MAGYAR SZÍNPAD 1904. október (7. évfolyam 272-302. sz.)

1904-10-01 / 272. szám

A M. Kir. Operaház, Nemzeti Színház és a Várszínház minden látogatója 6) a „Magyar Színpad" e példányát kívánatra a jegyszedőknél díjtalanul kapja. Hetedik évfolyam. Budapest, 1904. október 1. 272. szám. Szöveges és képes MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap. i/l. Kir. Operaház, Nemzeti Szinház, Vígszínház, Magyar Színház, Királyszinház, Népszínház és Várszínház hivatalos szinlapja. Előfizetési ár : Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-körut 38. Telefon-szám : 40-21. M. KIR. OPERAHÁZ. VASQUEZ-MOLINA YDÁLIA grófné. KORNAI RICHARD. Budapest, szombat, 1904. október 1-én: bérlet 103. sz. Havi bérlet 1. sz. Otelló. )al.n(l 3 felvonásban. Szerzette: Verdi, vegét irta : Boito Arrigo. Forditotta: Radó A. Személyek : ío, mór, Cyprus sziget kor­ányzója Prevost H. >, Zászlótartója ... ... Takáts •io, hadnagya __ Kiss ;rigo, velenczei nemes... Dalnoki B. ovico, a velenczei köz­rsaság követe . r ... tano, Cyprus kormányzója tello előtt Szendrői Kornai Egy hirnök Ney B. Desdemona, Ottelo neje ... Vasquezné^M. Emilia, Jago neje ... ... Válent V. Velenczei katonák és tengerészek. Nemes urak és hölgyek. Gyprusi pórok és pórnők. Görög, dalmát és albán fegyveresek. A történet helye ' Cyprus szigete. Idő: a XV. század vége. Vezényli: Kerner István, karmester. Kezdete 7 órakor, vége 10 órakor. Az 1. és II. felvonás között 15 perez szünet. HETI MŰSOR: Vasárnap: Sába királynője. Arányi Dezső vendég­felléptével. (Évi bérlet 104. Havi bérlet 2.) ház utan a New-York kaveházoa megyünk, iljunk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsóbet-körut 15. Fordítások. Schunda V. József udvari hangszergyáros m. ldr. Opera, a m. kir. Zeneakadémia, a Nemzeti lenede és az összes budapesti színházak szállítója. Judapest, IV., Magyar-utcza 18. sz. íjánlja saját gyárában készült rézfúvó, fafúvó-, vonó- és ütőhangszereit. : A pedálczimbalom is rekonstnáft tárogató egyedüli filtiUMji. = Magyar gyorsíró Intézet. ir és német gjorslrési tanfolyam Forral Soma tanár m/.etésérfl. ar tryorsirási tanfolyam (2 hónap) 25 kor ' » ... 25 k r IUI SOMA, TIE, Aggteleki-utczii 8., I. emelet (a Enrepesl-ntl Luther-ház szomszédságában). Kiképzettek díjtalanul elhelyeztetnek. EMKE :KflV£í1flZ, SRflDICSLAIW ZENEKARA HANGVERSENYED. BAYER-féle Magyar turista-tapasz tyúkszem, bőrkéreg és bőrkemé­nyedés ellen legjobb és legbiztosabb szer. 1 eredeti tekercs 80 fillér. 1 kor. beküldése után bérmentve. Vöröskereszt gyógyszertár BUDAPEST, Andrássy-ut 84. sz. wr Szépségápolás.^ replos arc/u. májfoltos hölgyek hófeher arezborro tesznek szert, attanásos. atkás (mitesszeres) arcz bársonysima lesz. otos orr, Törös kéz, röröa Toltok (tűzfolt) szép fehérre gyógyulnak, zemolrs. lencse, anjajegj nyomtalanul, fájdalom és vérzés nélkül tivolittatnak el. tóröa are/n nők örókre megszabadulnak bajuktól, opaszodo nrak gyors segítséget találnak innyailt. ránezos, herradó arezok üdeségüket, szépségüket •visszanyerik az intézetben való kezelés által, mnja, makacs liórhetecséjrek (pl. börviszketés, lupus, ekzema, szornovés, Psoriasis, stb.) Róntgen-fényuyel gyógyíttatnak. Gondos, óvatos kezelés. •lyteltn areznpotáa altal, vagv rosszul választott szépitószerek által elrontott es elhanyagolt arezok helyrehozatnak. czparolas, arr/fürdó, arczma.szilas a legjobb konzerváló szere az arcz szépségének, ahogy az intézetben alkalmaztatnak. Hajfestés ártalmaUan (légnemű) szerekkel. Intelligens nók a szépségápolásból (arcz-, kéz-, hajápolás) okta­tást és bizonyítványt nyerhetnek. Orvosi Kozmetikai Intézet Budapest, IV., Kossuth Lajos-u 4. I. em., a hol hozzáértő szakorvos modern tudományos alapon kezeli az arcz, kéz és haj szépséghibáit. D. e. 9—12; d. u. 2—5. Levelekre válasz. „Szépséghibák s azok gyógyítása" czimü tájékoztató füzet pos­tán zárt borítékban 50 filL bélyegért. NEMZETI SZÍNHÁZ. P. MARKUS EMÍLIA. Budapest, szombat, 1904. október 1-én: Bérlet 155. sz. Rendes helyárak. Otthon. Dráma 4 felvonásban. Irta: Sudermann Her­mann. Forditotta : Márkus Miksa. Személyek : Schwartze, nyugalmazott alezredes Gál Magda i első házasságabeli P. Márkus É. Mariska j leányai V. Molnár R. Auguszta, második neje ... Helvey L. Wendlcwszky Francziska, Auguszta testvére Rákosi Sz Wendlowszky Miksa, hadnagy Náday B. Hefterdink, lelkész Mihályfi Dr. Keller, kormánytanácsos Császár Klebs, nyugalmazott tábornok Hetényi Klebsné, neje... Boér H. Beckmann, nyugalmazott tanár Gabányi Erlichné, törvényszéki iroda­igazgatóné ... Meszlényi A. Schumann-né __ v ... Demjén M. Teréz, szobaleány ... ... .. Keczeri I. Történik egy vidéki kerületi székvárosban. Idő: jelenkor Kezdete 7Vs órakor, vége V2II előtt. Az előadás megkezdésétől a felvonás végéig a nézőtérre vezető ajtók zárva maradnak. HETI MŰSOR: Vasárnap d. u. Folt, a Este: Cyrano de Ber­mely tisztit. gerac. Színház után a New-York kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyelveket a Berlitz iskolában Erzsébet-köruf 15. Fordítások. Franki M. csak IV., Sütö-utcza S. és VII., Kerepesi- ut 4. A NEMZETI SZINHÁZ-zal szemben. i Velencze kávéház. Teljesen újonnan átalakult. Korepesi-ut 68. Színezett élethű képelt. Mozgó színpad. Különleges látványosság és. zenehangverseny. A fóváros legkellemesebb szórakozóhelye. fTHKSí«»­1 ső Alföldi Cognacgyár Részvény-Társaság zeszfinomitógyára gyártja a legkitűnőbb^ BARACZK-KÜLÖNLEGESSEGEKET. KECSKEMÉTEN. KAPHATÓ MINDENÜTT. Ingyen-példány,

Next

/
Oldalképek
Tartalom