínház és Várszínház hivatalos szinlapja. Előfizetési ár : Negyedévre 5 korena. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos és felelős szerkesztő : MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-körut 38. Telefon-szám : 48*21. M. K IR- OPERAHÁZ. Budapest, kedd, 1904. november 1-én: Évi bérlet 119. 8z. Havi bérlet 1. sz. Arányi Dezső vendégfelléptével: A bibliás ember. Zenés színjáték 3 felvonásban. Zenéjét és szö­vegét szerzette: Kienzl. Fordította: Radó Antal. Személyek: Aszent-othmári kolostor kurátora Szendrői Márta, unokahuga s gyémleánya Kaczér M. Magdolna, Márta barátnője ... N. Válent V. János, tanító Takáts Mátyás, János öcsose, iródiák a kolostorban Arányi Dezső m. v. Xaver, szabó ... Dalnoki B. Antal, puskamüves Várady Frigyes, idősebb polgár Kornai % ... ... ... _ Berts M. Hubertné ... ... ... Kolozsvári E. Jancsi, parasztlegény Kiss Éji őr ... ... ... ... ... Ney B. Rongyszedő asszony Rózsa L. ;y fiu.. _ Zöld 'reg kintornás. Benczések, polgárok, pórok, zolgalegények, gyermekek. Idő: aXIX. század. Izinhely; az I. felvonásé az alsó-ausztria? izent-othmári benczés kolostor (1820-ban); a II. és III. felvonásé Bécs (1850-ben). \ szöveg Meissner Flóriánnak »Egy rendőr­biztos iratai« czimtl könyvében elmondott ese­ményen alapszik. Vezényli: Kerner István, karmester. Kezdete 7 órakor, vége 10 óra előtt. Az I. és all. felvonás között 15 perez szünet. HETI MŰSOR: Szerda: Nincs előadás. kitörtök: Sámson és Delila. (Évi bérlet 120. Havi bérlet 2.) 3éntek: Nincs előadás. Szombat: Lohengrln. (Évi bérlet 121. Havi bérlet 3.) /asárnap: Hunyadi László. Arányi Dezső vendégfel­léptével. (Rendkívüli bérletszünet XI. sz.) Színház után a Naw-York kávéházba megyünk. rinuíjunk vllágnyalvakat a Bariitz-iskolában. Erzsébat-körut 15. Fordítások. 1 műsor ének- és zeneszámai gramofonra és fonográfra sphsték STEENBEBG cs. és klr. sdv. hangssergjárában. (Kers­esl-at se. és Károl,körst 2. Kossuth Lsjos-ntcsa sarkán.) SsP Schunda V. József i udvari hangszergyáros jg a m. kir. Opera, a m. kir. Zeneakadémia, a Nemzeti |© Zenede és az összes budapesti színházak szállítója, | Budapest, IV., Magyar-utcza 18. sz. \ Ajánlja saját gyárában készült rézfúvó, fafúvó-, vonó- és ütőhangszereit. =1 pedálciímbalom és rekonstruált tárogató egyedüli feltalálója. ­Velencze kávéház. Teljesen újonnan átalakult. Kcreposl-ut 63. Ssinexett élethű képek. Mozgó színpad. Kúlénleges litvtnjosság és zenehangverseur. A réváros legkellemesebb szórakozóhelye (U NEMZETI SZÍNHÁZ. Budapest, kedd, 1904. november 1-én : Béfirtáa J 1/? -érakor, mércéken htlyírakkal: Pogány Gábor. Dráma 4 felvonásban. Irta: Ferenczy Ferencz. Személyek: Özv. báró pogányvári Pogány Péterné — — — — — Rákosi Sz. Báró Pogány Péter, a báróné mostoha fia — — — — Mészáros Báró Pogány Gábor, a báróné fia Császár Báró Pogány Hermin, alapítványi hölgy, a báróné sógornője Helvey L. Báró Pogány Péterné, Fellegi Laura — — — — — Pogány Anna — — — Lindner Berta — — — — Kovács Zoltán — — — Hollay György, főispán — — Hollayné, a neje — — — Jetti \ , , . — — — Margit ) Ie á°y a i Pataky, tiszttartó — — — Jóska | ' naso k káró Pogánynál Györgyné Török I. T. Delli E. Mihályfi Hetényí Boér H. Poór L. Batizfalvi G. Gál Abonyi Nárcisz Történik: Pogányváron, napjainkban. Este 7 órakor. Bérlet 175. sz. Utendes helyárak. Cyrano de Bergerac. Dráma 5 felvonásban. Irta: Rostand Edmond Fordította: Ábrányi Emil. Személyek : Cyrano de Bergerac Pethes De Neuvillette Christián Beregi Guiche gróf _ Ivánfi Le Bret. _. ... ... Mihályfi Carbon de Castel-Jaloux, kapitány Szacsvay Ligniére Vaivert vicomte _ Sis.! i o" ago k Ragueneau Montfleury Bellerose Jodelet ) 1-ső ) 2-ik Egy gárdista 1-ső 2-ik 3-ik kadét 5-ik 6-ik 7-ik Polgár A fia Egy testőr... Más testőr .. Kapus i*! színészek Náday Dezső Gál Pálffy Rózsahegyi Horváth J. Molnár Gyenes Latabér Faludi Kőrösmezei Hetényi Náday B. Mészáros Szőke Gabányi I. Paulay Fekete Boros Gálosi Bakó Narczisz Magyari Székely Abonyi Tolvaj — Mátrai Egy kapuezinus barát Gabányi Spanyol tiszt Abonyi 1-ső \ Boros 2-ik I Mátrai 3-ik \ poéta Horváth 4-ik ( Székely 5-ik / Iványi Karmester Deák I" 8. 6 i lakáj - Narczisz 2-ik j J Iványi Egy iró Váradi Egy fiatal ember ... Lubinszky Gyaloghintós Magyary Szakácsinas Halász őr Magyari Roxán, Cyrano unokahuga... B. Lenkei H. Liza, Ragueneau felesége ... T. Vízvári M. Mater Margherite, a Jézusrendi apáczók fejedelemasszonya Paulayné Márth a 1 aoáczák F' Dö mÍ én R­Klára j apácza k V. Molnár R. A Dueanna Demjén M. Czukrászleány Paulay E. Virágárusleány Pór L. 1-ső 1 Keczeri I. 2-ik 5 színésznő Kürti S. 3-ik ) Batizfalvi G. Az 1. és 3. felvonás után 10—lOpercznyiszüne:. Az előadás megkezdésétől a felvonás végéig a nézőtérre vezető ajtók zárva maradnak. HETI MŰSOR: Szerda: Vén leányok. Csütörtök: Radnóthyné. A medve. Péntek: Lady Winder­mere legyezője. Szombat: Vén lányok. Vasárnap d. u.: Denise. Este: Cyrano de Ber­gerac. Hétfő: Bánk bán. I Színház után a Now-York kávéházba megyünk. viiágnyalvekat a Berlitz Iskolában lébat-körut 15. Fordítások. EMKE-kávéház ESTÉN KINT FARKAS PADI HANGVERSENYEZ. = H® őszül a haja = sohase használjon mást, mint a Stella hajvizet. Üvegje 2 kor. Znltfíll RÁIÜ gyógyszertárában. == ZiUlldU Dűld Budapest, V., Szabadság-tér. Tanuljunk Erzsébal A NEMZETI SZINHiZ mŰTÓ.zeluek iztrtl.ttf urumofbrn és foaoffrsfra kaphatók STEBNBBBU cs. ét klr. ad. hauguerrn­rábín. (Kerepetl-ut »6. ét Károlj-kömt 2. Ko.iuth Ltjot u. ttrkiu ) Franki M. cl? csak IV., Sétó-utcMs S. ém VIL, Kerepesi-ut 4. A NEMZETI SIWHAZ-zal szembei KALAPKIRÁLY 3, k4. B koronás különlegességekben specelalieta. Kossnth Lajos-ntcza végén Eskü-ut 6. (Klotild-palota.) Engyen-példány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom